Änglarna via Ann Albers,12 augusti 2017

Änglarna via Ann Albers

12 augusti 2017

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Ert liv var menat att vara en glädjefylld samskapande dans med det Gudomliga och med varandra. ”Så vad har hänt på jorden?” frågar ni oss. Varför är livet så utmanande?

Låt oss berätta en liten saga – en berättelse om hur ni kom till existens…

Det var en gång i ett ändlöst nu som Källan föreställde sig en vacker själ och i själva handlingen av att föreställa sig den föddes plötsligt er själ.

Föreställ er att ni kan uppfinna den mest fantastiska personlighet i ert sinne. Föreställ er att ni kan tala om för honom eller henne, ”Jag ger dig liv! Du skapas inom mig. Du lever i mitt själva sinne. Jag drömmer om att du ska uppleva underbara äventyr inom mig. Jag drömmer om dina magnifika talanger, dina underbara relationer, din upplevelse av mitt hjärtas överflöd. Jag ger dig liv.”

”Jag är i dig och du är i mig”

Detta är exakt, kära ni, hur det Gudomliga Skapade er. Ni är inte separata. Ni lever inom sinnet och hjärtat av det oändliga. Ni är en skapelse av det Gudomliga. Ni finns inom Källan och Källan finns inom er… precis som om ni uppfann en personlighet som finns i ert sinne, och ni finns inom denna personlighet. Kan ni se det för er?

Ta detta ett steg längre. Föreställ er att ni säger till denna personlighet ni skapat i ert sinne, ”Jag älskar dig så mycket! Jag kan föreställa mig så många underbara saker för dig! Jag ger dig liv i mitt sinne. Jag kan föreställa mig allt du kan skapa. Hmmm, om jag ger dig fri vilja kanske du kan bli så mycket mer än jag kan drömma om. Du kan komma med idéer, äventyr, uppfinningar och relationer till och med bortom vad jag kan förställa mig just nu. Allting är möjligt i mitt sinne. Låt mig ge dig fri vilja och få se vad du kommer att skapa. Låt oss se hur du tar min kärlek, och skapar ännu mer.

Jag tillåter dig att välja vad du vill, men mitt löfte är att jag alltid ska försöka styra dig till de mest kärleksfulla valen, oavsett vad du väljer.

Och så, mina kära, på ett liknande sätt skapade Gud er. Ni är var och en kärleksfullt drömda till varande av er Skapare. Ni finns alla i det oändliga fältet av Gudomlig kärlek – I sinnet av Gud själv. Ni är var och en sprungna från, och givna liv av den skapare med vilken ni aldrig har förlorat er anslutning.

Var och en av er har, genom er fria vilja, givits makten att uppleva och utvidga Källans förståelse för dess egen kärlek. Ni har, genom era val, givits förmågan att utvidga Guds kärlek! Ni tar del i expansionen av universum och i expansionen av kärlek! Ni gör skillnad.

Så varför detta lidande? Varför finns det hat när allt Gud drömde om för er alla var kärlek? Det är först när ni glömmer denna anslutning vid någon punkt i era själars eviga existens som ni börjar lida. När ni glömmer denna anslutning börjar ni känna att ni måste hantera livet på egen hand eller att ni måste lida för att rädda andra, eller för att ”sona gamla synder”. Ni känner att det i lidandet finns stora förtjänster. Sanningen är att det finns mycket ni kan lära av lidandet. Det främjar er återanslutning till Källan, och att minnas den kärlek av vilken ni är gjorda. Emellertid, i verkligheten ombads ni aldrig att lida.

Vissa själar går frivilligt in i lidande, vetande att världen har lättare att förstå lidande än lätthet. Dessa är vanligtvis högt utvecklade varelser som inser att trots fysiskt lidande behöver inte själen lida eller vara olycklig. De kan befinna sig i fysisk smärta eller i fattigdom men utstrålar kärlek, glädje, inspiration och sanning. De visar också sig själva sin Enhet med kärlek trots alla världens illusioner.

Ta er tid i stillhet. Gå in i era hjärtan. Det som känns som kärlek i detta ögonblick, är kärlek i detta ögonblick. Ni har en inre kompass som vet hur kärlek känns och som alltid söker efter dess Närvaro.

Ni kan närsomhelst återvända till er av Gud givna, kärleksfulla vägledning och skifta tillbaka till flöden av Nåd. Även om ni har utmaningar i er fysiska existens, kan ni med varje andetag återvända till kärlek… och när ni gör det kommer denna kärlek att börja omvandla och vägleda er.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

-Änglarna

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...