Änglaguiderna via Taryn Crimi, 12 april 2018

Änglaguiderna via Taryn Crimi, 12 april 2018

ÄNGLAGUIDERNA – AKASHAKRÖNIKAN:

VAD ÄR DET OCH HUR DU KAN ANVÄNDA DEN

Kanal:  Taryn Crimi

Source

Idag vill vi fokusera din uppmärksamhet på ämnet Akashakrönikan. Det finns många frågor kring Akasha-krönikan och det är vår avsikt att dela med oss av vårt perspektiv i hopp om att det kan hjälpa till att besvara några av de förvirrande mysterierna i detta avseende. Vi kommer att beröra inte bara vad Akashakrönikan är, utan också hur man medvetet.får tillgång till dessa uppteckningar

Många av er blir vid den här tiden medvetna om er oändliga kraft för att skapa allt som ni vill uppleva. När ni utvecklas, återfår ni också den kunskap som har varit ”dold” för er. Akashakrönikan är i huvudsak uppteckningen av Allt Som Är, allt som någonsin var ”och” allt som någonsin kommer att vara ”. Detta är vad många tycker är så förvirrande. Hur kan det finnas en uppteckning över vad som kommer att bli om det inte har hänt än? Hur kan det fortfarande finnas fri vilja? Ahhhh, vilken spännande fråga och det här är var vår diskussion börjar.

Vi kommer först att be om att ni kommer ihåg att ”tid” som ni vet är en illusion, den är faktiskt inte ”verklig”. Den uppfattas bara i den verklighet som ni för närvarande finns. Men som vi har uttryckt många gånger tidigare, är tiden ur vårt perspektiv helt enkelt en markör. Den kan användas mycket som när ni använder sidnummer i en bok. Du är fri att rulla fram och tillbaka på vilket sätt du vill, sidnumren tillåter dig helt enkelt att hitta den upplevelse du väljer att fokusera din uppmärksamhet på.

Det här är en känsla av hur vi föredrar att utnyttja tiden. Med denna analogi i åtanke kan det vara lättare att överväga hur all existens sker samtidigt, snarare än i en linjär linje som bildas av ett förflutet, en nutid och en framtid. Ur vårt perspektiv är det förflutna, nutiden och framtiden helt enkelt olika perspektiv av samma nuvarande ögonblick; eftersom nu är den enda ”tid” som faktiskt existerar.

Även om Akashakrönikan är en uppteckning av allt som någonsin var, är, och kommer att bli, förändras den också, den förändras och utvecklas kontinuerligt. Vi inser att det här kan vara svårt att förstå på grund av den överenskomna tron på linjär tid. Vi försöker att förenkla det som verkar vara ett mycket komplext ämne till något som fortfarande kan förstås med de överenskomna temporära begränsningarna som ni har tagit på er.

Förståelsen för att Akashakrönikan förändras, skiftar och utvecklas med er alla är nyckeln till att förstå hur historia, tidigare händelser, framtida händelser och livsbanor kan förändras och ständigt gör det. Vi använder tidigare och framtida tid för att hjälpa dig att förstå vår förklaring bättre. När du ändrar en ingrodd tro, lär dig en livsläxa, behärskar en utmaning eller växer och utvecklas i medvetandet, ändrar du i huvudsak alla andra versioner av ”dig” också. Denna kunskap registreras sedan i Akashakrönikan för alla andra för att de sedan få tillgång till den undermedvetet, så att de också kan dra nytta av den om de väljer det.

Dessa uppteckningar förändras ständigt och utvecklas med alla val som var och en gör. Den verklighet som sannolikt skulle ha uppenbarats kan förändras och ofta gör så med de ändringar av val och beslut som konsekvent görs.

Ur vårt perspektiv är ”det förflutna” lika sannolikt som ”framtiden”. Det kan verka förvirrande för dig på grund av din uppfattning om tid, men de val du gör idag påverkar faktiskt det förflutna, nutiden och framtiden. Det är bara det att dina sinnen för närvarande inte är inriktade på att uppfatta något annat ”förflutet” än det du kommer ihåg att du upplevt.

Vid övergången från den fysiska till den icke-fysiska världen erbjuds varje själ möjlighet att medvetet få tillgång till Akashakrönikan för att se över livet som de precis levde. På något sätt liknar det att man tittar på en holografisk film över hela sitt liv. även om den här filmen ”spelade in” varje tanke, person, tro, erfarenhet och beslut som någonsin gjordes i ditt liv för att hjälpa dig att bättre lära dig och växa ifrån vad du upplevde.

Tänk nu att dessa uppteckningar inte bara spelar in ett av dina liv, utan alla. Föreställ dig nu att dessa uppteckningar inte bara registrerar alla dina liv utan varje själ i alla deras liv i alla världar. Det här är hur oerhörda dessa uppteckningar är. Det är totaliteten av allt som är.

På ett sätt kan Akashakrönikan jämföras med ett jättestort universellt bibliotek där alla själar kan få tillgång till universell kunskap om varje annan själ för att ytterligare lära och växa därifrån. Som vi nämnde tidigare uppdateras dessa inspelningar kontinuerligt och utvecklas med de upplevelser som ständigt laddas upp i inspelningarna.

När man lär sig eller skapar något är ”receptet” tillgängligt för alla andra för att komma åt och vidareutveckla den kunskapen. Detta är hur Allt Som Är fortsätter att växa, lär sig och utvecklas. Akashakrönikan ger i själva verket varje varelse förmågan att konsekvent uppfinna ovanpå det som redan har upptäckts.

Många undrar nu var dessa poster lagras? De finns överallt och ändå är de ingenstans. Låt oss förklara. Rymden är ännu en illusion som ni tillfälligt har kommit överens om att uppfatta. Men liksom tid finns det inte heller rum i vårt perspektiv.

Vi säger att de finns överallt eftersom dessa inspelningar är kodade i var och en av era celler, varje DNA-sträng i varje varelse, och ändå är de inte fysiska. De är inte en plats, utan snarare ett sinnestillstånd eller en vibrationsmässig verklighet. Alla varelser har tillgång till dessa uppteckningar, det finns inga undantag. Allt som står mellan dig och att medvetet få tillgång till dessa uppteckningar är din vibration, resonans och frekvens

Du kan få tillgång till dessa uppteckningar medvetet genom att göra det till din avsikt och vara redo och öppen att ta emot dem. Detta kan kallas kanalisering av informationen från de högre rikena. Visserligen har varje existens denna förmåga, men många har tillåtit denna ”muskel” att förtvina och som ett resultat tycker många att det är svårt att ansluta sig till de högre världarna.

Ett lugnt sinne och ett fokuserat mottagande är väsentligt för att öppna dig själv till att kanalisera information från de högre världarna. Genom avsikt och övning kan alla varelser återfå denna förmåga. Vi uppmuntrar dig att kalla på oss och vi kommer gärna att kontakta dig om det är din önskan att göra så.

Vi hoppas att vi på något sätt har tjänat er.

I kärlek och ljus är vi era Änglaguider ”.

Source

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...