Änglaguider via Taryn Crimi, 23 oktober

 

 TarynCrimi

Änglaguider, 23 oktober 2015

Via Taryn Crimi

 

Idag skulle vi vilja ta den här tiden till att dela vårt perspektiv om vi får, då många av er manifesterar ganska svåra eller frustrerande hinder för er själva vid denna tidpunkt.

Några av er manifesterar små irritationsmomenten medan andra känner som om de står inför stora och svåra utmaningar.

Först och främst vill vi påminna er om att ta ett andetag. Detta ska också passera som det alltid gör. Vi påminner om att detta år kommer hjälpa er att bättre behålla er tillit och lära er hur man manifesterar det man önskar.

Ungefär som när ett barn lär sig att gå, så finns det upp- och nedgångar. Barn står inte bara upp och går, utan att förlora sin balans då och då. Men varje gång de kommer upp igen, lär de sig bättre att hålla den balansen och stärka sina muskler och reflexer för att inte falla nästa gång. Ni bygger era andliga reflexer just nu.

Detta är ett mönster som ni vanligtvis har manifesterat under många många livstider, och nu på en gång förväntar ni er att aldrig falla. Vi vill fokusera er uppmärksamhet på varför ni har de känslor ni har just nu. Er verklighet beviljar er många möjligheter att behålla er tillit och upprätthålla er vibration mitt i kaoset.

När ni reflekterar tillbaka ser ni att under vissa omständigheter har ni lyckats synnerligen bra. Ni har lyckats hålla ett starkt fokus på vad ni vill att slutresultatet ska bli utan att ge vika för era rädslor. Ni börjar inse orsaken till många av dessa erfarenheter; enkelt uttryckt, de är en möjlighet för er att visa hur långt ni har kommit, hur mycket ni har förändrats. Ni förstår att det inte är omständigheterna som manifesteras omkring er, som avgör om ni har förändrats; det är er reaktion på dem!

Det är nödvändigt att ni förstår vad vi just har berättat. Jag ber er att ägna en stund åt att verkligen integrera denna punkt. Många av er bannar er själva för de utmanande upplevelser som ni har attraherat, tänker att ni har gjort något fel. Vi ler åt detta, eftersom ni inte har gjort något fel. Ni har attraherat dessa erfarenheter för att visa på er förmåga att reagera med tillit snarare än med rädsla. Detta är kännetecknet för äkta mästarskap.

Det är upp till er att hålla stadigt fokus på rörelsen mot era mål och önskningar, snarare än känna frustration av att inte vara där ännu. Ni förstår, ni lägger grunden just nu för alla de underbara möjligheter som kommer att manifesteras inom kort. Om ni inte tog er tid att bygga upp denna grund, och öka er förmåga att hålla ert fokus på era önskemål snarare än er rädsla, skulle ni inte ha den nödvändiga plattformen för att upprätthålla de underbara välsignelser som ska komma.

Tiden för integration är ofta en utmanande energi eftersom det är då ni sätts på prov för att visa allt som ni just lärt er. Om ni inte hade någon tid att öva, skulle ni inte vara redo att gå vidare till nästa steg när tillfället yppade sig.

När ni känner att ni blir frustrerad på små, oviktiga saker och märker att ni inte är fullt engagerade i nuet, ska ni veta att dessa två saker är en och samma. Ni kan inte styra er verklighet om ni inte är närvarande för att ändra den. Ni gör framsteg i en underbar hastighet, en som är perfekt för er. Om ni skulle gå fram för fort, skulle ni upptäcka att ni inte har det stöd och nödvändiga system på plats för att ta emot allt som ni önskar just nu. Allt kommer i rätt tid.

När en upplevelse manifesteras i er verklighet, både små och stora, betrakta det som en möjlighet att påvisa era förbättrade färdigheter.

Vi har sagt om och om igen, vi uppmanar er att drömma stort, och ni fortsätter att göra det, men blir ledsen av skillnaden mellan vad ni vill och vad ni har. Att ha mer kommer inte att göra er lyckligare. Låt tillfredsställelse och tacksamhet fyllas upp inom er, för de välsignelser ni har lyckats manifestera och när ni gör det märker ni att er sinnesstämning kommer att hjälpa er verklighet att återigen förändras och blomma på underbara sätt.

Ni kan inte fokusera på brist och attrahera överflöd. Var medveten om att med varje utmanande situation kan ni välja att se det som en möjlighet, att visa er förmåga att ha tillit till att allt kommer att lösa sig för ert högsta goda. Ni har alla redan så mycket att vara tacksamma för, så låt ert sinne fokusera på dessa välsignelser och lita på Allt som är.

Låt era drömmar komma i gudomlig timing med förtroendet och tron att de säkert kommer manifesteras och först då kan ni verkligen uppskatta dem och vara öppen för att ta emot deras välsignelser. Så vi påminner er om att ha tillit, slappna av och andas, för vi försäkrar er, allt är precis som det ska vara.

Vi hoppas att detta budskap finner er som behöver det mest.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

 

Copyright © 2012-2015 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.
http://www.Angelic-Guides.com

“Angelic Guides: Trust,” Channeled by Taryn Crimi, October 23, 2015, at http://www.angelic-guides.com/2015/10/23/trust/

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...