Änglaguiderna via Taryn Crimi, 11 juli, 2018

Änglaguiderna

via Taryn Crimi

11 juli, 2018

”Kan givande faktiskt skapa ett större överflöd?

Idag skulle vi vilja fokusera er uppmärksamhet på ämnet som rör att ge och att ta emot. Ni förstår, det finns många som missförstår den sanna kraften i att ge. Vi ber inte att ni ska ge helt enkelt för att få ta emot, eftersom det motverkar syftet; utan vi ber er snarare att i sanning ge utifrån hjärtat och med all säkerhet kommer ni att märka att detta inte lämnar er med något mindre, utan snarare så har det lämnat er bägge med mer. Detta är vad vi idag vill förklara ytterligare i vårt meddelande till er.

Om ni fick höra att ni skulle kunna ge en summa pengar, tillgångar, hjälp eller assistans till någon som ni önskar hjälpa, utan att det alls påverkade ert eget överflöd, skulle ni då generöst ge? Svaret är otvivelaktigt ja. Så varför är det då så att många har ett sådant motstånd till att verkligen ge? Vi ska dela med oss av vårt perspektiv om vad vi oftast får bevittna när det gäller andemeningen i att ge.

Det finns en utbredd rädsla som handlar om att ifall ni ger till andra, så kommer ni inte att ha tillräckligt kvar för er själv. Vad vi för det mesta bevittnar är att många önskar hjälpa eller assistera andra, ifall de bara hade ”mer” att dela med sig av, men eftersom de så starkt tror på rädslan för brist, så är de paralyserade av rädslan av att inte ha tillräckligt. Vi ska berätta för er om hemligheten av att ge; att ge generöst lämnar er aldrig med mindre, det lämnar er båda med mer.

Vi känner att era nyfikna hjärnor verkligen försöker förstå hur det kunde förhålla sig på det viset. Låt oss ytterligare förklara. När ni ger till någon annan för att ni önskar hjälpa dem med ett rent hjärta, så attraherar ni också en lika stor eller större mängd tillbaka till er. Ni förstår, Universum kommer alltid på ett eller annat sätt att ersätta allting som ni ger. Vad ni ger ut är det som ni får tillbaka, ni skördar det som ni sår. Som vi i tidigare meddelanden har konstaterat, så är pengar endast en transaktion av energi.

Allting i er värld består av energi. Det Universum i vilket ni lever, är oändligt överflödigt, det är inte möjligt för Universum att ”få slut” på energin. Men många fruktar att de inte kommer att ha tillräckligt för sig själva, ifall de ger bort av det lilla som de har.

Nyckeln till att ge är: ’ju mer du ger, desto mer kommer du att få ta emot’. Det är mycket viktigt att ni låter energin flöda till er, eftersom det är för att låta energin strömma igenom er. Givandets akt och mottagandets akt är lika viktiga. Ni måste vara villiga att göra bägge delarna.

För att energin ska fortsätta komma in, så måste den också tillåtas flöda in och ut. I den stund som den fastnar, skapas ett motstånd och flödet blockeras. Man kan inte attrahera ”mer” ifall man är alltför rädd för att släppa taget om det. Man kan inte heller fortsätta med att ge ifall man inte är villig att ta emot, bägge delarna är lika viktiga.

Många av er förstår detta koncept på ett medvetet plan, fastän det fortfarande finns flera ingrodda övertygelser som säger att detta inte kan stämma. Så hur kan ni börja skifta dessa undermedvetna övertygelser så att ni ska kunna befria er själva från dem? Vi rekommenderar att ni börjar testa denna nya övertygelse så att ni kan se den fungera i er egen verklighet. Lek med detta koncept, något som känns lätt och enkelt att erbjuda och se sedan när det kommer tillbaka till er.

Som vi ofta säger så är det bästa sättet för människorna att ersätta en övertygelse, att inom sin egen verklighet få bevittna en demonstration på den nya övertygelsen. Människorna föredrar att lita sig till bevis, så ha för avsikt att få se bevisen på givandets kraft. Vi föreslår att ni börjar i liten skala. Fastän vi inte uppfattar att det finns någon skillnad mellan att manifestera stort eller smått, så inser vi att det mänskliga sinnet känner sig bekvämast med att starta med mindre mängder.

Hitta någon eller något som ni generöst önskar ge till. Nyckeln är att ni ger bara för att ni vill hjälpa någon annan, hela tiden medan ni vet att Universum är oändligt överflödigt och att ni har allt som ni behöver när ni får behov av det.

