Änglarna via Ann Albers, 19 juli 2021

Änglarna
Via Ann Albers, 19 juli 2021
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Andas! Se er omkring! Ni är själar i en fysisk kropp, det Gudomliga som upplever sitt eget liv i en kropp, en personlighet. Ni är – genom er fria vilja – skaparna och arkitekterna av Kärlek i fysisk form. Det är på grund av era mänskliga liv som den obegränsade Kärleken, som är Gudomlig, formas till saker, upplevelser, koncept, idéer och system. Det är på grund av er existens som Kärleken fortsätter att växa, utvidgas och hitta nya uttryckssätt.
Ni är mycket viktigare än någon av er någonsin kan föreställa er. Varje liten önskan får hela Universum att svara. Varje liten önskan om något bättre sätter hjulen i rörelse för Universum att skapa något bättre. Varje önskan för er själva eller andra sätter Kärlekens energi i rörelse, och börjar forma den som en konstnär skulle blanda och forma Jordens lera. Ni, mina kära, är Kärlekens arkitekter.
Ibland känner ni er inte så betydelsefulla, så behövda, så tillräckliga. Ni sitter i soffan och bläddrar igenom era telefoner. På era nyheter eller sociala medier ser ni buffén av mänskliga upplevelser svepa förbi. Ni gillar en del och annat inte. Ni vill ha det här och ni vill inte ha det där. Ni ser något som triggar igång en önskan inom er och ni önskar er något bättre … och på så vis sätter ni hela Universum i rörelse.
Det verkar inte som att ni gör någonting och ändå sänder ni med varje liten kärleksfull önskan en tyst ton av Kärlek och energi, som börjar färdas genom kosmos. Den förenar sig med andras energier som har liknande önskningar, och snart kommer dessa kollektiva toner av kärlek att börja skapa en symfoni av frekvenser – en tidvattenvåg av kärlek som börjar skölja genom andra människors hjärtan.
Ju fler av er som har liknande önskningar, desto starkare symfoni och desto fler hjärtan som berörs. Ju större kärlek, desto starkare energivågor och desto fler hjärtan kommer ni att påverka. Det är så här era enkla önskningar blir energier som i sin tur blir inspirationer, som blir till idéer, vilka i sin tur blir handlingar som blir rörelser som skapar varaktiga förändringar på er planet.
Ju mer kärlek ni lägger i era önskningar, desto starkare ljuder er ton i symfonin som sänds ut av den mänskliga rasen.
Antag, till exempel, att ni ser någon som slänger skräp på gatan. Omedelbart, och ofta omedvetet, har ni en önskan om att människor skulle värdesätta er planet mer och behandla Henne med mer respekt. Kärleken i den önskan ger eko i Universum. Antag att någon annan ser en bil som spyr ut föroreningar, och bakom deras frustration och avsky uppstår en tyst önskan om ett bättre fordon och renare luft. Kärleken i den önskan sänder en tyst ton som fortplantar sig ut i Universum. Kanske någon annan på Jorden ser en grävmaskin som gräver upp jord för en parkeringsplats och tänker för sig själv att vi behöver inte mer asfalt. Vi behöver mer natur.
Den önskan fortplantar sig ut i Universum. Trots att dessa önskningar har en grad av negativitet och missnöje och därför är något försvagade, fortplantar sig ändå kärleken i dem ut i Universum. På samma sätt såg många av er under pandemin foton på rent vatten och underbar blå himmel. Ni älskade det! Ni önskade i tysthet att Jorden kunde förbli så vacker. Era kärleksfulla önskningar sände starka toner av kärlek som kollektivt förenades för att skapa en symfoni av frekvenser som i sin rena essens sa: ”Vi älskar vår Moder Jord. Vi vill att Hon respekteras, renas, behandlas väl och njuts av.” Som ett resultat har den symfonin av kärlek – skapad av era individuella, till synes ”obetydliga” önskningar – börjat att skapa en massiv rörelse på Jorden.
Faktum är att under de närmaste decennierna kommer ni att se många förbättringar om hur er Moder Jord behandlas. Det kommer att bli en ökad medvetenhet om hållbarhet. Det kommer att finnas hela rörelser för att rensa upp olika ekosystem. Det kommer att finnas trender i utsmyckning för att inkludera mer naturliga element, och en uppskattning av parker och bevaring av naturen. Det kommer att finnas ”grönare” städer, takterrasser, vindkraft och så många underbara förbättringar som kommer från era enkla önskningar och önskemål. Även de själar som planerar att inkarnera på Jorden – de framtida barnen – har känt den här symfonin av önskningar och är ivriga att komma och leva i större samklang med er planet. Era enkla, till synes ”obetydliga” önskningar har gått samman för att förändra den mänskliga upplevelsen för kommande generationer.
Så när ni känner att ni inte räknas, tänk igen. När ni tror att ni inte gör skillnad, kom ihåg att ni gör det . När ni känner att ni ”står still”, har fastnat, kom ihåg att ni inte har det. Ni skapar alltid förändring inom er. Ni sätter alltid Universum i rörelse. Även när ni känner ilska, frustration och avsky, sår ni en kärleksfull önskan om förbättring.
Kär ni, ni är Kärlekens arkitekter. Kärlek är det byggmaterial som hela Universum är skapat av. Kärlek är det råmaterial som era önskningar formar till tysta toner som blir tysta symfonier, som i stillhet, men kraftfullt, berör och inspirerar mänskliga hjärtan.
Tänk er nu att ni låter en enkel ton ljuda genom ert huvud. Tänk er att den förenar sig med andra som gör samma sak. Föreställ er att denna musik berör dem som ännu inte har hört sin egen ton, och inspirerar dem till att gå med i kören. Föreställ er att ni hör Guds rena Kärlek ljuda i Universum och förvandlas till symfonier som lyfter upp och inspirerar varje öppet hjärta. Ni spelar denna symfoni hela tiden väldigt energiskt men tyst, och ert hjärta som inte behöver öron kan höra. Era hjärtan matas och drivs av denna kärlek. Ni, genom er vilja att önska och drömma, skapar ögonblick av förändring och ett underbart nytt och vackert liv på er Jord.
När ni är modfällda, kom ihåg det här. Ni är alla så betydelsefulla, så älskade, så viktiga för expansion och uttryck av Kärlek i fysisk form.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...