Änglaguider via Taryn Crimi, 17 April, 2018

Änglaguider via Taryn Crimi, 17 April, 2018

Änglaguider via Taryn Crimi: Ni kom inte hit för att anstränga er – hur man tillåter med lätthet

Idag vill vi fokusera er uppmärksamhet på de önskningar var och en av er har. Det finns inte en enda själ i er värld som inte har önskningar som de vill manifestera för sig själva. Så ofta ser vi med förfäran er blockera dessa önskningar med hjälp av era tvivel, er oro och rädsla.

Det finns en väldigt vanlig missuppfattning bland många i er värld. Det är er uppfattning om att man måste visa sin värdighet, att ni måste bevisa att ni kan övervinna hinder för att förtjäna allt det ni önskar skapa. Vi är här för att tala om att ni inte kom hit för att kämpa, ni kom inte hit för att se hur svårt ni kunde göra era liv, Universum testar er aldrig och det är detta som vi ska utveckla vidare.

Om det är något som vi allra mest vill förmedla till er så är det er värdighet. Det finns inget som ni kan göra för att förtjäna mindre än perfektionen av allt som ni är. Oavsett var ni är, oavsett vilka erfarenheter som har manifesterat, oavsett vilka val ni har gjort fram tills nu så är det aldrig för sent att göra nya val. Ni har alltid förmågan att skifta fokus till något som ger er glädje, en känsla av frid eller lycksalighet.

Så många av er tror att Universum på något sätt håller tillbaka allt som ni önskar er tills ni visar er värdiga, tills ni visar att ni är motståndskraftiga nog, tills ni verkligen kan visa att ni är tillräckligt värdiga allt det goda som ni har längtat efter. Som om det vore något utanför er själva som vore ansvariga för att uppfylla era drömmar och önskningar.

Och om detta säger vi att det finns inget som är längre bort från sanningen. Det enda som hindrar er ifrån att manifestera är ni själva. Tankarna ni tänker, riktningen på ert fokus, känslorna ni väljer att känna är direkt relaterade till upplevelserna ni manifesterar.

Vi vill säga till er, Universum kommer alltid att ge er det ni resonerar med och det finns inga undantag. Så varför har ni inte allt ni önskar er här i er fysiska verklighet? På detta svarar vi att ni inte tillåter era önskningar att manifestera. Självklart är många av er fullständigt omedvetna om att ni blockerar allt ni frågar efter.

Universum svarar på varje längtan, varje behov, varje önskan efter något bättre men ni kan inte se tecknen för ni är så fokuserade på frånvaron av det ni önskar. Det skulle vara som att säga att jag tittar på kanal 5 på min TV men egentligen vill jag titta på kanal 10. Om ni inte byter kanal så kan ni inte se på kanal 10. Den finns där, den är lika verklig som kanal 5, men ni kan inte titta på den eftersom ni inte har ställt in den kanalen som ni hellre vill titta på. Ni bara fokuserar på det faktum att ni inte kan titta på kanal 10.

Och så är det med det ni önskar er. När ni tillåter er att fokusera på det ni önskar, snarare än att upprepat och ständigt fokusera på det ni inte önskar, så kommer ni att börja se hur allt det ni önskar uppenbarar sig med en sådan perfektion att ni skulle bli chockerade över hur lätt allt skulle flöda in i era liv.

Förstår ni vår jämförelse? Ni måste tona in er på vibrationen av skapande för att kunna se tecknen och impulserna som Universum alltid ger er. Universum håller aldrig era önskningar ifrån er.

Vi ser så många av er fokusera med sådan förtvivlan, sådan frustration för att ni känner att ni inte har någon kontroll över era liv, att ni inte har makten att manifestera era drömmar eftersom de har varit frånvarande så länge, när det enda som krävs är ett enkelt skifte i ert fokus för att tillåta era drömmar att uppenbara sig på de mest fantastiska sätt.

Så många av er tror att ni måste vara ihärdiga, att ni måste tvinga fram en manifestation av era drömmar, att drömmar är förtjänade, inte givna. Om vi kunde övertala er att mer fokusera på det ni önskar snarare än på bristen, skulle ni upptäcka med vilken lätthet saker skulle börja falla på plats. Vi säger ofta att ni kan inte fokusera på rädsla och tillit på samma gång. Ni kan inte fokusera på brist samtidigt som ni attraherar överflöd.

När ni väl börjar fokusera medvetet på att välja era tankar eftersom ni vet att ni skapar er verklighet kommer ni verkligen att förundras över hur mycket lättare era liv blir. Ni kan inte fokusera på hur svårt allting är och förvänta er att det ska bli lättare för att det är det ni föredrar. Universum levererar alltid det ni fokuserar på.

Ta er till tankarna som får er att må bättre. Det är verkligen så lätt. Ni behöver aldrig känna något som ni inte vill. Ni säger, åh nej, hur är det med alla dessa svåra upplevelserna runtomkring mig? Vi påminner er, ert fokus, era tankar, är alltid under er kontroll och ingen annan kan välja dem för er. Det finns alltid något att fokusera på som glädjer en. Alltid.

Ni kom inte hit för att kämpa, ni kom inte hit för att bevisa er värdighet och inte heller kom ni hit för att visa hur många svårigheter ni kan bära. Ni kom enbart hit för att uppleva glädjen i att skapa allt som ni önskar er in i en fysisk verklighet. Men ni har tillfälligt glömt er gudomlighet, ni har glömt att leka, ni har glömt att ni kom hit för tillfredsställelsen i att manifestera era önskningar.

Livet är inte menat att vara så svårt, ni kom hit för att ha roligt. Oroa er inte så för att göra misstag, det finns inga sådana. Ni kommer alltid att ha nya önskningar och det kommer alltid att vara otroligt glädjande varje gång ni tillåter Universum att leverera dem. Så ta ett djupt andetag och slappna av i er vetskap om att ni är oändligt stöttade i allt ni önskar er. Ni har alltid kontroll, ni kan skapa allt ni önskar, drömmar kan aldrig bli för stora.

Ni har nyckeln till alla era drömmar. Börja fokusera på det ni önskar er snarare än att vara så fokuserade på det som ni inte har. Känn hur det känns att ha de drömmarna nu. Hur känns det att ha de här önskningarna just nu? Lek med det här konceptet så kommer ni se nya möjligheter flöda in i era liv.

Vi hoppas att vi har varit er till nytta på något sätt.

I kärlek och ljus är vi era Änglaguider

Click here to download your Free 35 minute channeled message to learn “How to Manifest Anything You Desire

Översättare Veronica

Du gillar kanske också...