Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 26 januari 2017

Ärkeängeln Gabriel, 26 januari 2017

Via Shanta Gabriel

Skapa Ljusfält av Välsignelser och Tacksamhet

 

När Gudomligt Ljus arbetar genom de gamla jordiska strukturerna, möts det av ett kraftigt motstånd från Jorden, som representerar det gamla paradigmet som fortfarande är i gång, i den här tidens kraftfulla förändringar.

Det finns ett täckande lager som håller på att förvandlas till Gudomligt Ljus. Ni stärker denna förvandling genom att vända bort er uppmärksamhet från oenighet och genom att stärka er hängivenhet för den Gudomliga Kärleken som finns inom er. Ni kanske märker hur dessa motståndskrafter påverkar er förmåga att vara i linje med den sanna Gudsenergin, som arbetar genom era andliga övningar.

Precis innan den nya energin kan bryta igenom de multidimensionella nivåerna av Gudomlighet, finns det ofta en underström av gamla mönster som kommer upp till ytan och blir mer tydliga. Dessa möts av Ljuskrafter som kan förändra mångas medvetande. Fokusera inte på mönstret utan koncentrera istället er uppmärksamhet på Tacksamhet och den kraft som Välsignelser kan ha i ert liv.

Kom ihåg att vara tacksamma för hur vacker Jorden är, och välsigna den med er kärlek, så att planeten kan respekteras och vårdas. Kom ihåg hur kraftfullt ert engagemang för att förankra den Heliga Kvinnligheten på Jorden var, och välsigna Balansen och den nya Kreativitet den här energin kommer att föra med sig.

Kom också ihåg att vara tacksamma för den del av er som så gärna vill uppnå er Själs syfte. Välsigna kraften i denna riktade energi, och ge den möjlighet att arbeta på nya sätt inom er. Var tacksamma för allt ni har fått i det här livet, och välsigna nya vägar som ger er möjlighet att föra ut er Själs lektioner i världen.

Var tacksamma för Själens ingivelser att skapa den djupa längtan i era hjärtan att leva i ett mer vaket tillstånd, och välsigna dessa önskemål så att hela mänskligheten kan väckas. Var tacksamma för renheten i era hjärtan och välsigna ert hjärta så att det kan vara en fyrbåk av ren Kärlek som strålar ut i världen.

Var tacksamma för att ni har rent vatten att dricka och hälsosam mat att välja mellan, och be en bön om att alla varelser på Jorden ska ha tillräckligt med mat och vatten för att överleva. Var tacksamma för att det finns kreativa lösningar för allt som verkar vara utmanande i er värld, och välsigna välvilligt de resultat som uppenbarar sig för er nu.

Var tacksamma för att ni är så djupt älskade och stöttade av de Änglalika Dimensionerna, och speciellt er Skyddsängel. Välsigna alla era stödgrupper, både de fysiska och de icke-fysiska, så att ni aldrig behöver känna att ni är ensamma eller utan vägledning.

Var tacksamma för den väg ni har valt och välsigna det Gudomliga Ljus som vägleder er. Var tacksamma för att det finns ett gudomligt flöde av Oändligt Överflöd inom er, och välsigna att ni kan förankra Ljuset av Guds Oändliga Överflöd på Jorden genom ert väsen.

Var tacksamma för det Gudomliga Ljusets nya struktur, som ni håller på att bygga upp inom er själva och på Jorden. Välsigna att dessa strukturer är flexibla och stabiliserade, så att nytt liv kan blomstra inom varje varelse på Jorden.

Var tacksamma för att Guds Frid verkar i ert hjärta och välsigna att Evig Fred ska slå rot i hela mänsklighetens hjärta och förankras på Jorden i denna den mest lyckosamma tid.

När ni välsignar er själva eller någon händelse i era liv, ger ni Gudomlig energi till den situationen. Ni förstärker att Ljusets krafter arbetar genom händelsen och genom er fysiska varelse. I processen förankrar ni Gudomligt Ljus på Jorden, och ni blir en tydlig kanal för att Gudomlig Kärlek väcks inom er själva och inom alla varelsers hjärtan. Och så är det.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

www.shantagabriel.com

http://thegabrielmessages.com

Du gillar kanske också...