Sheldan Nidle

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

11 lx, 12 Zip, 11 lk

 16 september, 2014

nidle071112

 

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje) Vi kommer åter med mycket att säga! Våra jordiska allierade fortsätter att gå framåt med att först förändra världens valutor och sedan arbeta med att bilda ett nytt regeringsskick. Denna tvåhövdade attack står på randen till att skapa en global valutaomvärdering, som kommer att bana vägen för er återgång till ett reellt värdesystem. Slutet på fiat pengar kommer att bli medlet för att driva den mörka kabalen från makten och tillåta införandet av välståndsprogrammen som för med sig nytt regeringsskick och återinförandet av er personliga suveränitet. Detta är ytterligare ett steg mot att frigöra er från årtusenden av skuldslaveri och ett regeringsskick som gynnade de få mäktiga på bekostnad av de mångas rättigheter. Denna process måste föregå vår masslandning på era vackra stränder. Nästa steg inkluderar en komplett revision av era valutor för att uppmuntra spridandet av globalt välstånd. Dessa åtgärder kommer att leda till avslöjande och de mycket välbehövliga lektionerna från era Uppstigna Mästare. I sin tur kommer detta att skapa förhållanden som gör er redo för oss.

 

Våra handledare har en stor uppgift framför dem. En förbestämd handledare kommer att tilldelas var och en av er och mjukt leda er mot en full förståelse av vilka ni verkligen är. Detta är preliminärt och för er att få en glimt om vad fullt medvetande handlar om. Detta speciella tillstånd av att vara är Himlens sätt att konstant skapa och utveckla fysikalitet. Var och en av oss som kommer för att återföra er till ett tillstånd av gudomlig nåd och används därför gladeligen av Himlen för att utföra hennes många dekret. Vi är ärade över dessa förpliktelser och arbetar idogt för att se till att varje dekret förverkligas. Vi ser oss själva som gudomliga hjälpredor för fysikalitet. Denna mycket underbara miljö är till för allt fysiskt. Den är fylld av oändligt många verkligheter, där var och en lyder under en speciell uppsättning av regler. Liksom ni så existerar vi också i sådana verkligheter. Vår gåva är att återföra detta solsystem till dess forna tillstånd som en verklighet i 5-D. Detta kommer att göra det möjligt för er att hjälpa de före detta barnen av Ankara för att utveckla sina egna Ljuskroppar.

 

Gudomlig tjänst är för er i själva verket en operation som kommer att säkerställa de sista resterna av det långa galaktiska kriget och föra dem tillbaka till fred och glädje. En del av dessa stjärnnationer är mindre än 80 ljus år från era hem. Ni kommer att tas emot med glädje och en djup känsla hos dessa varelser att till sist bli fria från lidandet och sorgen som finns i deras dagliga liv. De som för närvarande kommer för att assistera dem hälsas med rop på att ni kommer och leder dem till fullt medvetande. Vi har blivit sagda att detta är därför att deras vetenskapsmän för länge sedan lärde era Atlantiska förfäder hur ni förhastat sänktes ned i 3-D. Denna mörka handling skedde för ungefär 15000 år sedan. Era förfäder hölls i speciella laboratorier och skickades sedan till ett antal associerade faciliteter runt om på jorden. Ni frisläpptes från dessa när Atlantis förstördes för ungefär 13000 år sedan. Er återgång till fullt medvetande kommer till slut att sätta stopp på detta brutala experiment.

