Änglaguider via Taryn Crimi, 18 februari, 2018

Änglaguider via Taryn Crimi:

Aktiva Vibrationer Slutar inte att Manifesteras Omedelbart

18 februari 2018

Idag vill vi fokusera din uppmärksamhet på de aktiva vibrationer som var och en av er har vid varje givet tillfälle. Du växlar ständigt ditt fokus och därmed din vibration. Men det finns några mycket vanliga tankar som var och en av er håller som har en del kraft. Bara för att du flyttar ditt fokus tillbaka till det positiva hindrar inte omedelbart negativa manifestationer att spelas ut. Låt oss förklara ytterligare.

Vi säger ofta att det finns en fördröjningstid mellan dina tankar och känslor och deras fysiska manifestation. Du förstår, när du har fokuserat på någonting under en längre tid, har du givit en hel del kraft åt den tanken. Det här kan handla om ett visst område i ditt liv där du har en viss uppsättning tro och förväntningar eftersom ”det är så som det alltid har varit.”

Nu när du blir mer medveten om dina tankar blir du också mer avsiktlig när du väljer vad dina tankar skall vara. Många människor tillåter sina tankar att reagera på omständigheterna som omger dem. Vi gillar att säga att dina tankar placeras på ”autopilot” eftersom de är mer reaktionsbaserade än medvetet valda.

När ditt fokus ligger på omständigheterna i ditt liv, manifesterar de ständigt liknande erfarenheter. Det beror på att vad du fokuserar på kommer alltid att expandera. Det kommer att dra flera sådana tankar och så småningom omständigheter till dig.

När du har fokuserat på det negativa i ditt liv och låtit dessa tankar få lite kraft, är skiftande av ditt fokus absolut nödvändigt för att attrahera andra omständigheter. Men bara för att du har slutat att tänka på en negativ situation och har lagt din uppmärksamhet på något som känns bättre för dig, utesluter det inte omedelbart de omständigheter som redan är väl på väg att manifesteras i din fysiska verklighet.

Vad vi menar med det är att det ibland fortfarande finns en del kraft kvar från ditt tidigare fokus och negativa manifestationer uppstår trots att du har skiftat fokus till något mer positivt. Vi vill gärna använda en takfläkts analogi. När du kommer in i ett rum där fläkten är i gång och du inte längre vill ha den på, vrider du bara omkopplaren och stänger av den. Ändå förväntar du dig inte att fläkten slutar omedelbart eftersom du vet att det fortfarande finns lite levande kraft kvar som behöver dö ut innan fläkten kommer att stanna.

Vi ser emellertid att så många människor ger så mycket kraft till vad de fruktar, och i det ögonblick när de byter fokus till positiva tankar, förväntar de sig att det inte finns något som kan manifesteras från det negativa momentum som de sände ut tidigare

Vad vi föreslår i detta fall är att erkänna den negativa manifestationen, men att komma ihåg att du inte gör något fel. Dina positiva tankar attraherade inte de negativa förhållandena, det är en manifestation som var i resonans med dina tidigare negativa tankar. Om du kan komma ihåg det och inte komma tillbaka i fällan att känna dig negativ igen för att en negativ omständighet uppenbaras, kommer du att vara bra på väg att skapa och dra till dig helt nya omständigheter.

Kom ihåg att det finns en försenad reaktion mellan dina tankar och dina fysiskt manifesterade upplevelser. Håll ditt fokus stabilt på vad du vill och din verklighet börjar reflektera den nya vibrationella resonansen som du medvetet har valt.

Vi hoppas att detta har tjänat dig på något sätt.

I kärlek och ljus är vi dina Änglaguider

Försäkra dig om att registrera dig för fler Angelic Guides-meddelanden för att få din gratis kopia av: Hur Manifestera Det du Önskar (How to Manifest Anything you Desire):

LISTEN HERE

Mycket kärlek,
Dr Taryn Crimi

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...