Änglarna via Ann Albers, 1 oktober 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 1 oktober 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Var och en av er är i en vacker ström av energier. Strömmen är skapad och uppdaterad med varje önskan ni har – med varje längtan, varje avsikt och även med varje problem ni har. Varje situation inspirerar till nya önskningar.
Ni lägger till en ny ström till er befintliga ström varje gång ni har den minsta kärleksfulla önskan. Den här strömmen är ert flöde – er personliga vägledda väg till allt ni har bett om. Den här strömmen tar den lättaste och mest glädjefyllda vägen, ungefär som en fysisk ström väljer en väg där det är minst motstånd.
Strömmen justerar ofta sin kurs. Kanske kände ni inte för att lämna ert hem igår, men idag kan ni inte vänta med att gå ut. Kanske möter ni personen av era drömmar idag, om ni tar den där promenaden ni känner för att ta. Imorgon kanske de går till mataffären, så strömmen kanske ger er lust att springa till affären för att köpa en glass. Strömmen anpassar sig till ändrade förhållanden – både inom er och i den yttre världen. Strömmen, kära vänner, är ni, den energetiska mallen för det bästa, det mest kärleksfulla, mest tillfredsställda framtida jaget. Den lockar er framåt och anpassar sig till varje val ni gör.
Er ström kan gå ihop med andra vibrationskompatibla strömmar och sedan separera igen. Ni säger att era ”vägar korsas” och verkligen, detta är så sant och det händer till och med innan det fysiskt manifesteras.
När ni mår bra kommer ni att veta att ni är i er ström, i linje med den lyckligast möjliga versionen av er själva. När ni mår dåligt gör ni motstånd mot er ström och den lyckligast möjliga versionen av er själva.
Låt oss ponera att du vill ha ett förhållande. Bara genom att ha denna önskan har ni skapat en energiström som redan korsar energiströmmen hos någon annan som på samma sätt efterlyser den typ av person som du är. Era strömmar vägleder er mot den typ av förhållande ni båda vill ha. Denna ”vägkorsning” av energiströmmar kan hända snabbt i linjär tid eller längre ner på vägen, beroende på hur konsekvent du är i din egen ström.
Om ni är lyckliga siktar ni rätt mot varandra. Om ni är upprörda, frustrerade, ensamma eller arga, fördröjer ni er egen lycka. Till exempel, om du vill ha någon rolig och spännande men ständigt fokuserar på hur tråkigt ditt liv är, är du ännu inte en match. Du måste hitta sätt att må bra här och nu, så att du kan anpassa dig efter strömmen som leder dig till din idealiska match. Du vill inte vara i en negativ ström.
Säg att du vill ha ett nytt jobb. Du har skapat en energiström som smälter samman med strömmen hos dem som vill ha någon som du för ett jobb. Ni kommer båda att vägledas mot en ömsesidigt angenäm och perfekt situation. Du kan kapitulera, lita på dina känslor, bara söka jobb som känns rätt och ta med dig ditt autentiska jag till varje intervju. Den som intervjuar kan också lita på sina känslor vad det gäller dig. Här i denna gemensamma kompatibla vibration har du en perfekt jobbsituation. Alternativt kan du pressa dig själv, strunta i din vägledning och hitta ett jobb som matchar din brådska … vilket sannolikt inte är lika idealiskt.
Vägkorsningen och dansen mellan dessa strömmar är ofattbart vacker. Den är lika kärleksfull som ditt centrala nervsystem, lika invecklad som stjärnornas dans och ännu mer så, eftersom den ständigt skiftar och förändras. Det är därför din vägledning visas i nuet och inte i en femårsplan. Det är därför du måste lita på dina känslor om de beslut du fattar nu. Det är därför mindfulness är så viktigt. När du är i kontakt med dig själv och känner dig lycklig i stunden, är du i flödet och navigerar livet på det mest glädjefyllda sätt.
Det kommer inte att vara lätt att flyta med din ström hela tiden. Ibland flyter man inte med den alls. Men när du möter nya utmaningar eller situationer du inte tycker om, lägger du till nya önskningar och därmed nya strömmar till din befintliga ström. I samma ögonblick du vänder blicken mot dina önskningar och bort från utmaningen, hoppar du i strömmen och tillåter dig själv att flyta mot ännu större kärlek.
Lita på era känslor, kära vänner. De är era indikatorer på huruvida ni är i ett flöde mot allt ni önskar och allt ni redan har genom era önskningar, som är energetiskt skapade. Gå inte med ”strömmen.” Gå istället med ert flöde. Det kallar på er via er alldeles egna naturliga impulser och er alldeles egna glädje.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...