Arkturierna via Marilyn Raffaele, 12:e februari, 2017

Arkturierna via Marilyn Raffaele, 12:e februari, 2017

12:e februari 2017


Kära ni, vi vill gratulera er för det mod ni uppvisar i de många situationer, som ser ut att vara i motsats till den fred och harmoni ni förväntade er. Ni tvivlar aldrig på att det ni bevittnar, är den nödvändiga processen för en värld som vaknar upp. Det finns fortfarande de som behöver kraftfulla upplevelser för att vakna upp, eller till och med för att ta sig lite längre bortom självgodheten. Många fastnar i illusionens klister.

Den sanna essensen i varje individ är Gudomlig, oavsett hur de agerar eller vad de tror sig vara. Alla som lever på jorden har valt att uppleva en känsla av separation, för att åter minnas Enigheten. Men längs vägen genom livstiderna, gick många vilse i upplevelserna av separationen, och blev ovetandes hypnotiserade till att skapa ett kollektivt medvetande av dualitet och separation, i den tredimensionella tron.

Observera och var tacksamma för allt, för ni vittnar om uppvaknandet för massorna, och upplösningen av det gamla. Det är vad mänskligheten har önskat och tagit till manifestation. De som lever med slutna ögon börjar att öppna dem, och de som redan har öppnat ögonen ser klarare. Vara dock uppmärksamma på det eventuella fördömandet ni kan känna, när det gäller hur uppvaknandets process måste framstå.
Nu är det en kraftfull tid för att leva på jorden kära ni, eftersom Ljuset och assistansen som kommer från den andra sidan, aldrig har varit intensivare eller mer tillgängligt för massorna. Vet att ni valde att dra nytta av dessa tider, för att ni själva skulle utvecklas, och sedan hjälpa andra genom ert arbete, med att berätta, eller helt enkelt genom att hålla ljuset.

Det är dags att återigen tala om makt. All rädsla är baserat på tron att något har makt över något, det kan handla om kroppen, bakterier, lagar, personer, omständigheter av alla slag, eller till och med en dömande Gud som ser ner på er från ovan. Rädsla är naturligt för människan, efter att ha levt livstider helt insnärjda i dualitet och separation, alla har blivit väl utbildade genom sina erfarenheter. Rädslan finns fortfarande i det cellulära minnet, och kommer att fortsätta att uttryckas under hela livstiden tills den rensats, den uppkommer utan synbara skäl och utan någon uppenbar orsak.

Ni är redo att förverkliga och ta till er det faktum, att den nya tiden redan är kommen, den kommer inte i framtiden. Det är dags att acceptera att de falska begreppen och övertygelserna måste lämnas, oavsett hur bekanta de än må vara, om ni vill utvecklas ytterligare, ungefär som när ett barn slutar att leka med sina leksaker när de mognar. Ni har utvecklats bortom behovet av att fortsätta söka och leta efter verktygen för uppvaknandet – ni har anlänt.

Genom livstider av undervisande erfarenheter, några bra och andra inte så bra, har ni äntligen kommit fram till den mer utvecklande delen av resan, vilken innebär processen med bortkoppling från det tredimensionella trossystemet, och alla dess skenbara krafter, om ni har för avsikt att återta och flytta in i er egna kraft, med andliga uttryck.

Allt som finns är EN och ni kan kontakta EN för allt ni önskar. Oavsett vad det gäller, eftersom det endast finns en av DET. Således måste detta DET vara den enda lagen, verkligheten, orsaken, källan, och substansen etc. – komplett och total som SIG SJÄLV. I själva verket, finns det inget sätt som något skulle kunna ha makt över er, eftersom ni redan är förkroppsligande av den enda kraft som finns. Det är så, ifall ni inte skulle tro det …

Detta innebär, att om något externt verkar att ha makt över er, måste det vara en illusion. Illusioner bildas i sinnet, och tar plats i sinnet från föreställningar om gott och ont, dualitet och separation. Eftersom det bara finns EN, har alla samma bilder.

