Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 5 Maj 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 5 Maj 2017

Varje dag kommer ni närmare den punkt där de mörka kommer att ha blivit tillräckligt dämpade för att tillåta välkomna ändringar i era valutor. För närvarande utövas mycket aktivitet för att avlägsna de som gömmer sig i jorden, som blir tillsagda att ge sig eller möta förintelse. Det möjliggör de förändringar som är nödvändiga för att rensa ut deras vapen i rymden, vilket gör det säkert för de besökande farkosterna att landa på jorden. Allt detta är nödvändigt för att New Age ska kunna introduceras säkert och utan dröjsmål. Du kan vara säker på att förberedelserna för den här tiden har pågått ganska länge, och så snart “hindren” har tagits bort kommer händelserna att gå fort framåt. Förändringarna är försenade och oundvikliga och inom några år har de redan börjat omvandla ditt samhälle.

Du är nu i en tid då du måste hålla kontroll över dina känslor och inte låta negativa tankar komma in i ditt sinne. Det kan inte tillräckligt betonas hur viktigt det är att upprätthålla ett lugnt förhållningssätt till jordiska frågor, vilka emellanåt kan vara störande. Dessa kommer att vara de sista tecknen av någon betydelse i reaktionerna hos de som inte förstått att en rengöring måste äga rum innan det nya kan introduceras. Förändringen av vibrationer kommer att störa de som inte kan acceptera dem, eftersom de inte kommer att kunna förstå vad som händer. Till dess att det finns en fri Press är det svårt att förmedla sanningen till alla människor, eftersom de som fortfarande är under kontroll av Illuminati kommer att fortsätta att vara förvirrade.

I tider då det är svårt att förstå vad som händer, låt dig ledas av din intuition och när saker inte verkar tydliga eller vettiga, försök att se den bakomliggande orsaken och leta efter ett positivt resultat. Förstå att du liksom alla andra kan hjälpa till att forma hur framtiden fungerar och det är fri vilja i aktion. Du är faktiskt mycket kraftfullare än du förstår och när dina vibrationer ökar kommer du att veta att dina tankar är kreativa. Faktum är att du måste lära dig hur du kontrollerar dem. Det kommer naturligt för dig, så oroa dig inte om du inte kan förhindra att förflugna tankar kommer in i ditt sinne. Du kommer dock bli positivt överraskad över hur snabbt du anpassar dig till högre vibrationer.

En del kan fråga sig varför en själ behöver erfarenhet i de lägre dimensionerna, och det enkla svaret är att för att kunna utvecklas där erfarenhet kan uppnås på en snabbare nivå än någon annanstans. Det kan vara svårt att gå igenom, men du får all hjälp för att lyckas. Du kan förstås resa längs din valda väg, med vilken hastighet som än passar dig, och dina Guider säkerställer att du inte blir överbelastad. När allt kommer omkring så är allt i “nuet” så du kan utvecklas i egen takt. De flesta själar välkomnar chansen att påskynda sin utveckling och vissa har försökt att uppnå för mycket för en livstid.

Du har medvetet hållits på en nivå där du inte varit medveten om hur du kan uppnå uppstigning. De mörka hade planerat att hålla dig fängslad så att de kunde förslava dig och hittills har de varit framgångsrika. Men många har lyft upp sina vibrationer tillräckligt för att kunna röra sig bortom de begränsningar som ålagts dem och kan nu se fram emot Uppstigning. Ljusets högre riken vinkar och det kommer inte dröja länge innan du kommer att ta steg som slutar med att du blir ett Galaktiskt Väsen. Det måste emellertid understrykas att du fortfarande har en väg att gå innan du uppnår en så hög nivå, men det är den väg som du har valt för din utveckling.

Sanningen kommer så småningom att avslöjas för dig men i en takt som inte kommer att överväldiga dig. Mycket litet är som du har blivit ledd att tro, men var säker på att Gud finns, den magnifika källan till allt som är. Ni är alla odödliga och gjorda till Guds avbild, vilket betyder att du har full potential att bli Ett med Gud. Människan har fått fri vilja att uppleva det ni vill, men det kommer med ansvar för alla handlingar ni utför. Att veta detta hjälper till att förklara varför ni går igenom dualitet. Men var säker på att du, innan du vågade dig ut på den här resan, var fullt medveten om de utmaningar du ställdes inför “för att hitta tillbaka till Gudomen”. Gud skickade ursprungligen ut alla själar för att uppleva, så att Gud kunde lära sig mer om sina skapelser. Det sägs att “Gud andas in och Gud andas ut” och du kan relatera till det när du reser utanför Gudomen.
Religion är den valda vägen för många som behöver en lärare för att visa dem vägen, men det är ofta svårt att följa den, eftersom det är Människans version av sanningen. I verkligheten är det ganska enkelt och överskuggat av att “göra mot andra det du skulle göra mot dig själv”. Det betyder att du behandlar alla som dina likar – dina bröder och systrar. I din nuvarande erfarenhet är det kanske svårt att leva upp till ett sådant löfte, men genom att göra ditt bästa skapar du en väg i Ljuset som så småningom ser till att du lyckas. Universell kärlek ser ingen skillnad från en själ till en annan, eftersom alla upplever sin egen väg och sitt eget val. Men ibland hamnar man i svårigheter och förlorar beröring med sitt Högre Jag men hjälps att resa sig upp igen och lämnas aldrig för att resa en väg ensam, och Gud är bara en bön ifrån när du behöver hjälp.

När du blivit en Högre Varelse kommer dina vibrationer att bli så höga att du kommer att behålla en perfekt kropp som kommer att vara i hundratals år. Detta kommer att förklara varför du har hört talas om den upprepade närvaron av St. Germain på jorden under de senaste 300 åren eller så. Han har setts vid flera tillfällen och aldrig visat tecken på åldrande. Tänk dig att kunna göra ditt andliga arbete under en så lång tid och vara en mentor till själar för att hjälpa dem att utvecklas över en serie jordeliv. St Germain framträdde till och med vid mötet i Amerika när självständighetsförklaringen undertecknades och var bidragande till i att skapa den. Han har alltid haft ett stort intresse för mänsklighetens framsteg och använt sitt inflytande för att hålla dem på rätt väg.

När tiden går, lär du dig mycket snabbt om ditt sanna förflutna och vart framtiden tar dig. Det är en spännande tid eftersom för många av er är era resor nästan över och en underbar framtid vinkar. Det finns så mycket för dig att lära dig så att uppteckningen kan rätas ut vad din historia beträffar. I verkligheten vet du väldigt lite om jordens historia eller din del i den, även om du har tagits tillbaka till pre-atlantiska tider. Varje period visar att framsteg är cykliska och att varje solcykel har slutat med en rensning av jorden. Den här gången är det inte annorlunda och en ny cykel börjar mycket kort för själar som behöver fortsätta sin utveckling i de lägre vibrationerna. De som är uppstigande flyttar upp in i högre vibrationer, där ingen ondska kan existera och kan njuta av en fredlig och kärleksfull existens.

Håll dina ögon på allt som är i harmoni och av högre vibrationer, och det kommer att se till att du är redo för Uppstigningen.
Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag och bär ljusets och kärlekens energier.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

You may also like...