Bråka inte med Monarker av Ron Giles. 31 mars 2019

Bråka inte med Monarker av Ron Giles. 31 mars 2019

Per Staffan 31 mars 2019

Avslöjande – Bankväsen och Valutor (ej kanaliserat)

Inlägg inskickat av Ron Giles 7:42 PM EDT 30 mars 2019

Zim Valuta vs. Zim Obligationer: Att tjäna ränta på din inlösen

Ett särskilt tack till Judy för alla hennes ansträngningar att informera oss IDC-läsare om vilken information som sprids på IDC. Du gör ett bra jobb.

Med det sagt har mycket av informationen på IDC varit och är fortfarande spekulation eller desinformation avsedd att leda IDC-läsare i fel riktning. Man måste använda sitt egen urskillning. Jag tar upp några idéer som Judy har gjort i hennes referenspost. Som stöd hänvisar jag till min post ”Få det rätt” från 27 februari 2019.

“The Gold-backed QFS, Getting it Right” by Ron Giles – 2.27.19

När man talar om hur saker kommer att bli efter RV, är en förståelse för GESARA avgörande för att få det rätt och veta hur saker kommer att bli och hur det kommer att påverka våra ekonomiska bemödanden för våra humanitära projekt.

GESARA-efterlevnad för varje land i världen innebär att de har, eller anpassar sig till, NESARA-lagarna. En av de mest betydelsefulla är inkomstskattestrukturen. Skatteinkomst används för att betala ränta på statsskulden som skapats av centralbankssystemet. Enligt ”Grace Commission” går inte ett nickel av inkomstskatt till att betala för statliga tjänster. För att ett land ska överensstämma med GESARA måste deras lagar för alltid ge upp beskattningen av inkomst. Det kommer INTE ATT FÖREKOMMA någon skatt på inlösenfonder eller beskattning av räntebetalningar som görs från den strukturerade utbetalningen. GESARA-efterlevnad innebär att deras beskattningslagar har ändrats för att eliminera inkomstskatt. PUNKT. Därför är varje information som talar om beskattning av ränteutbetalningar en lögn och bör inte ingå i något sanningssamtal oavsett vem det är. Sök och läs NESARA-lagen för att förstå vad det betyder. Om informationen inte överensstämmer med NESARA-lagen, varför då publicera den? Lämna den helt enkelt som falsk information. När GESARA-utlösaren aktiveras, kommer QFS-enheten att vara aktiverad och alla länder måste vara GESARA-kompatibla att delta i QFS eller lämnas utanför. INGEN INKOMSTSKATT!

Dessutom kommer inlösen- och utbytesfonder att deponeras i det Kvantfinansiella Systemet, QFS, och kommer att vara guldbackade enligt lagar och förordningar som hör samman med QFS-strukturen. Det innebär att alla digitala valutor har ett guldcertifikat eller en identifikationskod som fungerar som ett namn för varje ökning av valuta. När du gör en transaktion, vi säger, $ 50, kommer det att finnas en överföring av 50 digitala certifikatkoder som överförs från ett konto till ett annat inom QFS. Det digitala certifikatet kommer att återspeglas i kontot tills det överförs igen. Föreställ dig ett enskilt namn för varje ökning av valuta, för att göra det riktigt.

För Er Information, Kvant-datorn har infiltrerat centralbanksbanksystemet länge nu och har gett en digital kod till alla Fiat-valutor på något konto, i alla banker och i någon del av världen. Fiat-valutorna måste anpassas till QFS för att användas när QFS har aktiverats. QFS kommer att återställa Fiat valutor, en mot en, till Guld-backade valutor med ett guldcertifikat, om och när ägaren av valutorna anses acceptabel med de kvalifikationer som krävs för att accepteras i QFS. Kabalaktörer och de med liknande tankegångar; D.V.S.: narkotikahandlare, barnsexhandlare, gäng, typ MS-13 etc. kommer att identifieras och hindras från deltagande samt deras Fiat-valutor. Det här är allvarliga saker och Kabalen känner till det. Samarbete mellan dåliga och bra aktörer tolereras inte i QFS.

Det finns inget annat sätt på vilket det guldbaserade systemet kan användas för att bättre överföra medel än den här strukturen. Om ditt sinne inte kan förstå enormiteten hos en sådan dator för att tillgodose globala ekonomiska transaktioner, misskreditera inte QFS: s okränkbarhet. Utan ta in mer information i ditt sinne för att låta detta vara sant eftersom det är sant.

