Änglaguiderna via Taryn Crimi, 12 januari, 2017

Änglaguiderna

via Taryn Crimi

12 januari, 2017

Hur man skapar Överflöd

 

Idag önskar vi tillbringa denna stund med att diskutera hur man manifesterar överflöd. Säkerligen kan ett överflöd komma till en i olika former, men vi vill huvudsakligen tala om ett ekonomiskt överflöd, eftersom det är ett ämne som vi oftast blir ombedda att närmare gå in på. Låt oss sätta igång.

Vi säger ofta att ni alla alltid och alla gånger manifesterar ett överflöd, men ni kanske inte särskilt gillar det som ni har ett överflöd av. Kom ihåg att ni kan få ett överflöd av problem, brist och utmaningar, precis lika enkelt som ni kan få ett överflöd av pengar, glädje, kärlek, salighet och vänner. Det är varför vi säger att ni alla ständigt manifesterar ett överflöd, fastän vi ytterligare vill förklara hur ni medvetet kan styra det som ni önskar få ett överflöd av.

De av er som känner er dragna till detta meddelande, är redan väl medvetna om att ni är skaparna av er verklighet. Så varför förekommer det fortfarande brist, sjukdom, lidande och hjärtesorg? Till det svarar vi: fastän ni medvetet har blivit uppmärksamma på att ni är skaparna av er verklighet, så märker människor oftast att frånvaron av vad de vill ha blir deras dominanta fokusering.

När ni fokuserar på brist medan ni längtar efter överflöd, så förmår ni ofta bara attrahera brist. Vi säger ofta att Universum inte besvarar era önskningar, drömmar eller er största längtan, i högre grad än hur en spegel inte kan visa er hur ni önskar se ut. En spegel kan bara återspegla vad ni är just nu och likadant är det med Universum; det återspeglar en enda sak och det är er fokus, som i sin tur bestämmer er vibration.

När ni tonar in er vibration på vilken positiv känsla som helst, så som lycka, glädje, optimism, förväntan, upprymdhet eller kärlek, så svarar Universum med fler känslor, omständigheter, upplevelser, vilka motsvarar den vibration som ni sänder ut. Det spelar ingen roll varför ni förnimmer dessa positiva känslor, allt som spelar roll är att ni gör det. Använd den ursäkt som ni kan komma på för att må bra.

Vi använder ofta jämförelsen med er television, för ni begriper att ni inte har fått ett uppdrag att hålla er till någon kanal som ni inte gillar. Ni tvivlar inte på existensen av alla andra kanaler som finns tillgängliga, bara för att ni inte tittar på dem. Ni vet att så snart ni plockar upp fjärrkontrollen och tonar in till en ny kanal, så får ni uppleva ett nytt program.

Så är det också med era tankar. Ni har inte fått ett uppdrag att förbli fokuserade på en tanke längre än ni själva väljer. Ni vet att ni alltid kan välja nya tankar och när ni gör det, så växlar ni naturligt er ’kanals’ vibration.

Ni förstår, er förmåga att skapa överflöd har aldrig försvunnit, den har bara blivit blockerad på grund av att ni fokuserar på det motsatta, som är brist. Vi förnekar inte att er verklighet är fängslande och att det ofta är svårt att ta er uppmärksamhet bort från de största problemen i era liv, fastän vi kan försäkra er om att ni aldrig kommer att förmå skapa något nytt om ni inte lär er att med vilja rikta er fokus på det som ni önskar, och ta ett medvetet beslut att känna annorlunda.

När ni börjar att avsiktligen välja er fokus och därför er vibration, oberoende av de upplevelser som manifesteras framför er, är när ni i sanning blir en medveten skapare av er verklighet. Ni kom hit för att fullständigt få manifestera varje önskan till er fysiska verklighet. Ni kom inte hit för att kämpa eller att utan hopp längta efter något som ni aldrig skulle kunna uppnå. Om ni vill ha någonting, så är det ert. Men era tankar, vibrationer och känslor måste harmoniseras med det som ni önskar, för att ni ska kunna uppnå det.

Vi får ofta frågan: ”Vilka övertygelser har jag som blockerar överflödet?” Vårt svar är alltid detsamma. Det är ett ständigt fokuserande och uppmärksammande på brist som blockerar överflödet. Vi vill tala om detta för er: det gör er ingen nytta att gräva upp några begränsande övertygelser, fastän er avsikt är att glesa ut dem; eftersom allting i ert Universum svarar an på den universella lagen om utvidgande.

Det ni lägger er fokus på, kommer alltid att expandera. Så när ni försöker hitta ett problem blir ni ofta frustrerade, eftersom det bara förstorar er övertygelse. Ni kan inte ta bort en övertygelse genom att fokusera på den. Ni kan bara stänga av dess kraftkälla genom att ta bort er fokus. Genom att ta bort er fokus från problemet och fokusera all er uppmärksamhet på det som går väl, det som ni uppskattar, det som ni gillar, det som ger er frid, så tar ni bort den kraft som har gett problemet styrka.

Vi erbjuder er denna enkla jämförelse. Om ni var på väg att gå in i ett rum, med takfläkten på högsta volym och ni trycker på strömbrytaren för att stänga av den, skulle fläkten då sluta snurra? Ja, såklart, för ni stänger av strömkällan som ger den kraft. Men fläkten skulle inte sluta snurra omedelbart i det ögonblick ni trycker på kontakten; den skulle långsam sluta snurra tills den inte hade någon rörelse kvar. På samma sätt är det med era tankar.

Bara för att ni slutar fokusera på de negativa upplevelserna i ert liv, innebär det inte att det kommer att ske en omedelbar förändring i er fysiska verklighet. Rörelsen behöver några revolutioner innan den kommer till en halt. Vi använder oss av denna jämförelse för att visa er detta; bara på grund av att en brist fortfarande blir manifesterad ett litet tag till, fastän ni framgångsrikt har skiftat era tankar till en ny, mer positiv ’kanal’, så betyder det inte att den inte fungerar, eller att ni gör något på fel sätt. Det tar bara lite tid för rörelsen att stanna upp.

Var och en av er är en gudomlig skapare som utan tvivel förtjänar och är kapabel till att skapa överflöd i alla former. Ni är ämnade att ha överflöd av kärlek, energi, hälsa, finanser, vänner, frid och salighet.

Universum har ett ändlöst överflöd och det önskar tjäna er. Låt era hjärtan öppna sig för alla möjligheter där överflöd kan komma till er. Det kan vara en gåva, det kan vara en idé, det kan vara en främling, det kan till och med komma i form av ett yrke, men ni måste tona in er till överflödets ’kanal’ för att kunna höra Universums budskap.

Vi hoppas att vi på något sätt har kunnat vara er behjälpliga.

I Kärlek och Ljus, vi är era Änglaguider.

 

Do you have questions for the Angels? Book your session today! 

 

Copyright © 2012-2017 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy, share and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...