Matthew Ward via Suzy Ward, 8 januari, 2017

Matthew Ward via Suzy Ward, 8 januari, 2017

 

 

Med kärleksfull hälsning från alla själar vid denna station, detta är Matthew.

Ert kalenderår 2017 ser ut att bli spännande, eftersom planeten rider längs dess uppstignings väg på kraftiga energivågor. Vågorna är fält av ljus. Eftersom ljus och kärlek är samma energi, kan ni tänka er alla i världen, som badande i ett gränslöst hav av kärlek. Vi erbjuder en meditation som kan låta er känna er som Ett med denna energi: En vision med ett panorama av utsökt skönhet, se er själv försiktigt flytande över denna idylliska scen, känn er smälta samman med den och njut av en lycksalig känsla av Allas Enhet.

Nu, kära familj, ska vi svara på frågor, som börjar med en de vanligaste: Kort sagt, hur är det med USA:s presidentskap? Energi potentialen i jordens fält avseende detta är i ett ovanligt tillstånd, vars like vi inte känner till.

Vibrationerna runt tillträdande President Donald Trump är ännu lägre än tidigare, de flesta av hans val för topp positionerna är också låga. Vibrationerna runt Senator Bernie Sanders har varit genomgående höga. Om vi ​​visste hur detta kommer att utvecklas, skulle vi gärna berätta det för er, men denna unika situation med höga och låga vibrationer i vild rörelse, men samexisterande nästan i ett dödläge, ger ingen indikation på utfallet. Vad vi kan säga är, med ständigt stigande vibrationer på planeten, oavsett upplösningen, som uppnås i slutändan, kommer att vara för det högsta goda för alla.

Vänligen ha inte någon rädsla för att Ryssland och Kina kommer att starta en väpnad konflikt med Förenta staterna, som kan utvecklas till ett kärnvapenkrig. Trots retoriska poser, som en del av era analytiker anser oroande, ingen av dessa länders ledare vill bli indragna i ett krig som skulle kunna äventyra hela världen.

Om något annat land eller skurk grupp skulle skicka upp en missil med kärnstridsspetsar kommer ständigt övervakande besättningar i rymdfarkoster, som omger jorden förhindra detonation. Detta är en bra plats för att svara på en fråga: Nej, Iran har inte i hemlighet utvecklat kärnvapen.

Vi ser FN: s säkerhetsråds omröstning att fördöma Israel för att bygga bosättningar på Västbanken i strid med internationell rätt, som ett högljutt nederlag för Illuminati. Målet med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som är i topp ledarna i det hemliga sällskapet, har aldrig tjänat sitt folks bästa eller vill sluta fred med Palestina. Målet med att hålla regionen destabiliserad, är att bidragen till Israels försvar ska fortsätta strömma in, för han vill etablera en Illuminati maktbas i Jerusalem varifrån han sedan kan sprida sin kontroll över hela Mellanöstern. Detta kommer inte att ske.

Stormar och uppmätta temperaturer beror delvis på väderreglerteknik; chemtrails och andra miljögifter i er atmosfär och har också en roll i detta. Så ni har rätt i att tro att det är Illuminati, inte Moder Natur som orsakar onormala väderförhållanden, som är de ansvariga för alla bidragande faktorer, faktorer som försenar planetens återgång till ett milt globalt klimat. Förekomsten av geofysiska incidenter har kommit från två källor: Mining, borrning och fracking att utvinna fossila bränslen är en; den andra är jordens frisläppande av negativitet som delvis orsakas av de miljöskadliga verksamheterna.

Vi har bett vår källa om information i fall Rysslands president Vladimir Putin har rätt när han förnekar sitt lands engagemang i hackandet av Demokratiska Nationella Kommitténs (DNK) e-post och en aktuell persondator, vilket strider mot USA:s underrättelsetjänsters slutsats att Kreml är ansvariga. Några medlemmar av vår universella familj, som bor bland er, finns i stora underrättelsetjänster runt om i världen. Det var amerikanska myndigheter, som berättade att de hackade och släppte e-post – och andra medlemmar har kompetens att spåra hackers ”elektroniska spår.”

Våra källor vet att Illuminati i dessa olika organ rapporterar falsk information (fake news) för att skapa konflikter. Rapporterna ligger till grund för att USA: s president Barack Obama lägger skulden på Ryssland, vilket ledde till fler sanktioner mot landet. Detta var helt i linje med Illuminatis förkärlek för vedergällning, de har vilselett Obama och skapat fler ekonomiska problem för Putin, eftersom båda ledarna vägrar att samarbeta med dem.

