Galaktikerna via Suzanne Lie, 30 mars 2020

Galaktikerna, 30 mars 2020

Via Suzanne Lie

Galaktikerna Talar

Kära människor på Gaias Jord. Vi de Interdimensionella Galaktierna är medlemmar av den fjärde och femte dimensionen. Vi, de Galaktiska medlemmarna av er eget femdimensionella JAG, vill påminna er om att ALLA människor har ett Högre Dimensionellt JAG.

Ja, det finns människor (troligen alltför många) som gick vilse i den tredje dimensionens många utmaningar. Men det finns också många, många människor som kom ihåg sitt eget Högre Dimensionella JAG. Till att börja med var dessa minnen långt borta och svåra att förstå, men genom att tänka på sitt Högre Jag utvidgade deras medvetande tillräckligt för att börja minnas.

Till en början var denna minnesprocess mycket svag, men om de blev kvar i processen, och det viktigaste, blev kvar i sina inre minnen, fick de ta emot mer och mer och det blev som en inre SANNING började uppstå i deras minne.

När de började minnas sådant som alltid hade varit okänt för dem, ville de ta reda på mer och mer om sina drömmar och meditationer. Ofta var dessa ”drömmar och meditationer” riktiga interaktioner och riktiga kommunikationer med högre dimensioners varelser. På detta sätt blev fler och fler av de uppvaknade medvetna om att dessa varelser faktiskt var högre komponenter av deras eget Högre JAG.

Ofta tänkte inte människan på sig själv som sitt ”Högra JAG”, men ofta var deras Högre JAG envis och ständigt närvarande i hjärtat och sinnet hos sin galaktiska vän eller familj, som frivilligt hade tagit på sig en mänsklig kropp för att hjälpa Jorden, som hade blivit svårt skadad.

Det sorgliga är att de flesta av Gaias skador kommer från de människor som var tänkta att vara Gaias vårdare. Lyckligtvis tillbad de första medlemmarna av Gaias planetariska värld Gaia, och blev de väktare som de var tänkta att vara. Men tyvärr var det de ”logiska människorna” som inte kunde tro att Gaia och hennes natur var levande och beroende av människor för att skydda HENNE.

Som tur var skyddade det ”primitiva” folket Gaia, men allteftersom blev människorna mer ”centrerade” på sig själva och sina egna saker, sina egna behov och sitt eget folk, som var viktigare för dem. Men när människan genomgick svåra tider av ”Planetarisk Förändring,” måste de också förändras. Lyckligtvis börjar fler och fler människor minnas att mänskligheten var tänkt att vara Gaias vårdare.

När fler och fler människor vaknar upp till sin eget Högre JAG, kommer de att komma ihåg varför de valde att ta en fysisk kropp i detta NU. När man väl kommer ihåg sitt Högre Dimensionella JAG, kommer förmågan att använda mer och mer av fjärde och femte dimensionens egenskaper upp till ytan och den egna känslan av JAGET.

ALLA ”primitiva” människor hade sin medfödda multidimensionella medvetenhet om JAGET, men förlorade den – huvudsakligen i sin tredimensionella girighet och själviskhet. Lyckligtvis kunde många, många människor höja sig över girighet och själviskhet och har, och kommer att fortsätta att ha, minnen av sitt Högre Jag och de förmågor som väntar på dem i deras outnyttjade och medfödda hjärnkapacitet.

”Men hur använder man denna medfödda hjärnkapacitet i det vardagliga livet?” hör vi att ni frågar.

Och vårt svar är: ”Var snälla och fråga ert eget Högre Dimensionella JAG!”

Översättning Ulla Krogh

You may also like...