Manifestationer av tredimensionella trossystemet, speglar antingen rädsla eller lycka (dualitet). Vet att goda företeelser är lika illusoriska som dåliga. Så fungerar det för alla, eftersom det bara finns EN, ända tills någon väljer att ta sig ur ramen för den kollektiva illusionen, och börjar sin resa till friheten.

BARA EN KRAFT, den totala, men att låtsas ha det medvetandetillståndet innan det uppnåtts, är mycket mänskligt. Rusa inte ut på en hårt trafikerad väg och skrik; ”Gud är den enda kraften, inget kan döda mig.” Intellektuell kunskap om sanningen, gör att det inte blir sant för er. Att känna en absolut sanning är det första steget, följt av övning och integrering tills det blir ett uppnått medvetandetillstånd, som lätt kan levas utan ansträngning.

Anklaga er aldrig eller obönhörligt motstå all rädsla, som fortfarande kan verka ha makt över er. Varje människa bär fortfarande (men rensas nu) gamla cellulära minnen från skrämmande upplevelser i det förflutna. Länge begravda farhågor kommer ofta fram under rensningen, så om det händer, få inte panik, ta det tillbaka det som er individuella rädsla, eller se det som något ni kan göra er av med, bara låt det strömma igenom och ut.

Generellt, när känslor av rädsla, ilska, frustration, etc. uppstår, låta dem bara komma medan ni älskar er själva, förstå att de vägleder er mot en djupare undersökning av ert trossystem.
”Vad är det jag tror som gör att jag känner mig på det här sättet? Är det sant/verkligt?”.

Börja att med känna igen och öva på Enighet, när ni förstått att det bara finns EN, så kan ingenting existera utanför EN. I EN:s Gudomliga Medvetande, finns bara fullkomlighet, harmoni, frid, glädje, överflöd, eftersom EN är självbärande och självupprätthållen och inget kan vara i ett motsatsförhållande till DET – såvida ni inte tror det.

När individer slutar att ge kraft till det yttre, börjar rädsla och andra negativa känslor helt enkelt att försvinna, eftersom det enda som hållit kvar dem, var tron på dem. Detta betyder inte att hela världen omedelbart kommer att bli fri, men när ni blir fria, kommer ert Ljus i sin tur att automatiskt ge mer Ljus till det kollektiva, eftersom det bara finns – EN.

Ljus är hur högre frekvenser uppfattas av ögat, men energi kan kännas på alla nivåer. De lägre och långsammare vibrationerna känns tunga och täta, och känns lätt igen på vissa platser – platser ni vanligtvis vill lämna fort, även om andra kanske inte ens märker dem. De högre frekvenserna av ovillkorlig kärlek och sanning, framstår som starkt och klart ljus och upplevs som glädje, frid, harmoni. Ju mer medvetna ni blir om vem och vilka ni är, desto ljusare och renare blir era energifält.

Detta är skälet till att änglar och uppstigna varelser ses som ljus, och det är därför helgonen alltid avbildas med glorior, som återspeglar de höga vibrationsenergifälten av en utvecklad medvetenhet. Vi berättar detta eftersom fler och fler av er börjar, eller snart kommer att börja, se och höra högre dimensionella energier och varelser.

När sådana energifält blir mer rena, utvecklar de gradvis förmågan att anpassa sig till liknande energier inom de högre dimensionernas energier, som ni fram till nu bara har kunnat läsa om, i tron att de är separata och ouppnåeliga, vilket stämmer när ni inte kan anpassa er till dem.

Förmågan att vila i sanningen trots omständigheterna, är det som förklarar fenomenen. Allt ni blir medvetna om, är i själva verket en andlig idé inom det Gudomliga Medvetandet (Kom ihåg att DET är allt som finns, och inget är därför separat från EN). Hur sanningen uppfattas beror helt och hållet på medvetandetillståndet hos individen, som i början bara återspeglar den kollektiva tron.

