Änglarna via Ann

Meddelande från Änglarna

13 september, 2014

Kanaliserat av: Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

 

Fira mitt i kaoset på jorden, mitt i mörkret, smärtan och lidandet, för denna typ av tumult kommer sig av att ljuset försöker att stiga upp till ytan i de mänskliga hjärtana. Alla aspekter vill bli erkända nu. Alla vill bli sedda som att de har ett värde i sin varelse. Och alla vill bli förstådda som en skapelse värdig kärlek.

Kärlek, kära ni, är inte alltid en ”varm, fluffig känsla”. Riktig kärlek är ett erkännande av sanningen – att det finns en Skapare och ett ljus som besjälar alla varelser…oavsett om de inser det eller inte. Kärleken säger, ”Jag ser bortom era beteenden, era tankar, er uppenbarelse…djupt in i essensen av er varelse. Jag kan älska detta ljus. Jag kan älska denna Gudomliga gnista. Jag kan älska den ni verkligen är…oavsett om ni ens är medvetna om denna sanna sida inom er själva eller inte.

På ett mycket praktiskt sätt kan kärleken titta på även de som sårar era känslor, som behandlar er ovänligt, som ljuger, fuskar, och stjäl och säga: ”Jag vet vem ni verkligen är! Jag väljer att fokusera på gnistan av Gudomlighet inom er, oavsett hur liten eller hur oklar. Jag kommer inte att bevärdiga era mörka beteenden, era dåliga tankar, era ovänliga önskningar. Jag kommer att engagera mig i er på ett sätt som är hälsosamt för mig, för jag respekterar mitt eget ljus oavsett om ni respekterar era eller inte. Jag kommer att älska er varelses sanning, men jag kommer inte att bevärdiga ert mörker.” Och sedan kära ni, skickar ni iväg dem med önskningar om att de en dag också kommer att se sitt ljus.

 

Ni behöver inte dansa med själar som inte införlivar vänlighet. Ni behöver inte tillåta otillbörliga beteenden i ert liv. Och när ni blir stadigt rotade och bekväma i den verklighet där det är hälsosamt och klokt att ära ljuset inom er själva, så kommer ni att lägga märket till att det är lättare att älska även era så kallade ”fiender”. Ärlig talat, så är ingen själ er fiende. Alla själar tillhör er familj. Precis som i era mänskliga familjer, så uppmanar vi er att ära ljuset inom alla, men också att skapa hälsosamma, kärleksfulla gränser som hedrar ert eget.

Världen är verkligen i ett slags kaos just nu, men ni behöver inte dansa i mörkret. Ni kan välja med er fria vilja att fokusera på allt som är bra, vackert och sant. Ni kan föreställa er dem som har lämnat planeten, även på de mest otänkbart hårda sätt, att de är lyckliga i himlen, att de tas emot med kärlek och firande. Ni kan föreställa er vacker natur som dyker upp och växer över krigsdrabbade områden, eller att ännu vackrare städer byggs, för i denna tid är det vad som kommer att hända. Mörkret, är av sin själva natur, tillfälligt. Kärleken är evig.

 

Gud Välsignar Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se

You may also like...