Rådet via Ron Head, 18 november, 2018

”När en UPPLYST människa en gång har haft upplevelsen av kosmisk medvetenhet och (själv) insett Vilka Vi Alla Verkligen ÄR – men har fortfarande räkningar att betala, barn att fostra, arbete att utföra  osv. – hur kan den personen bibehålla sig tillräckligt ’jordad’ för att hantera alla de dagliga ’sakerna’, för att uppfylla sina utvalda skyldigheter och ansvarsområden, samtidigt som man inte förnekar sin multidimensionella existens och perspektiv?”

Det finns en intressant beskrivning av detta i era österländska filosofier. Det sägs ”Innan upplysning, hugg ved, bära vatten. Efter upplysning, hugg ved, bära vatten.” Kanske kan en liten förklaring av detta vara till nytta.

Återigen, när vi hänvisar till pronomen du i detta samtal, förstår du att vi menar den kollektiva Jordens mänsklighet. Förstå också att det växande antal av er för vilken denna diskussion är läkande.

Du försöker göra intellektuell känsla av en erfarenhet som har förutsättningar men som du inte har någonting i ditt intellekt att skapa en förståelse med. Med andra ord kan du inte måla en bild av en helt ny upplevelse genom att använda de färger som är blandade i det förflutna.

För det första närmar du dig allt som bär dina begrepp om vad som är ”bara” möjligt, och det är felaktigt. Du förstår fortfarande allt i dualiteter, också felaktiga.

Ett ytterligare problem är att vi måste använda linjär tanke och språk för att försöka förklara, och vi måste också begränsa ”tid” och ”utrymme” som vi använder för att göra det. Men låt oss ta en tur, som ni säger.

Låt oss börja med att berätta att du inte är på väg att bli något som du inte är. ”Men jag vill stiga upp! Jag vill bli upplyst!” Mina vänner, du har en idé, eller hellre idéer, om vad det skulle vara, ingen av dem är något annat än önskningar som du har projicerat från dina tidigare förståelser in i framtiden. Det finns en del, vi vill betona en del av er som hugger ved och bär vatten. Det här är en del av dig som är gudomlig, är mångdimensionell, som har kunskaper, förmågor etc. som vedhuggare inte vet någonting om. Det förödmjukar inte vedhuggaren och det gör inte de delar av dig som finns i andra frekvenser i gudomliga, andliga, gudliknande varelser.
 
Du är redan alla dessa saker. Tänk på alla texter som beskriver ögonblicket av ”upplysning” genom att säga ”Och Buddha skrattade.” Han skrattade för att han visste att han hade varit ”det” hela tiden. Och sedan hög han ved och bar vatten.

Nu kan det verka som om vi byter kurs, men vi kommer verkligen att ge dig en kort beskrivning av vad som händer. Vi hoppas att du antingen förstår det eller lägger den åt sidan för vidare överväganden.

Du är en helhet av medvetande som finns alltid och överallt. Du kallar det flerdimensionellt. Det är okej. Men försök att sluta tänka på dessa saker som att vara skilda från varandra. Det finns inget staket som skiljer do från re och mi från fa. Det finns inget staket mellan blått och purpurfärg.

Det finns ett kontinuum av energi, frekvens, ljud och ljus om du vill, det är vad du är. Frekvensen av ljud, energi, som utgör det förkroppsligande som du tycker om som ”vad jag är” är stigande. Som en sida är din ”vad jag är” en extremt begränsad synvinkel. När din frekvens stiger, stiger din förmåga att hålla energi i ditt förkroppsligande och i ditt sinne också. Så ändrade du verkligen? Eller blev du mer medveten? Egentligen är båda svaren ja, men försök att förstå den poäng vi gör. Du lär bara mer av vad du redan är och alltid har varit.

Du kommer också att se att detsamma gäller för alla du möter. Endast graden av att veta kan vara annorlunda. Men högre frekvenser kommer alltid att medföra lägre till viss del. Med andra ord lyfter ni varandra så mycket som den andra tillåter. Fri vilja är också vad du är. Ingen kan eller kommer att tvinga någon att stiga upp.

Så nu, här är du, alla uppstigna. Du har mycket förståelse och förmågor som du ställer så höga förväntningar på. Och det finns middagsdisk. Ser du? Hugg din ved. Bär ditt vatten. Diska. Men nu … ja, nu … gör det som den fullständiga gudomliga varelsen som du inte visste att du var igår.

Det är vad du lever igenom. Du behöver inte. Du kan göra det senare. Men alla som är var du är har valet att göra det nu om de vill.

Tack för möjligheten att diskutera detta.

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter förbehållna. Du får kopiera och omfördela det här materialet så länge du inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir komplett och du inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och länk: http://ronahead.com/
 
 
Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...