Änglakollektivet och Moder Gud via Galaxygirl, 30 mars 2019

Änglakollektivet och Moder Gud via Galaxygirl

30 mars 2019

Kära ni, vi är era vänner, Änglakollektivet. Många av oss är ni inom den nuvarande mänskliga formen, detta nu av förkroppsligande. Icke desto mindre hjälper, vägleder och leder vi med milda knuffar ifall ni skulle välja att lyssna. Naturligtvis respekterar vi er fria vilja. Många andra har genom tiderna inte gjort det och det kommer att rättas till. Domedagen är över er, dock kanske inte som i de eldiga förväntningarna i heliga böcker, utan som den sista dagen för räkenskap av vad som var och vad som skall komma.

Brist ersätts med kärlek.

Mörker med ljus.

Misstänksamhet med tillit.

Split med samförstånd.

Hat upplöses till förståelse.

Förlust till uppfyllnad och glädje.

Dessa är många förändringar som genomsyrar er ytvärld nu. Det går inte att vända om nu. Vi ser rapporter i era nyheter och de kan inte hålla tillbaka tsunamin av rena nyheter mycket längre. Folket har talat och talar. Den fängslande matrisen av mörker omvandlas till kristallint ljus från den Nya Jorden. Den Nya Åldern är över oss, är här, finns inom er. Vi ser verkligen detta. Vi ser er bli era högre själv på många sätt, med lätthet och behag. Vi ser er bli mer glädjefyllda, ljusare, kungligare. För ni börjar minnas, stjärnfrön, de gamla tiderna där ni kanske spelade rollen av kungen eller drottningen. Ni börjar minnas er kungliga blodslinje, ert kungliga prästerskap, er suveränitet. Och det är mycket att vara exalterad över. För ni börjar minnas, mänskligheten, vilka ni är och alltid varit – barn av den högste Guden. Barn av kungligheter, av privilegier, som övergav dessa välsignelser under en tid för att låna ert ljus till detta experiment, för att välsigna de andra i processen. Och ni har tumlat runt i en dimma, med minnesförlust under en tid, men inte längre. Vi ser mänskligheten gradvis förändras till ljus, vakna och bemyndigade, fyllda av Moder Fader Guds gudomliga andetag som genomsyrar Alltet i sin prakt.

Vi är Änglakollektivet. Kan ni känna vår närvaro precis vid er sida, omslutande er i ännu mer ljus och kärlek? Vi är här vid er sida, inom er, överallt omkring er. Många av er är aspekter av oss. Ni har många aspekter. Under alla roller där vi tjänar, är vi ett. Vi är ljus som har upplevelsen av ljus i mörkret för att lära oss ännu mer och expandera vidare. I sanning säger vi er, ni är magnifika och vi sänder er mycket kärlek denna dag.

Vi är Änglakollektivet. Vi omfamnar er i Moderns och Faderns armar. Kalla på oss närsomhelst. Vi är era vänner änglarna.

Barn, detta är er Moder gud som talar. Känn min omfamning denna kväll och bli tröstade. Kryp upp i min famn och lyssna på mina hjärtslag, för de slår i takt med era egna. Vi är ett. Många av er har haft märkbara uppstigningssymptom denna vecka. Det är ingen evighetsprocess även om det förefaller vara det för er i detta nu, i denna tid av gradvis övergång till högre vibrationella fält.

Jag är er Moder gud. Frid barn. Jag ser att ni är i behov av denna frid och det finns mycket av min frid i farten. Jag älskar er! Jag kysser ert kronchakra ikväll, ingjutande mer av mitt ljus och min kärlek i er. Ni är mycket älskade och gott beskyddade. Så var modiga i dessa tider av tumultartad förändring. Vet att ni är tillräckligt starka. Vet att ni inte är ensamma. Vet att er Fader och jag alltid finns med er. Vi är ett oskiljbart lag, er Fader och jag. Vi älskar att vara kompanjoner med Himlens Kompani och vårt jordade team. Jag försäkrar er att allt är mycket bra, mina hjärtebarn. Jag älskar er så. Jag är er Moder gud.

-galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...