 

Som ni kan se så har ni en omedelbar uppgift att utföra när väl er nya stjärnnation bildas. Vi är här för att föra er till fullt medvetande, introducera er till era kusiner i Agarta och träna er i etikett för fullt medvetande. Med detta i handen så kan ni börja utföra er gudomliga tjänst som en medlem av den Galaktiska Federationen. Var och en av er innehar en serie av unika färdigheter, som kommer att användas för att bilda er nya stjärnnation och utföra ert första hängivna uppdrag för att lära ut. När väl allt detta är fullbordat kan ni börja tjäna denna galax genom att inkluderas i speciella delegationer för att öppna samtal med andra galaxer om att expandera medlemskapet i vår växande union av galaxer. Enbart denna aktivitet kommer att öppna upp enorma möjligheter för er nya stjärnnation och för denna galax. Mycket har hänt med detta, vilket nu kommer att ge er viktiga glädjeämnen. Tusentals galaxer har kommit samman för att dela teknologier, utbyte av kulturer och bokstavligen göra tiotusentals varelser medvetna om varandra. Framtiden är mycket ljus!

 

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni, mina kära, lever vid en högst exceptionell tid! Himlen välsignar er med välstånd, nytt regeringsskick och er personliga frihet. Er värld exploderar med glädje, då ni nu står redo för att ta emot gåvor. Välstånd, Mina Välsignade, är enbart ett medel för ett slutresultat. Använd dessa välsignelser för att hjälpa er värld att gå framåt. Hjälp varandra. Använd kollektivt dessa möjligheter för att ändra hur denna värld opererar. Vi ämnar komma inom kort och hjälpa er att bättre förstå hur allt detta fungerar. Ni behöver också himmelska anledningar för att använda denna gudomligt rätta tid för att transformera sätten på vilka ni dagligen använder er tid och resurser. Tillsammans, Mina Kära, så är ni mycket starka och hängivna åt skapandet av en mjukare, snällare verklighet. Denna verklighet står redo att manifestera. Genom era handlingar så kan en ny mer helig värld uppstå! Låt detta underbara ögonblick bli början på fullbordandet av era drömmar.

 

Då ni arbetar mot att uppnå dessa drömmar så kom ihåg att de händer tillsammans med varandra. Hela era förhållanden med familjer och vänner, och kom ihåg att Himlen också önskar er det bästa. Tillsammans så är vi ett gudomligt lag. Håll oss alla i minnet då ert välstånd kommer inför er. Använd detta välstånd för att skapa era egna mirakel. Börja med att djupt tro att ni är förbundna med varandra. Denna kollektiva energi är en helande energi, och byggd på under som ni kommer att uppnå. Dessa gemensamma energier kan hela denna planet, hela ert samhälle och framförallt hela er själva. Använd dem vist! Våra associerade har noga samlat ihop och gömd undan dem inför detta glädjerika ögonblick. Det är därför kritiskt att ni använder dessa gåvor vist. Var redo att utföra dessa handlingar som kommer att hjälpa andra. Var redo att använda ert välstånd för att ändra denna verklighet på ett positivt sätt.

 

Då ni går er igenom dessa kommande dagar så kom alltid ihåg ert ansvar inför denna värld och gentemot er själva. Bidra på bästa sätt till vad som kommer att transformera denna jord. Vet djupt i era hjärtan hur noga ni måste vara. Dessa gåvor är inte bara för er själva. De behövs delas. Vad som kommer att hända är ämnat ändra detta globala samhälle till det bättre och leda vägen mot frihet och att ni blir galaktiska människor. Var och en av oss förstår den långa vägen som mänskligheten har följt under årtusenden. Denna väg kommer att leda till en global uppstigning för mänskligheten. Vi ser dessa utvecklingar med glädje. Då kan var och en av er uppleva den underbara glädje som vi dagligen upplever. Terrorn som begränsat medvetande är kommer att bytas ut mot det oändliga fullbordandet av fullt medvetande. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

 

Idag fortsatte vi våra veckoliga meddelanden. Som ni kan se så står många underbara ting redo att manifestera. Var nådiga! Var tacksamma! Var ödmjuka! Utför troget er glädje och hjälp varandra. Var redo att förklara vilka andra under som kommer att ske. Ni är inte ensamma. Vi kommer för att transformera er och ert samhälle. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

You may also like...