Änglaguiderna

ÄnglaGuiderna

1 september  2014

Kanal: Taryn Crimi

 

I dag vill vi fokusera er uppmärksamhet på vikten av att släppa taget. Som så många av er har upplevt är ni mitt upp i en mycket stor omvandling. Även om det har visat sig vara ganska krävande för en del av er, kan vi försäkra er om att allt detta “hårda arbete” kommer att vara mer än värt mödan. Visst har ni alla hört gång på gång hur viktigt det är att frigöra och släppa upp allt som ständigt kokar inombords till ytan, men vi vill gärna dela vårt perspektiv med er i hopp om att hjälpa er att få lite klarhet i dessa stora tider av förändring.

Visst finns det många lager av denna övergång, där vissa kommer att på gå i flera år, medans den vi talar om kommer sannolikt att på gå en period på några veckor. Som många av er är väl medvetna om, kommer ni att mötas av stora livsförändringar, beslut som kan och kommer att förändra er verklighet och de erfarenheter ni har i den. Några av er ändrar platser, ändrar karriärvägar eller ändrar relationer, vänner och intressen.

Som vi konstaterade i den första månaden av ert år, skulle detta året erbjuda er en mängd olika möjligheter för er att kunna använda allt det ni har lärt er, allt ni har införlivat; detta år skulle ge er  möjlighet att lita på att allt kommer att fungera till er fördel om ni helt enkelt tillät det. Även om ni kände er tvingade att forcera ert önskade resultat att manifesteras skulle ni förmodligen mötas av många frustrerande utmaningar på resan. Det är troligt att de av er som läser dessa ord har manifesterat en kombination av erfarenheter; en del där ni slogs av fasa över hur lätt era önskningar slog in med sådan lätthet, medan andra erfarenheter gjordes på ett mycket svårare och mer komplicerat sätt än de kunde ha gjorts.

Mycket av det som händer nu är övergången till det ni alltid har varit, vad ni har alltid har haft och vad ni alltid fått, till vad ni nu vill vara, vad ni vill ha och vilka önskningar ni vill ta emot. Allt som ni har föreställt er, bett om och fokuserat på, kommer nu att bära frukt. För vissa är detta en spännande tid, en fylld med många glada upplevelser och betydelsefulla tillfällen. Ni börjar se hur några av era drömmar börjar utvecklas och ni kan se det berömda ljuset i slutet av tunneln. Men allt och alla kan inte komma genom tunneln med er. Ni är uppfyllda med utmaningen av att släppa taget. Detta är något som så många människor kämpar med. Vi uppfattar att den största rädslan som människor har i fråga om att släppa taget är att det inte kommer att ersättas med något lika eller bättre; att ni tvingas förlora något eller någon för att kunna gå framåt. Detta är en del av processen käraste. Ni måste vara villiga att släppa taget om det ni hade för att få något nytt. Detta manifesterar sig i att förlora vänner, relationer, ägodelar och jobb. Även om vi försäkrar er, måste ni låta släppa manifestationerna av det gamla så att ni har utrymme för att välkomna det nya. Ett tomrum kommer alltid att fyllas, det kan aldrig vara “ingenting”.

Ofta vill människor se vad som kommer att ersätta det gamla innan de är villiga att verkligen släppa taget; även om detta inte är så universum fungerar. Om ni möts av utmaningen av att släppa något som ni  är rädda för att det inte kommer att ersättas, påminner vi om att detta är året för er att visa den stora styrkan och tilliten ni har till att skapa något mycket bättre. Vi hoppas att vi har på något sätt tjänat dig.

Med kärlek och ljus, vi är ÄnglaGuiderna

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Copyright © 2012-2014 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://www.Angelic-Guides.com

You may also like...