Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 14 april 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 14 april 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert for 14 april 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 14 april 2018

Aktuell översikt:

(Friskrivningsklausul: Nedan följer en översikt över den nuvarande situationen baserat på rykten från flera källor, som kanske eller kanske inte är sanningsenliga eller korrekta.)

– Trump, Storbritannien och Frankrike har framgångsrikt förstört en Kabal-MIC kemisk vapendepå och andra anläggningar med Alliansens ledning. Dessa anläggningar drevs av CIA under Kabal-MIC.

– Den officiella mörkläggningshistorien var att strejken förstörde Assads regims anläggningar.

– Dessa anläggningar användes av Kabalen för att starta falska flaggattacker i syfte att antända ett krig.

– Den kemiska falska flaggattacken i Syrien vändes tillbaka mot Kabalen. Alliansen har använt Kabalens egen falska flagga som en ursäkt för att attackera deras CIA-operationsanläggningar. Varför tror du att Syrien inte har hämnats genom att attackera USA: s styrkor på marken?

– Det kommer inget krig, bara fred, fred, fred.

– Tillkännagivandet att implementera HR5404-propositionen (guldstandarden) genom verkställande åtgärder är nästa stora händelse.

– Den verkställande åtgärden kommer att utlösa en krusningseffekt över hela världen som leder till antagandet av GESARA.

– HR5404-propositionen kommer att genomföras fullt ut vid GESARAs antagande.

– GESARA-lagen kräver att alla länder i hela världen har guld/tillgångsbaserad valuta.

– Alla valutor är redan guld/tillgångssäkrade i det nya finansiella systemet.

– Det nya finansiella systemet skapades i hemlighet för att uppfylla GESARA-lagens krav när den tiden kommer.

– RV är en händelse före GESARA som tillåter valutahållare att byta/lösa in sina valutor genom det nya finansiella systemet via privata 800-nummer möten.

– Tier 4-växlingar väntas börja på måndag.

– 800-numren skulle kunna släppas före måndag.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...