Änglaguiderna via Taryn Crimi, 3 maj, 2017

Änglaguiderna via Taryn Crimi

3 maj 2017

Har ni problem med er tillit till processen?

Har ni problem med er tillit till processen? Ni är inte ensamma om det. Idag vill vi fokusera er uppmärksamhet på att lita på processen mot era önskade manifesterade mål.

I början på året kallade vi detta år ”året för Framdrift”. Vi erbjöd er liknelsen om pil och båge för att beteckna den energi som skulle vara den mest förhärskande under året. Precis lika som om ni skulle spänna en båge och ställa in siktet på det ni vill träffa, och sedan släppa strängen varvid pilen skulle skjutas mot det önskade målet, en process som många av er befinner er mitt upp i.

De tre första månaderna av ert kalenderår var avsedda att hjälpa er att bättre förstå era önskade resultat och klargöra de mål ni avser att nå. Nu när det tiden har passerat kan ni likna denna tid med handlingen att släppa pilbågens sträng. Det obehag som många av er känner beror helt enkelt på att pilen inte längre är i er ägo och den har ännu heller inte nått sitt mål. Detta är en tid då det är nödvändigt att ha tillit till processen.

Så vi skulle vilja ta den här tiden till att mjuka upp ert obehag, att lätta på er nöd genom att påminna er om att allt är precis som det ska vara. Ni har alla avsiktligen knådat era passioner, era intressen, era mål och drömmar mer detaljerat än någonsin tidigare. Ni har satt ett laserfokus på var ni vill att denna legendariska pil skall landa.

Tiden är nu inne för att släppa taget om er pil och ha tillit till att allt blir levererat till er. Ni har gjort mycket av grundarbetet. Ni har använt er urskillningsförmåga för att bättre navigera mot det ni vill skapa framåt. Detta år handlar om att ha tillit till processen.

Vi påminner om att det alltid pågår så mycket bakom scenen, långt bortom vad de fem fysiska sinnena kan förnimma, så om ni med mer tyngd kan lita på era intuitiva sinnen kommer ni att känna energin som är satt i rörelse. Och det är därför vi säger, påminner er om att ha tillit till denna process.

När en bågskytt väl har spänt sin båge och med precision tagit sikte, måste han låta pilen flyga, litande på att han satt koordinaterna rätt, och att det nu är upp till gravitationen att dra pilen till målet. Så är det också med alla er, detta gångna år har känts prövande, utmanande, enerverande och oroande för de flesta men ni har åstadkommit så mycket genom processen.

Nu är det dags att släppa taget och se detta förunderliga Universum föra era drömmar och mål till det fysiska, så vi uppmuntrar er att ha tillit i denna process.

Vi hoppas att detta har hjälpt er på något sätt.

I kärlek och ljus, vi är Änglaguiderna.

Need some personal guidance from the Angels? Book your session today!

Copyright © 2012-2017 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy, share and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

You may also like...