Änglaguider via Taryn Crimi, 11 november, 2016

TarynCrimi

Änglaguider

via Taryn Crimi

11 november, 2016

Hej Kära Vänner! Vi hälsar er med Kärlek.

I er upplevelse har ofantliga störningar inträffat under de senaste 24 timmarna. Vi är medvetna om det och vi kan i detta se er framställning av framtidens avsikter och tankar och det sätt på vilket flexibiliteten i det redan manifesterade livet kan leda till att ni blir instabila. Denna kontrast är gynnsam för er, för den leder till att ni får syn på de gåvor inom er suveränitet, vilka ni inte ännu har gjort anspråk på.

Inom er har ni kapaciteten för att skapa era upplevelser och vi uppmuntrar er att försöka er på detta och att leva ut dem. Ni kan inte skapa en värld i vilken saker och ting som ni inte gillar aldrig kommer att inträffa. Er värld är ämnad för en variation av uttryck och individualisering. Men ni kan skapa er upplevelse av denna värld så att ni med er högsta avsikt skapar er upplevelse och genom denna utformning skapar ni alltmer utvidgande glädje och alla andra saker som ni önskar få förnimma.

Livet berikas när ni känner er uppfyllda. Ni kan inte uppfylla era drömmar utan att vårda er vibration, och det är ert tillstånd av varande som avgör vad ni uppfattar och hur ni känner er. Längs de tankebanor som ni har förstärkt och etablerat, skapas ert synsätt, era emotioner och er manifesterade upplevelse.

Fastän ni önskar att så inte vore fallet, så kan ni leva tvärtemot, i oenighet eller genom att avfärda dessa energi-principer, ändå är de fortfarande med i spelet och skapar ert liv. Den ironiska sanningen är: det enda sätt på vilket ni inte fritt kan välja, är att ni medan ni befinner er förkroppsligade här, inte kan välja att leva utanför dessa lagar inom Skapelsen. Inom Skapelsen existerar endast ett fåtal lagar och bortom den, så är ert liv till och med här, helt öppet. Vidöppet och lika fritt till den grad som ni själva låter er göra anspråk på samt etablera er identitet och er frekvens.

Livet på Jorden demonstrerar denna sanning för er på ett antal olika sätt. När ni fokuserar på externa resultat för att generera lycka för er själva, klarar ni av mycket mindre. När ni fokuserar på en harmonisering med ert alltmer vidsträckta jag, som läget för prioritering och orientering, så känner ni er bättre till mods och i detta förbättrade sinnestillstånd erbjuds ni bättre saker och ting.

Ett godartat universum stöttar er obetingat. Vi önskar se er lyckliga, men ni är fullständigt fria att välja annorlunda och att forma ert liv i enlighet med det fokus som tilltalar er, och därtill att ändra på det i ett ögonblick.

Så då, älskade ni, vad blir det då? Omfamnar ni friheten? Eller förnekar ni era krafter? Eller en blandning av dessa?

Vi uttrycker oss rent ut, för att det ska bli tydligt.

Ni har detta val i varje ögonblick. Ni kanske ännu inte vet hur ni ska använda era krafter till deras fulla potential, men när ni börjar att använda er fokus och utvecklar er muskel för medvetet skapande och avsiktligt tänkande, så kommer er kapacitet att utvidgas.

Ni var inte menade att leva här och leva ert liv i en oändlig ström av frustration, med att längta efter mer och få känna att det är utom räckhåll.

Inom var och en av er finns ett stilla, stadigt, strålande och klart centrum. Denna själfulla plats, närvaron av er essens-energi, är ren och klar och ständigt närvarande, ständigt tillgänglig. Ni lär er att antingen relatera till denna inre källa och veta att den är en pålitlig och generös energi, eller så gör ni det inte. Antingen så harmoniserar ni er med den som er kompass, eller så ser ni utåt till andra människor, deras vägar och insikter, deras åsikter och feedback. Om ni ser till den yttre världen för att få vägledning, kommer ni att få erfara att den aldrig riktigt fungerar för er, för den är inte för er. Den är inte er. Er vägledning, den som är specifik för er, finns inom er. Ni kan också få se den återspeglad, när ni genljuder med något. Det är vägen som blir upplyst framför er.

Vi målar för er en stark kontrast av att få leva ett upplyft och inspirerat liv av inre vetskap, ett liv som uppstår från er sanning, eller ett liv av att se till den yttre världen för er trygghet, självkänsla, bekräftelse och glädje.

Vi målar denna bild i skarp relief för att ni uttryckligen ska kunna välja.

Allting i er värld är uppbyggt av ljus. Det existerar endast en oavbruten följd av ljus genom hela skapelsen, inget annat.

Klarare eller mindre klart är det val ni står inför. Var medvetna om att det oavbrutna ljus som rör sig till en utvidgande klarhet är oändligt och ändlöst uppfyllande.

Endast ni själva skapar er närvaro, från ögonblick till ögonblick, och därigenom bestämmer ni era normer, genererar era emotioner och attraherar era tankar och upplevelser som stöttar denna fokusering. Detta skapande sker fritt även om ni inte väljer att se det på det sättet.

På den planet där ni lägger er fokus, förekommer ett oändligt antal platser på vilka ni lär känna livet på Jorden. Vissa är i högre grad ljust befolkade, vissa är det i mindre grad. Dessa potentialer utvidgar sig exponentiellt ögonblick för ögonblick. Ni kan få uppleva ett liv i vilket ni rör er till en alltmer stigande frekvens av ljus och medvetande. När ni orienterar, förstärker, tonar in och fokuserar er uppmärksamhet, så får ni uppleva detsamma.

Låt er själva överväga allt detta och välja vad ni i sanning önskar er. Låt er själva återta den frihet som är er.

Vi kan inte göra det för er, ingen annan kan det heller. Men idag hoppas vi kunna staka ut och lysa upp vägen och underlätta och göra det enklare för er. Oberoende av allt oljud omkring er, så är denna strålande, äkta och själfyllda väg stadig och tillgänglig.

Vi finns hos er, med Kärlek.

Vi är Rådet av Ljus.

 

http://www.angelic-guides.com

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...