Jag skulle vilja upprepa en, varning till de Ziminnehavare som är benägna att använda dessa pengar för ekonomisk vinning. Denna varning skickas speciellt till någon som förespråkar att investera i Zimbabwe obligationer för en 7% avkastning på deras pengar. Gör inte det! Tänk inte ens på att göra det! Din strukturerade utbetalning har redan en ränta med den. Om den räntesatsen inte räcker till för att täcka ditt giriga tänkande, så riskerar dina RV-fonder att förstöra ditt ekonomiska liv. Dina pengar kommer att blekna till ingenting och din girighet kommer att konsumera ditt liv och blockera din individuella uppstigningsprocess. Om trillioner dollar inte räcker för att du ska förlora det giriga bristmedvetandet, kommer det aldrig i detta liv vara tillräckligt för att du ska tillfredsställa din manifesterade girighet. Din Kabal-betingning kommer att manifesteras i allt du gör i en eller annan grad. Det är ditt ansvar att arbeta med dig själv för att förändra ditt tänkande.

Slutsatsen är denna. Varje Zim-innehavare är känd för makthavarna. Var och en kommer att ta emot enligt deras avsikt för att göra gott med dessa heliga pengar. Denna avsikt från ditt hjärta är också känd av makthavarna. Varje Zim-innehavare måste söka i sin egen själ för att finna sitt syfte för att ta emot dessa medel och agera i harmoni med det syftet. Om du inte har gjort jobbet med dig själv kan det vara så att du är den hundrade apan som vi väntar på skall tvätta dina sötpotatisar i vattnet och gå samman med de övriga som äter sina potatisar utan obehag av sandig smuts i sina tänder.

För de som spekulerar och ger datum för utsläppandet av RV-fonderna har er trovärdighet förstörts. Datum är inte vad alliansen väntar på, det är en uppsättning omständigheter som inte är kända utanför de tio eller så alliansmedlemmar som är ansvariga. Dessa omständigheter skall säkerställa säkerheten för våra medel och vår person. Alliansen kommer inte att vara bunden till ett ”datum”, utan är fri att göra schackmatt när det sista draget är säkrat.

Kan det vara så att vi alla äntligen förstår det och lägger undan all denna destruktiva och splittrande spekulation och de falska rapporterna om att andra genomför RV utan att vi alla går samtidigt? Varför fortsätta med dessa falska berättelser; D.V.S. att vissa i så många stater har redan gjort RV, BS!, Fiat banker?; Paymasters har blivit hydratiserade (så vad ska det betyda? Den QFS-guldbackade valutan finns i QFS som väntar på distribution – inte till en Paymaster, utan till våra egna personliga konton – det här Paymasterskapet låter som Fiat-promiskuitet); Reno rykten flödar oförminskat; Hongkong har startat RV som rör sig mot väst (detta rapporterades för många månader sedan – falsk info); den och den pratade med sin bankkontakt …. Fiat smörja; vad som helst som Yosef säger (Trump skulle avskeda Mueller och sedan bli åtalad – Paul Ryan skall bli tillfällig President-skamlös BS!-Paul Ryan är Kabal liksom Mitt Romney); Mr Ed är bättre än YoYo, Patrick, och Operation Disclosure är bäst. Använd urskillning. Nya underrättelse-leverantörer är inte annorlunda, det är samma gamla, samma gamla, med nya namn.

Det skulle vara en stor lättnad om dessa obekräftade rykten helt enkelt kunde blekna bort till det intet som de är. Vi är i goda händer och alliansen har det fulla ansvaret, inte någon individ. När vi får våra 800 nummer och bokar våra möten, DÅ sker det. Annars är det bara drama och spekulation.

Jag har ifrågasatts för mitt ställningstagande gentemot vissa informationskällor. Jag gör inte och kommer inte att upphäva mina kunskaper för att vara politiskt korrekt. Om du bråkar med Monarkerna, kommer jag att kalla ut dig. Det är mitt ”Manliga Lejon vid Porten”, som ropar och jag kommer inte att dra mig tillbaka. Tycker ni inte om det? Bli vana vid det! Publicera sanningen och ge fiktion respass. Vi kommer alla att bli bättre utan drama och lögner.

Jag skulle vilja säga att detta bara är min ödmjuka åsikt, men min åsikt är inte ödmjuk, enligt min ödmjuka åsikt.

 

Ron Giles

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...