Änglaguider via Taryn Crimi, 9 februari 2017

Änglaguider via Taryn Crimi, 9 februari 2017

 

Idag vill vi fokusera på er uppmärksamhet kring ämnet förändring. Så många av er önskar förändring; förändring i finansiell situation, förändring i relationer, förändring i hälsa och ändå ser vi så många som återskapar samma erfarenheter om och om igen. Ja, situationen kan te sig annorlunda, ett år har passerat, det kanske rör andra människor men generellt sett inte mycket förändring för särskilt många. Detta är vad vi vill ytterligare expandera kring så att ni kanske kan förstå varför detta sker så ofta.

När ni förstår hur den fysiska uppenbarelsen av allt sker, kommer ni att förstå hur ni kan skapa allt ni önskar. Ni har alla hört att om ni vill ha förändring så behöver ni ändra era vanor. Men vi talar inte om att förändra det agerande som sker i vardagen; åh det kommer, nej det vi talar om är att förändra tankar, era vanemässiga tankar.

Alltför ofta ser vi att ni är nära till det vibrationella steget nödvändigt för att låta förändringen ni önskar bana sin väg till fysisk verklighet, bara för att falla tillbaka till er vanemässiga tanke, era tvivel och rädslor som slösar bort förändringen ni söker efter.

Vi liknar många av era erfarenheter som ni skapar för er själva vid ett ”gällande mönster”. Varför är det så? Varför skulle någon av er välja att bevara oönskade erfarenheter? Ja, vi förstår naturligtvis att ni inte gör detta avsiktligen, det är bara det att många är omedvetna om vad som orsakar det. Så tillåt oss att få dela med oss av vårt perspektiv i hopp om att hjälpa er att befria er från de oönskade erfarenheter som verkar utspela sig på ett eller annat sätt.

Ni förstår, allt existerar redan, varje tanke ni har, varje dröm ni besitter, varje önskan ni söker uppfylla, allt av detta existerar redan. Vi menar inte detta som en metafor, vi menar det ganska bokstavligt. Allt finns här, precis här bredvid dig. Så varför kan ni inte se det, varför kan ni inte uppleva det? Svaret är vibration. När ni förstår att allt består av energi, och följaktligen vibrerar allting på en viss nivå eller frekvens så kommer ni också förstå att det enda som avskiljer er från det ni inte kan uppfatta är er vibrationsnivå i relation till allt det ni söker.

Lika attraherar lika, du kan bara uppleva det som du är i perfekt resonans med. Men här ligger nyckeln, det som håller så många av er i det gamla sättet att skapa är ert ihärdiga och orubbliga fokus på de händelser och omständigheter som finns framför er. Det enda det kommer göra för er är att återskapa samma upplevelse om och om igen som många av er väl vet.

Så för att uppenbara olika upplevelser i er verklighet, måste ni förändra er vibrationsnivå. Stäng av samma gamla kanal och sök upp en ny att ställa in.

Vi ser så många av er som vill titta på ”kanal 10” under det att ni håller konstant och fast fokus på kanal 5. Ni förstår att de andra kanakerna på er TV finns där även om ni inte tittar på dem. Ni förstår också att om ni vill titta på något annat, behöver ni byta kanal. Och så är det i era liv. Ni måste vara villiga att förändra era vanemässiga tankar, därför att det ni tänker på är det ni uppenbarar. Punkt slut.

Allt i er verklighet är resultatet av de tankar ni haft, men de bestämmer inte vad ni kan skapa i framtiden. De representerar bara vad ni HAR tänkt fram tills nu. Så genom att skifta fokus från det områden som inte fungerar i ditt liv till den mängd saker som fungerar, förändrar du ditt sökande i huvudsak. Du byter kanal! Du måste hålla fokus och uppmärksamhet på dina visioner i dina drömmar oftare än på det som redan är framför dig. Vad som helst som du ger majoriteten av fokus kommer bli din fysiska verklighet

Vi hoppas att ni funnit detta budskap hjälpsamt och att det tjänat dig på något sätt.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

 

www.angelic-guides.com

Du gillar kanske också...