FBI-chefen James Comey vet vem hackarna är, därför släppte de e-postmeddelanden och det bevismaterial som de innehåller. Han ville inte avslöja denna information på grund av påtryckningar och hot från Illuminati fraktionen bakom Hillary Clinton.

Så, Illuminatis närvaro påverkar fortfarande vad som händer i er värld. Men deras globala nätverk har ryckts upp med rötterna, deras inflytande försvagas och deras djävulska verksamhet har uppdagats, även om det än kallas för ”falska nyheter”. Individer i toppositioner i många länder grips, förlorar val eller avgår.

Fler kommer att följa och många i de lägre skikten är skingrade. Deras kontroll av Wall Street, europeiska och asiatiska aktiemarknaderna är avslutad och så är deras bankimperium. De kommer inte kunna behålla sina olagligt och omoraliskt insamlade stora förmögenheter mycket längre. Goda krafter kommer att få tillgång till dessa och använda pengarna för att göra slut på fattigdomen i världen.

Expanderande förnybara energiformer kommer att fasa ut den fossila bränsleindustrin. Fri-energikällor som de har hållit gömda kommer att dyka upp. Miljöskydd kommer att göra slut på den hänsynslösa destruktiviteten. Deras orättvisa rättssystem kommer att reformeras, fängelser-med vinstdrivande syfte och kontroll av massmedia i länder med ”fri press” kommer också att avvecklas.

Sjukvårdsindustrin – en labyrint av global samverkan – omfattande läkemedels och försäkringsbolag, vaccin och medicinska utrustningstillverkare och Världshälsoorganisationen samt FDA, CDC, NIH, AMA, AHA och tillhörande alfabetes grupper i USA-kommer föras ut ur dessa Illuminati-ägda eller infiltrerade organisationer. Giftiga behandlingar av sjukdomar kommer att ersättas av länge undertryckta säkra naturläkemedel och ordentlig sjukvård kommer att bli tillgängliga för alla.

Illuminatis starka position inom dessa kritiska områden, har påverkat livet på jorden, på det mest effektiva och destruktiva sättet, varigenom de har underkuvat generation efter generation efter generation genom att utnyttja varje typ av skillnad mellan folk för att skapa fientlighet, splittring och starta krig. Människor världen över längtar efter fred och energin i mänsklighetens kollektiva önskningar har blivit ostoppbar för erövringsenergin och konfliktytorna kommer att minska stegvis.

Krigsmateriel industrin kommer att producera vad en kooperativ, progressiv civilisation behöver. Byggföretag med hederliga ledningar kommer att bygga upp förstörda städer. Pengar, som tidigare spenderades på krig, kommer att gå in i projekt och program, som lyfter upp och förbättra livet på planeten.

En del av dessa verksamheter pågår redan, andra påbörjas medan andra är i planeringsstadier och de stigande vibrationerna kommer att understödja alla strävanden. Ni kommer att få se bevis på detta, men förvänta er inte den fortsatta omvandlingen och utvecklandet av världen kommer att vara fria från fläckar av motstånd. Ni är väl förberedda för att hantera dem när de uppstår och hjälpa andra att göra detsamma – älskade systrar och bröder, ni har tjänat er doktorsgrad i uppfinningsrikedom, uthållighet och triumferat över hinder!

Många läsare som skriver till min mor nämner att de är i 60, 70 eller 80 årsåldern. Om ni är i denna åldersgrupp, reflektera över de tekniska förändringar ni har bevittnat, som exploderat i tillverkning av nya produkter, kommunikation, energi, transport, datorer, TV, sjukvård, utforskning av rymden, underhållning, sociala medier – och ja, vapen. Det är inte nödvändigt, men att ha levt under årtionden av innovation och modernisering för att inse att teknikens roll i världen numera är ganska häpnadsväckande.

Det är förordet kan man säga, av vårt svar på denna fråga: ”Med höga vibrationer på planeten som är stigande, varför finns det fortfarande så mycket våld, bigotteri och girighet?” Därför att den tekniska utvecklingen har varit betydligt snabbare än samhällets utveckling både av andligt medvetande och medvetenhet. Vi är inte kritiska på något sätt – många själar har gjort stora framsteg och det finns skäl till varför många andra inte har gjort det.

