Änglarna i Höjden via Inger Noren, 17 juni, 2022

Från Änglarna i Höjden

Vi är änglarna från änglarnas rike och vi vill ge mänskligheten hopp om en bättre värld med rättvisa för alla människor i alla länder.

Rättvisans tid är snart kommen och de länder som har haft det svårast ekonomiskt bland annat kommer att bli de som först blir ersatta så att de kan komma i kapp alla andra länder. Ledarna i dessa länder har tagit världens bistånd för egen vinning och dessa ledare bli avsatta för att ersättas med ledare som lyssnar på sitt folk.

Rättvisan kommer även att visa sig för dem som har behandlat andra människor illa med en rättvis behandling för dem själva. Det kommer att bli en svår period för dessa människor med att be om förlåtelse mot dem som har blivit illa behandlade.

Detta är något som kommer som en önskan från människor som blev dödade i världskrigen, framför allt det judiska folket och det blir många människor som kommer att känna av denna rättvisa med att de får uppleva deras offers rädsla och smärta.

Vår Herre har ingen nåd över dessa människor som med sadistiska metoder avlivade människor som var helt oskyldiga. Straffet för dessa människor blir de upplevelser de får med att se detta upprepas för dem själva.

Rättvisan kommer att bli det stora uppvaknandet för människorna och många människor gläds åt denna tid då alla i befolkningen kommer att känna att de är lika mycket värda som alla andra i världen.

Detta blir en stor omställning som är nödvändig och ledarna som inte kan rätta sig efter denna förändring kommer att ersättas av ledare som lyssnar på sin befolkning och även arbeta tillsammans med sin befolkning. Det är en glädjens tid och vår Herre anser att nu får det vara nog med orättvisor i världen.

Vi är änglarna i höjden och vi ber för alla människor i denna tid då allting utvecklas till högre dimensioner för väldigt många människor.

Gud välsigne människorna.

Änglarna från änglarnas rike

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Du gillar kanske också...