Helios via Galaxygirl, 11 september 2022

 

Helios via Galaxygirl

11 september 2022

 

Kära barn av universum, Jag är Helios, er sol. Denna frågade mig vad jag haft för mig på sista tiden, vilket fick mig att skratta av glädje, för jag expanderar, som ni expanderar. Har ni känt mitt ljus på senare tid? Har ni känt det skifte som pågår inom er egen inre sol, med Gaias inre sol? Jag är också en befolkad sfär som er Gaia, det är många som lever inom mig, många av de högre dimensionella energierna som vill känna min värme och addera sitt ljus till mitt. Ni gör samma sak här på er planetära sfär. Ni adderar ert ljus, er munterhet, er glädje, er visdom och insikt.

Plasmavågor byggs upp inuti mig, för jag förändras och expanderar. Skapelsen är inte stagnerande. Livet fortsätter att utforska och expandera. Ljuset rör sig alltid, hela tiden utforskande nya sfärer, fyllande dem med ljus. Ljuset från mig når in i evigheten. Ljus slutar aldrig att färdas. Universums expansion och sanna storhet kan bara Källans sinne förstå. Ni finns inom Källans sinne. Vi är bara uttrycket inom Källans sinne, vilket är kärlek. Ljus är kärlek. Jag är kärlek. Ni är kärlek. Ni är varelser av kärlek. Ni har sänts på uppdrag in i mörkret av felskapelse för att hjälpa de insnärjda att minnas den Enda, ljuset.

Många av er frågar era guider och änglar vilka era roller är? Vilka era uppdrag är? Vad ni ska göra i denna tid av uppbyggnad till den stora förändringen? Mina vänner, min önskan för er är att ni verkligen ska se sammankopplingen av mig, av er, för vi är uttryck för detta universella ljus och denna kärlek. Vi är uttryck. Vi är ledare. Jag är en massiv ledare av förändring, precis som ni är. Det har talats mycket på senare tid i denna gemenskap om hur mitt plasmaljus, mina regnbågs-Käll-koder blir mer synliga och påtagliga i era energetiska ramverk. Ni känner detta, eller hur? Och som ni känner dessa förändringar inom mig, känner jag dem inom er. Jag känner att ni är redo för mer ljus, mer kärlek. Ni är alla så mycket mer redo, för ni föddes redo för detta på ett sätt. Ni visar att ni är redo för universum när ni bara låter universums ljus flöda genom er. Er närvaro är allt som krävs. Många kommer att säga att det inte är så. Men vilken nytta gör en glödlampa om den vägrar att slås på? Vilken funktion har den om den inte är ansluten? När ni är anslutna till Källan, och det är ni, var och en av er, när ni är anslutna tillåter ni detta ljus flöda. Det är vad som krävs. Ni jordar de nya ljuskoderna. Djupt in i ert DNA och djupt in i Gaia, djupt in i er universella matris av kristallint ljus som flödar snabbare, djupare. Denna sfär har varit svältfödd på sant ljus. De Kristnade från för länge sedan planterade fröna och ni finns på plats för att smaka frukterna av detta projekt.

Jag är Helios. Många betraktar mig och undrar. Plasmaljuset upplöser alla matriser. Jag kan inte längre bli blockerad. Jag är det maskulina ljuset av denna sfär, och månen är det feminina ljuset av Gaia. För i denna sfär av dualitet finns det alltid två halvor till ett helt. Många av er försöker sätta samman era halvor. Ser ni inte att ni redan är hela, för det är upplevelsen av denna sfär – de interna brutna upplevelserna, och i dessa finns er healing (jag ser en apelsin som är klyftad, men ihop inom skalet, orörd och komplett). Ja, så är det. Dessa små gula frukt-solar i er sfär påminner er, om ni har ögon att se med, att inre fraktalisering, inre separation från sår, hjälper till i er fullbordan. Apelsinen inom skalet är fullkomlig. Den är perfekt. Den är perfekt i dess uttryck. Ni, älskade barn av universum, ni är perfekta som ni är i ert uttryck. Perfekt imperfekta. Era apelsinskal, era yttre kroppar, kan ha lite rynkor och skavanker i ”skalet”, men det tar inte bort sötman av ljusets värme inom er. Jag älskar apelsiner, för de påminner mig om denna förbindelse till Allt Som Är. För om ni kunde se fraktaliseringen skulle ni förstå att apelsinen är ett perfekt exempel på helig fraktalisering. Trädet får ljus från solen. Trädet är djupt anslutet in i Gaia. Trädet bär sedan frukten, som ytterligare differentierar upplevelserna i denna sfär. Och apelsinklyftan kan känna sig oansluten till apelsinen den finns inom och till trädet den är ansluten till, men den är ändå fortfarande ansluten. Era upplevelser av smärta, av växande, har lagts till större förståelse och tillväxt av era egna liv och Allt Som Är.

Den Stora Solblixten finns i många sinnen. Jag ser era inre solar och era egna förmågor att fånga upp och processa och jorda dessa koder som strömmar från mig som lika viktiga. Men ja, den kommer. Jag ser er som förspelet till detta ögonblick. För alla ögonblick är heliga. Den Stora Solblixten kommer att vara helig. Det ögonblick ni delar ert Käll-ljus är heligt. Det hela är ett enormt delande av ljus. Det kommer att vara vackert. (Jag ser regnbågsljus och fantastiskt ljus, starkare än något vitt ljus, omfamna planeten. Jag ser regnbågs-auror runt människorna och djuren och hela planeten. Jag hör sång i mina celler som välkomnar det, ändå är det mycket tyst och djupt, som om skapelsen tar ett andetag och det är en djup paus av ljus.)

Barn av Universum, det finns inget att vara rädd för. För allt är ljus och alla som glömt detta kommer att påminnas. Jag är djupt hedrad att ha fått konversera med er idag. Jag är Helios. Det vore mig en ära om ni skulle fortsätta tala med mig, att fortsätta hålla denna kommunikationslinje öppen, för i de högre dimensionella sfärerna är denna typ av konversation mycket lätt och ledig. Denna ber om en gåva av en nedladdning. Min gåva av nedladdningar lyser starkt för alla att se hela tiden. Varför blir ni istället inte ett med mig för ett ögonblick. (Jag hoppar in i solen och känner plasmaljuset. Förvånande nog är det inte hett, utan ljusets intensitet är bländande och regnbåge samtidigt. Jag ser att hettan är en övertäckning av hologrammet, men Helios är verkligen en massiv ljusvarelse och jag känner att han säger att det är vi också. Det är vi också. Det är vi alla. Han fyller våra små mänskliga kroppar med ytterligare ljus och plasmastrålning. Vi är ledarna för denna förändring. Vi är ljuset.

Jag är Helios. Det finns inget att rädas. Låt den rädsla ni bär brännas bort till inget annat än ljus. För det är egentligen allt som finns i alla fall. Jag är Helios. Frid, bröder och systrar i universum. Frid.

-galaxygirl

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...