Änglaguiderna via Taryn Crimi, 26:e januari 2017

Änglaguiderna via Taryn Crimi, 26:e januari 2017

Änglaguiderna via Taryn Crimi: Ni kom inte hit för att kämpa: Att med Lätthet Tillåta

 

Idag vi vill rikta er uppmärksamhet på önskemålen ni alla har. Det finns inte en enda själ i er värld, som inte har önskningar de vill manifestera till sig själva.

Så ofta ser vi med bestörtning på, hur ni blockerar önskemålen, för att ni skapar motstånd med era tankar av tvivel, oro och rädsla. Det är en mycket vanlig missuppfattning hos många i er värld, att ni måste visa er värdiga, att ni måste visa att ni kan övervinna hinder, för att förtjäna allt ni önskar skapa. Vi är här för att berätta att ni inte kom hit för att kämpa, ni kom inte hit för att se hur svårt ni kunde göra ert liv, universum testar er aldrig och det är det vi vill vidareutveckla.

Om det är något vi mest av allt vill förmedla till er alla, så är det era förtjänster. Det finns ingenting som någon av er kan göra för att förtjäna, eftersom ni är perfektionen i allt ni är. Oavsett var ni befinner er, oavsett vilka upplevelser ni har manifesterat, oavsett vilka val ni har gjort fram till nu, så är det aldrig för sent att göra ett nytt val. Ni har alltid möjlighet att flytta fokus till något som gläder er, något som ger er en känsla av frid, glädje och lycka.

Så många av er tror, att universum på något sätt håller tillbaka allt ni önskar, tills ni visat er värdiga, tills ni har visat er motståndskraftiga nog, tills ni visat att ni verkligen förtjänar allt det goda som ni har längtat efter. Som om det finns något utanför er själva, som har ansvar för att uppfylla era drömmar och önskningar. Och till det säger vi, det går inte att komma längre från sanningen. Det enda som kan hålla allt borta från att manifesteras, är ni själva. De tankar ni tänker, inriktningen av ert fokus, känslorna ni väljer att ha, är direkt relaterade till de upplevelser ni manifesterar.

Vi ska berätta för er, detta Universum ger er alltid allt ni är i samklang med, och det finns inga undantag. Så varför har ni då inte allt som ni önskar här i er fysiska verklighet? På det svarar vi, eftersom ni inte tillåter att era önskningar får manifesteras. Visst, många av er är helt ovetande om att ni blockerar allt ni ber om att ni ska få.

Universum svarar på allt ni ber om, varje behov, varje önskan om något bättre, men ni kan inte se tecknen, eftersom ni är så fokuserade på avsaknaden av det ni vill. Det kan liknas vid: Jag tittar på kanal 5 på min TV, men jag vill egentligen titta på kanal 10. Om ni inte byter kanal, kan ni inte se det som är på kanal 10. Det finns där, lika verkligt som kanal 5, men ni kan inte se det eftersom ni inte har valt den kanal ni fbehöver. Ni fokuserar bara på att ni inte kan se kanal 10. Och så är det också med det ni önskar.

När ni låter era tankar börja fokusera på det ni vill, i stället för att vid upprepade tillfällen och oavbrutet, fokusera på det ni inte vill, så skulle ni börja se utvecklingen av allt ni önskar, med en sådan perfektion, att ni skulle bli chockade av hur lätt allt börjar flöda in i era liv. Förstår ni vår analogi? Ni måste vara intonade till den rätta vibrationen, för att se tecknen och impulserna som Universum alltid ger er. Universum ger er alltid det ni önskar.

Vi ser det, eftersom så många av er är fokuserade på sådan förtvivlan, sådan frustration, för att ni känner det som om ni inte har någon kontroll över era liv, att ni inte har kraften att skapa era drömmar, eftersom de varit avlägsnade så länge, när i själva verket, en enkel förändring av ert fokus är allt som behövs, för att era drömmar ska utvecklas på det mest fantastiska sätt.

Så många av er tror att ni måste vara ihärdiga, att ni måste tvinga era drömmar till att manifesteras, att drömmar måste förtjänas, och inte kan ges. Om vi kunde övertala er att fokusera mer av er uppmärksamhet på det ni vill, i stället för att fokusera på avsaknaden av det, så skulle ni se hur enkelt det börjar falla på plats.

Vi säger ofta, att ni kan inte fokusera på rädsla och tillit på en och samma gång. Ni kan inte fokusera på bristen av resurser och samtidigt locka till er överflöd. När ni medvetet börjar välja era tankar, för ni vet att ni är skaparna av er verklighet, kommer ni verkligen att börja förundras över, hur mycket lättare livet börjar kännas. Ni kan inte fokusera på hur hårt allting är, och förvänta er att det ska bli lättare, om det är det ni vill.

Universum levererar alltid mest av sådant ni fokuserar på. Använd de tankar som känns bra. Det är verkligen så enkelt. Ni ska inte tänka på det ni inte vill. Då säger ni, men vad ska jag göra med alla dessa upprörande händelser runt omkring mig? Då påminner vi er om ert fokus, att alltid ha era tankar under kontroll, för ingen annan kan välja dem åt er. Det finns alltid något som gläder er, som ni kan fokusera på. Alltid.

Ni är inte här för att kämpa, ni har inte kommit hit för att bevisa att ni är värdiga, inte heller har ni kommit hit för att se hur många svårigheter ni kan uthärda. Ni kom helt enkelt hit för att uppleva spänningen av att skapa allt ni önskar, till fysisk verklighet. Men ni har för tillfället glömt er gudomlighet, ni har glömt hur man leker, ni har glömt att ni kom för tillfredsställelsen av att manifestera era önskningar.

Livet är inte tänkt att vara så svårt; ni kom hit för att ha roligt. Oroa er inte så mycket för att göra misstag, det finns verkligen inte något sådant. Ni kommer alltid att ha nya önskemål, och det kommer alltid att vara otroligt glädjande varje gång, ni låter universum leverera dem. Så ta ett djupt andetag och slappna av, med vetskapen om att ni är oändligt supportade i allt ni önskar.

När ni har kontroll, kan ni skapa allt ni önskar; Det finns inte en dröm som är för stor. Ni har nyckeln till alla era drömmar. Börja fokusera på det ni vill ha i stället för att vara så fokuserade på det ni inte har. Känn hur det skulle vara att ha det ni drömmer om nu. Hur känns det att önska just nu? Lek med detta koncept, och ni kommer att börja se nya möjligheter flöda in i ert liv.

Vi hoppas att vi har hjälp er på något sätt.

I kärlek och Ljus, vi är era Änglaguider

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Har ni frågor om änglarna? Boka er session idag!

 

Copyright © 2012-2017 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy, share and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

 

 

”Angelic Guide: Du kom inte hit för att kämpa: Hur till Tillåt med lätthet” kanaliserat av Taryn Crimi den 22 januari 2017 på http://www.angelic-guides.com/channeled-messages/

Du gillar kanske också...