Den Gudomliga Verkligheten förändras aldrig, utan hålls på plats av Gudomlig Lag. DEN bara ÄR. Hur DEN förstås och levs beror på hur varelsens sinne är beskaffat (en aveny av medvetenhet) och programmerat.

Till exempel, så är våld mot andra i själva verket en låg resonans tolkning av det konstanta flödet av energi, som sker mellan alla inom ETT. När denna energetiska samhörighet, tolkas genom ett sinne som kraftigt programmerats av en medvetenhet i separation, uttrycks den utåt som en låg resonans, förvrängd och i hypnotiserade former, som förövaren omedvetet tror skapar lösningar.

Varje individ, oavsett var de befinner sig i sin evolutionära resa, vill ha fred och kärlek, eftersom fred och kärlek är den sanna naturen i varje själ. Men, på vilket sätt var och en strävar efter att uppnå freden och kärleken, är individuellt. Även en mördare tror att han gör saker och ting bättre, på vissa sätt.

Längtan efter egna befogenheter har vaknat, men för de flesta söks den fortfarande genom tredimensionella lösningar. Men så måste det vara nu, eftersom många bara är nybörjare på vägen dit. Ni kommer att finna er mycket upptagna, mycket snart, för många som nu vaknar upp kommer att dras till ert Ljus, för att få veta det ni vet. Det är därför ni själva har gått igenom så mycket fram till nu, ni har förberetts.

Var centrerade hela tiden, och håll fast vid sanningen oavsett vilka yttre fenomen som kan knacka på dörren, för att få tillträde till ert medvetande. Sanningens ljus hålls på plats av Gudomlig Lag, medan illusionerna endast finns kvar på grund av tron på dem. Högre frekvenser ersätter alltid och upplöser de lägre, och på så sätt hjälper ni världen att utvecklas.

Eftersom ni har valt att hjälpa till med världens uppvaknande, och ligger före massorna i medvetenhet, kan det ibland tyckas som om ni är ensamma, inte blir lyssnade på eller inte ens respekterade, av de omkring er som fortfarande är övertygade om att den tredimensionella världen är den enda verkligheten.

Om detta händer er, motstå frestelsen att försvara er själva och helt enkelt bara le, kom ihåg att livet på jorden inte handlar om att vinna över någon annan, vare sig genom ord eller handlingar, utan istället är en resa av uppvaknande, till förverkligandet av EN KRAFT.

Vad kan ni säga om döden? Ni måste tänka så här. Brukar eller kan någon någonsin verkligen dö? Alla ni, liksom alla andra på jorden, har gjort det hundratals gånger. Det finns ingen död – punkt. Det gäller för djuren också, eftersom de också utvecklas.

Det är en ny tid nu, den gamla är avslutad, men vägrar att ge sig utan en hel del sparkar och skrik.

Det som kvarstår, finns där trots allt som framkommit. Gör det ni vägleds att göra, vare sig det är att underteckna en namninsamling, gå med i ett tåg, eller helt enkelt i tysthet hålla Ljuset. Oavsett vad ni väljer att göra, så måste avsikten vara att hjälpa till att väcka andra till sin egen inneboende kraft, och inte bara vara motståndare mot någon yttre påverkan.

Avsikt är en subtil men kraftfull energi, som är involverad i varje handling ni gör, från den minsta till den största. Fråga alltid er själva; ”Vad är min avsikt?” Om avsikten är att stå emot något ni anser ha kontroll över er, har ni kvar den gamla energin. Om avsikten är att få mer självbestämmande eller att hjälpa andra att också få det, då kommer era handlingar att genomföras med en hög Ljusfrekvens.

Avsikter ger energi till alla ord och handlingar, oavsett om de kan tyckas vara triviala.

Åtgärderna kan verka vara de samma för de som observerar, men de kommer att flöda med en energetisk vibration som kan lyfta upp någon mottaglig, om det görs med en medvetenhet om sanningen och auktoriteten.

De uppväckta är vägvisare och ni är dessa.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

Översättning: Margareta Jonåker –  www.st-germain.se

Du gillar kanske också...