Med medkänsla tänker vi på vår Jordiska familj, som bor i områden, med obevekligt våld eller i trånga flyktingläger och sörjer förlusten av nära och kära, de som lever i skräck under tyranni eller hungriga eller hemlösa i många länder, inte alla dessa själar valde att uppleva den grad av smärta eller lidande. Det är med sorg som vi tänker på vår familj, som orsakar lidande – de som styr med järnhand eller känner att de är överlägsna alla som är ”annorlunda” eller har rätt att döda ”fienden” och de som är förankrade i girighet utan en tanke på många, många miljoner som knappt kan hålla sig vid liv.

De låga vibrationer som avges av alla dessa själar ”otaliga tankar, känslor och handlingar är inom det kollektiva medvetandet och eftersom det är det kollektiva medvetandet, som manifesterar allt som existerar på jorden, har spridningen av låga vibrationer bromsat takten i samhällets utveckling av både medvetenhet och andlighet. Detta håller på att förändras, de ljusvågor som nu sveper över Jorden öppnar fler och fler hjärtan och sinnen och alla låga vibrationsnivåer kommer så småningom kommer att avvecklas.

”Du sa att andra civilisationer hjälper oss. Jag kan inte se hur. De har inte lyckats bli av med Big Pharma, Big Oil, Big Banks, Big Brother och resten av de onda Bigs. ”Andra civilisationer hjälper er på alla sätt inom ramen för vad universella lagar tillåter. De kan orsaka att kärnstridsspetsar inte fungerar, eftersom Skaparen bestämt att det kommer aldrig igen förekomma nukleära detonationer i atmosfären/rymden. I att hedra Gaias fria vilja att välja att hennes planet kropp och dess invånare skyddas, de byggde en ljusridå runt Jorden för att hindra entiteter från andra världar tränga in på Jorden och de avledde kursen av astralkroppar och asteroider för att förhindra kollisioner med planeten. Tillsammans med massiv instrålning av ljus till jorden och utjämningen av effekterna av geofysiska händelser, så att mängden negativitet begränsades, de minskar toxiska effekter av föroreningar i luft, mark och hav och neutralisera gifter i vacciner utformade för att orsaka pandemier.

Medan ”rymd” familjen tillåts att hjälpa till på de sätt, som ni inte själv kan hantera, kan de inte störa den fria viljan hos själar på jorden med undantag av varje enskild person, som väljer att lansera missiler med kärnstridsspetsar vilka inte kommer att lyckas. Inte heller kan medlemmar av vår universella familj ålägga er sina idéer, även om det skulle vara mycket till er fördel – enligt universell lag, beslutar varje civilisation vilken värld man vill ha och göra vad som är nödvändigt för att förverkliga den världen.

Under denna exempellösa epok i universum, har själar möjlighet att i en livstid slutföra alla tredje densitetens karmiska lektioner, så att de kan utvecklas och andra civilisationer tillåts att dela sina tunga karmiska bördor. Många ”ETs” ville delta i denna unika satsning och de valdes ut av Gyllene Tidsålderns befälhavarens planerare för att hjälpa personer på Jorden och genom att upplysa folket om vägen till fredlig värld som de vill ha.

Kära, ni är bland dem som kom till Jorden för att visa folk att kärlek är vägen till fred, till glädje, till välstånd, ömsesidig respekt och liv i harmoni med naturen. Genom att tryggt leva ert ljus utan rädsla, utstrålar ni kärlek till alla omkring er och det slutar inte där. Kärleken är så kraftfull att den flyter runt om i världen, ut i universum och vidare till kosmos. I Enheten av Allt, allt påverkar allt annat överallt och kärleks ljuset, som ni sänder ut, kommer tillbaka med obegränsad kraft – detta är den oöverträffade vidden av kärlekens kraft.

Ni är hedrade, älskade och åtföljs i anden av detta universums alla Ljus Varelser.

____________________________

Kärlek och fred

Suzanne Ward

 

suzy@matthewbooks.com

 

[Anmärkning från Suzy: Era semester hälsningar och er uppskattning för dessa meddelanden är mycket betydelsefulla för mig, tack!

Om ni har fått det här meddelandet som en vidarebefordrat eller läser den på www.matthewbooks.com och vill få meddelandena direkt, skicka en e-post till messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Er e-postadress kommer att registrera er i moderatorns distributionslista.]

 

Översättning: Lars Bergenrup – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...