Änglaguiderna via Taryn Crimi, 28 maj, 2018

Änglaguiderna

via Taryn Crimi

28 maj, 2018

”Hur du befriar dig själv när du känner att du fastnat”

 

”När du känner att du fastnat, är ditt arbete vibrationsmässigt, inte fysiskt”

Idag skulle vi vilja fokusera din uppmärksamhet på ämnet motstånd. I och med att du blir klarare och klarare över de drömmar och önskningar du vill skapa för dig själv, så kan du oundvikligen känna ebb och flod i både passion, inspiration och rädslor samt tvivel. Vissa av er har lyckats lägga mer av er uppmärksamhet på era inspirationer och kreativitet, medan ni har lämnat mycket lite utrymme för era tvivel och rädslor och detta är otroligt effektivt.

Men ifall ni känner att ni har fastnat i er nuvarande situation och inte är säkra på vilken riktning ni borde ta, så är detta meddelande menat för er.

Som vi ofta säger, så kommer det som du fokuserar på att alltid expandera, oberoende huruvida du fokuserar på problemet eller lösningen, utmaningarna eller inspirationen. Ditt fokus dikterar vilken vibration som du vid någon tidpunkt pulserar ut. Fastän många människor låter en hel del av sina dagliga tankar vara en aning mer reaktiva än avsiktliga, så kan du alltid utmana det som du pulserar ut till Universum, genom de emotioner och känslor som du har vid varje tillfälle.

Så du har ett mål i sikte, kanske det är ett mål som du har hållit på att formulera rätt länge, men du är osäker på hur du ska uppnå det. Detta är vad vi önskar hjälpa dig med. Du förstår, allting i din verklighet manifesteras på exakt samma sätt, om du så bedömer att något är en bra manifestering eller en dålig manifestering spelar verkligen ingen roll. Med andra ord så manifesteras allting som ett resultat av din mest dominerande vibration.

När du ser dig omkring i ditt rum, den stol som du sitter på, skrivbordet du skriver vid, bordet som du äter ifrån, de träd som finns utanför ditt fönster, så består allt helt enkelt av vibration. Men du har blivit utomordentlig i att översätta vibrationen till en fysisk förnimmelse; ett synintryck, ett ljud, en doft, en känsla eller en smak. Din värld förefaller vara fysisk och som ett resultat har du likställt något som kan upptäckas med dina fysiska sinnen att vara ’mer verkligt’ än de tankar, koncept, bilder och föreställningar som du trollar fram i ditt sinne. Men dessa är också vibrationsmässiga verkligheter.

Den enkla anledningen till varför du kan översätta det som du har framför dig till ett fysiskt sinne, är för att du har matchat hastigheten vid vilken dessa vibrationer genljuder. Men allt som du har i din fysiska verklighet var en gång i tiden en tanke i din hjärna, ett koncept eller en bild i din fantasi, innan den blev översättningsbar till dina fysiska sinnen.

Vi förklarar inte detta för att övertyga dig om att bli tillfreds med den icke-fysiska sfären. Vi vet att du tillfälligt upplever en fysisk verklighet och att du väldigt mycket önskar få dina drömmar förverkligade i din fysiska verklighet och det önskar även vi för dig. Vi delar detta koncept så att du ska förstå verkligheten i de drömmar som du håller i ditt sinne. De befinner sig inte långt borta i en annan galax, de är inte bara tokiga fantasier, de finns precis här, precis nu.

Men du behöver bara få tillgång till det som du vibrationsmässigt genljuder med. De är precis lika verkliga som allting du ser framför dig, du har bara ännu inte helt matchat vibrationen i dessa önskningar. Ååhh, men när du gör det så kommer det att bli magnifikt. Det är så otroligt tillfredsställande att önska något och att sedan vibrationsmässigt ställa sig i linje med det, så att det sedan kan materialiseras i din verklighet, eller hur?

Vi gav detta meddelande till er titeln När du känner att du fastnat, är ditt arbete vibrationsmässigt, inte fysiskt, och nu när vi kort har diskuterat den vibrationsmässiga naturen i din verklighet så kan vi dela med dig vårt perspektiv på hur du kan befria dig själv från känslan av att ”ha fastnat” och mer glädjefyllt kunna röra dig mot att uppnå vilken dröm som helst som du har.

När du inte vet vilket agerande du ska ta, eller du börjar känna dig alltför överväldigad av berget med alla ”hur, om och borde”, så rekommenderar vi att du tar ett steg tillbaka och går din väg. Anledningen är så otroligt enkel men också oerhört effektiv. Alla dessa tankar kretsar kring vad du borde ”göra” men nästan allt ditt arbete görs genom att du synkroniserar din vibration till vad du önskar uppnå. Låt oss ytterligare förklara, eftersom detta är ett otroligt effektivt verktyg för att hjälpa dig i att ta dig framåt mot vilka drömmar, vilka önskade resultat som helst.

Att gå din väg och skifta ditt fokus på något annat som fungerar, eller som du uppskattar, eller som du finner vara fridfullt, är så effektivt i att hjälpa dig med att återigen låta energin flöda. Det spelar verkligen ingen roll vad du har för ursäkt för att må bra, allt som spelar roll är att du hittar något som tilltalar dig för stunden. När du gör detta, skiftar du bokstavligen din vibration från en som var fokuserad på att känna att du hade fastnat, till en som är fridfull, eller i glädje, eller att du känner dig kreativ eller optimistisk.

När du skiftar ditt fokus och därmed din vibration, så möjliggör du att ny information, nya idéer, nya kreativa inspirationer obehindrat kan strömma, för du är en vibrationsmässig matchning för glädje, frid och kreativitet.

Du behöver inte vara fokuserad på din dröm eller hitta lösningarna på dina problem för att kunna matcha de inspirationer som utan möda kan strömma in. Du behöver helt enkelt finna något i din verklighet som hjälper dig att känna dig annorlunda och du kommer bokstavligen att tona in dig på en ny frekvens, en ny radiostation som medger för den information som tidigare kändes blockerad eller hade fastnat, att nu fritt strömma in.

Vi hoppas att detta hjälper dig på något sätt och att vi på något sätt har tjänat dig.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider!

 

Click here to download your Free 35 minute channeled message to learn “How to Manifest Anything You Desire”

——————————————————————

 

You are more than welcome to browse the Angelic Guides website for all the materials generously posted for free. For more advanced practical knowledge and/or personal guidance please check our shop/store for more guidance…
– Dr. Taryn Crimi

 

Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

Article by: Angelic-guides.com

Copyright © 2018 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.www.Angelic-Guides.com

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...