Änglarna via Ann Albers, 7 juli 2020

Änglarna

Via Ann Albers, 7 juli 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Andas kära ni! Känn hur livets och kärlekens energi strömmar genom er med varje andetag. Låt denna kärlek flöda genom era lungor, blanda sig med ert blod och sedan transporteras till varje cell i era kroppar. Ni lever! Det i sig är en gåva ni gav er själva när ni valde att inkarnera på Jorden.

Vi förstår att det just nu kanske inte känns som en gåva att vara på er planet. Vi förstår att allt verkar förvirrande. Från er synvinkel förstår vi att det kan verka som en oerhört svår tid att leva i, och ändå, som vi ser det är det en otrolig, aldrig skådad, fantastisk tid av förnyelse av er själva som en mänsklig ras, ett återuppvaknande av er individuella själ så att den kan anpassa sig till dem ni verkligen är. Ni, som en kollektiv mänsklig ras, ville, krävde och bad om en förändring, och här är den. Så hur ska ni rida ut dessa stormiga tider? Vi erbjuder här några tankar som kanske kan hjälpa er – oavsett vad ni ser i världen omkring er.

Var inte rädda för det okända, utan omfamna det. Fokusera medvetet er uppmärksamhet på nuet och finn glädje och kärlek där, och lita på att den kraft som skapar Universum svarar på en kollektiv vädjan om större ordning och enighet. Ni är älskade. Ni är guidade. I detta ögonblick kommer ert hjärta att veta vad ni ska göra härnäst.

Frukta inte för era liv, för själva Livets Källa lever och andas inom er. Inte en endaste själ lämnar någonsin er planet förrän själen och Skaparen tillsammans har bestämt att det är dags att återförenas med ert högre Jag.

Var inte oroliga för er livskvalitet, eftersom livskvalitén aldrig är beroende av yttre saker och situationer, utan snarare av hur ni svarar på dem. Det finns människor i fattiga länder som lever liv som är rika på kärlek och glädje, och det finns människor som är miljonärer och lever i själslig misär. De yttre omständigheterna kan tyckas ge er en viss livskvalitet, men i verkligheten är det kvalitén på er reaktion på livet som gör att Universum kan ge er de yttre omständigheter som ni önskar. Älska och uppskatta det ni redan har och ni kommer att få mer.

Oroa er mindre för att förändra världen. Fokusera mer på att älska er själva och var vänliga mot människor omkring er. Precis som ett ljus kan tända tio andra som kan tända tio andra som kan tända tio andra … kan en enkel handling av vänlighet spridas utåt och påverka en mängd andra människor, som ringar på vattnet. En enkel handling av kärlek kan påverka tusentals. En enkel inspirerande idé, som ges till rätt person, kan leda till enorma förändringar.

Medan det är fint att identifiera sig med mänskliga grupperingar som – era samhällen, kulturer, raser, länder, religioner och politiska övertygelser, kom ihåg att i ni i huvudsak är En kärlek som upplever sig själv i otaliga former, och det är så som det var tänkt att vara.

I stället för att vara rädd eller hata dem som har en annan uppfattning, fokusera på det faktum att ni är förenade i de osynliga världarna av energi och essens. Ni vill alla ha en mer kärleksfull värld. Även de våldsamma och arga bland er vill ha kärlek. Även de vars idéer ni föraktar försöker finna en mer kärleksfull verklighet. Be för dem ni inte tål, men be också om att er egen ilska och era fördömande försvinner, så att ni kan känna en evig frid och en kärleksfull vibration, där ingen kommer att ha mer makt över er än ni själva har.

Vilket skulle ni föredra, mina kära? Att leva i kärlek eller att leva i fruktan? Att leva i frid eller leva i ilska? Att känna att er frihet kan tas er från er, eller att anamma det faktum att den största friheten ni någonsin kommer att uppleva är makten att välja de tankar som får er att må bra, och på så sätt höja er vibration till att synkronisera med Skaparen av Universum? Ni får välja.

Om vi var i era skor skulle vi ge oss själva tillåtelse att vara lyckliga och se fram mot en fantastisk framtid. Föreställ er en värld där ni omfamnar varandra och träffas för att göra världen till en bättre plats att vara på. Föreställ er en värld där människor fokuserar på välbefinnande, istället för rädsla för sjukdomar. Föreställ er en värld där Moder Natur och människan är respekterad och skyddad. Föreställ er, ni kära, att er kärlek har förverkligat denna nya verklighet, för ni modiga själar är barnmorskor av en ny framväxande verklighet!

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

 

 

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...