Låt oss ge er ett enkelt exempel. Ni väljer en organisation som ni stöttar, för ni tror på vad de står för och ni donerar $5. Ni ger till denna organisation helt enkelt för att ni skulle vilja hjälpa dem med att fortsätta göra sitt fantastiska arbete som de utför. Nu är det mänskliga sinnet ofta tränat till att se på denna situation och man kan då se att ni nyss har skänkt $5 till någon annan, vilket lämnar er med $5 mindre än vad ni hade förut, men det stämmer inte.

Genom att erbjuda organisationen pengar, så lät ni ett utrymme energimässigt öppnas upp och ni förmår nu ta emot med energi. Det kanske inte blir i den exakta formen av $5, det kan vara en gåva av samma eller större värde, det kan vara någon som önskar bjuda er på lunch, det kan komma i formen av någon som gratis gör en tjänst för er; hur det kommer till er har ingen betydelse. Allt som betyder något är att ni har tillåtit ett utrymme att energimässigt öppnas upp, för att tillåta mer energi att flöda till er.

Låt oss ge er en jämförelse för att bättre förklara vårt perspektiv. Vi ska använda jämförelsen med våra lungor. När ni utför era dagliga sysslor så utvidgas lungorna och drar ihop sig, i och med att ni fyller dem med luft. Ifall ni inte låter luften ta sig ur lungorna utav rädsla att den inte ska ersättas, har ni då ytterligare plats för mer luft att lagras? Nej, säkerligen inte, bara om ni låter luften fritt komma och gå, så har ni plats för luften att på nytt fylla upp lungorna.

Man kan inte i ett och samma stora andetag lagra upp all luft som man varje dag behöver. Man måste låta luften fritt komma och gå och i och med att man gör det, så vet man att den luft man behöver verkligen kommer att finnas där när man behöver den.

Detta liknar mycket det sätt som energin flödar genom var och en av er. Ifall ni inte släpper taget om den, så lämnar ni inte något mer utrymme för den att komma till er. Vi känner att många av er säger: ’ja, men jag känner mig inte som om jag vore uppfylld’; och till det svarar vi: ’ni är så överflödande som era tankar och förväntningar tillåter att ni är’. Det är er rädsla för brist som blockerar den energi som ni önskar ha, från att komma till er.

Men genom att börja skala av er dessa rädslor för brist, låter ni energin flöda till er i den mängd som ni behöver. Ni kommer att börja se precis hur kraftfull akten av ert givande verkligen är. Kom ihåg, för att kunna ge, så måste ni vara villiga att ta emot, för att kunna ta emot, så måste ni vara villiga att ge. Så ge generöst och var medvetna om att ni ständigt har allt som ni behöver när ni är i behov av det; låt det manifesteras genom vägen för det minsta motståndet.

För de flesta så är det inte så att ni önskar hjälpa någon annan, det är er rädsla att det inte kommer att ersättas när ni själva är i behov, som hindrar er från att generöst dela med er till någon annan i behov. Men vi finns här för att försäkra er om att det bara är genom att rikligt ge som ni också rikligt får ta emot. Ni måste vara villiga att öppet ta emot, precis så som ni måste vara villiga att öppet ge. Att blockera endera är att skapa ett motstånd.

Energin är designad för att flöda. Därför rekommenderar vi att ni börjar genom att ge vad ni kan och se hur Universum drar till er det som ni har gett till andra. När ni ser denna mäktiga universella lag i handling, kommer ni att börja skala av er de rädslor som ni har vilka hindrar er från att på alla sätt vara överflödande.

Vi lämnar er med en sista tanke, såsom vi tidigare har sagt, så kan ni inte frukta brist och attrahera överflöd samtidigt. Det är riktningen för er fokus i er tveklösa tillit som kallar till er allt som ni drar till er verklighet; ni kan välja att fokusera på överflöd eller så kan ni välja att frukta bristen. Vilketdera önskar ni fokusera på?

Vi hoppas att ni har funnit vårt meddelande vara hjälpsamt på något sätt och vi uppmuntrar er att ta kontakt med oss, eftersom vi är glada över att få hjälpa er på alla sätt som vi kan.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

 

Click here to download your Free 35 minute channeled message to learn “How to Manifest Anything You Desire”

 

You are more than welcome to browse the Angelic Guides website for all the materials generously posted for free. For more advanced practical knowledge and/or personal guidance please check our shop/store for more guidance…
– Dr. Taryn Crimi

 

Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

Article by: Angelic-guides.com

 

Copyright © 2018 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.www.Angelic-Guides.com

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...