Vårt Gudssjälv via Ute Posegga-Rudel, 2:e maj 2017

Vårt Gudssjälv via Ute Posegga-Rudel, 2:e maj 2017

 

 

Vårt Gudssjälv via Ute Posegga-Rudel: Sanningen är lycka

 

Video (rekommenderas)

 

MINA ÄLSKADE!

Ingenting är som det verkar vara.

Sanningen är dold, även om den är uppenbar.

Människan har blivit förförd med att tro på lögner, övertygade om att de är sanna.

Därför finns det så mycket lidande, eftersom bara det som är sant och rätt, tillåter universell energi att flöda, på ett gynnsamt och perfekt sätt. Utan störningar, utan hinder.

När ni lever som Min Sanning, blir allting utrett. Raka, starka med integritet. Fulla av livskraft, strålande, glada.

Där det finns lidande, har livet inte levts enligt Min Gudomliga Lag. Dess signum är Glädje, Kärlek, Medkänsla, Frihet, Hänryckning, Strålande Ljus och Självklar Hjälp till varandra. En medvetenhet som förstår alla sammanhang, och enigheten med alla varelser, och skadar varken sig själva eller någon annan.

JAG ÄR Detta. Människan har glömt att allt DETTA ÄR SANNING. När det finns Lycka, Är Det på grund av att man lever Sanningen. Osanningen är olycklig. Sådan är lagen.

Men jag Talar inte om en sådan lycka som då ni fick den där speciella glassen, eller gjorde den här sköna båtturen, eller då er älskade gav er de gåvor och den uppmärksamhet som ni förväntat er, för att bli lyckliga. Eller ni kanske inte ens har någon älskade.

Min lycka är fri från alla dessa krav. Det är ert naturliga Tillstånd av att Vara. Det är ovillkorlig Lycka och helt oberoende av yttre omständigheter. Det handlar inte om att ”bli glad” av en yttre trigger. Eftersom JAG ÄR, och JAG ÄR-Lyckan är för evigt befriad från alla världens och universums villkor.

Denna Lycka är er i evighet, när ert förblindade slaveri till illusionära saker, varelser och världar har tagits bort. När JAG ÄR er Sanna Fullbordan och då också Friheten, knyter ni an till Mig.

Då Står ni i Min Orubbliga Sanning, ej böjda av det förstörda ljuset, och alla era energier rör sig fritt, Kärleken fyller hela er kropp, ingen separation, ert sinne gnistrar av storslagen salig lycka. Ert Hjärta är Ett med Mig. Utvidgad till Oändlighet i en Kärleksfull Salig Medvetenhet. En utan Tvekan. Bara i Min Totala och Rena Enkelhet.

Detta Beror på att ni lever Min Sanning Helhjärtat, Njuter av Mig, och är inte hänvisade till falska spegelbilder i ett land av illusioner – ljus eller mörker.

JAG ÄR det Medvetna Ljuset bortom dubbelspelet av motsatser. I Mig uppväcks ni igen och ni ser varken åt höger eller till vänster, med de djupaste medkänslorna i hjärtat och i tjänst till världen.

Det är Sanningen, och om ni lever med den här visionen i ert hjärta, återgår allt till sin ursprungliga form, och följer den ursprungliga Gudomliga destinationen i hela flödet för ett rikt, levande liv. Lycka!

JAG ÄR ert Gudssjälv, Självets Ett av Allt!

 

Meddelandet förmedlat av Ute

 

”Vårt Gudssjälv: Sanningen är Lycka”, kanaliserad av Ute Posegga-Rudel, 3:e maj 2017, på http://radiantlyhappy.blogspot.com/2017/05/our-god-self-truth-is-happiness. Html

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...