Änglarna via Ann Albers, 18 april 2019

Änglarna, 18 april 2019

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Många av er på Jorden undrar; ”Vad är mitt livs syfte, vad är meningen med mitt liv?” Ni söker efter meningsfulla arbeten eller meningsfulla projekt i hopp om att en gång ”finna ert syfte.” Ni vill också känna er betydelsefulla i livets stora plan. Ni vill känna att ni är viktiga.

Mina kära, ni är viktiga oavsett om ni sitter i ert hus och återhämtar er från en sjukdom/skada och inte gör någonting alls, eller om ni är ute och inspirerar miljontals människor. Var och en av er spelar en viktig roll i livets gobeläng. Var och en av er är viktiga. Det finns inte en enda en av er som inte har ett syfte.

Det spelar ingen roll vad ni gör, vad ni skapar eller hur många själar ni sörjer för, det finns alltid bara ett bakomliggande syfte med livet – att minnas, att återuppleva er kontakt med kärlekens eviga källa inom er själva och allt skapat, och att låta den kärleken ha en unik upplevelse genom er när ni använder er fria vilja att skapa.

Vi kan sammanfatta det mycket enkelt … se kärlek, var kärlek, låt kärlek flöda genom er i era skapelser och i ert liv.

Om ni ligger på soffan och återhämtar er från en sjukdom eller skada, och tillbringar ändlösa timmar med att titta på TV för att fördriva tiden – älska er själva. Älska det faktum att ni gör något som avleder er från att känna smärta, därför att ni är i er egen bekvämlighet. Be om att ni ska bli friska. Be för att alla andra i ert tillstånd, eller vilket tillstånd som helst, ska bli friska. Er kärlek är er tjänare. Er kärlek är er sanning.

Om ni inspirerar tusentals andra, gör det i ett tillstånd av balans och kärlek. Älska er själva tillräckligt för att ta hand om er. Var uppmärksamma på när ni behöver vila! Utveckla hälsosamma gränser och en hälsosam rutin för egenvård, så att ni kan hålla er friska. Håll ert hjärta, er familj och era personliga prioriteringar på samma nivå som dem ni tjänar, då kommer ni att tjäna dem från en bägare som ”rinner över” snarare än att tjäna utifrån ett behov av att behövas.

Mina kära, det är ert inre tillstånd som avgör om ni uppfyller kärlekens syfte eller inte på den här Jorden. Det spelar ingen roll vad ni gör, ni kan ändå se kärlek, vara kärlek och leva i kärlekens flöde.

Det är lätt att älska i himlen. Det är lätt att känna er anknytning till solen när den lyser på er. Men när det ljuset döljs av moln eller vinterns skuggor, kan ni då fortfarande känna en värme inom er och dela den med andra? Det är er resa här på Jorden.

Om ni skulle lyfta mycket små vikter skulle ni inte bli särskilt starka, men om ni gradvis ökade vikten som ni lyfter, skulle ni bli mycket starka. Om ni älskar när det är lätt att älska är det underbart, men om ni verkligen vill lära er att älska, då inkarnerar ni på en planet där älska sig själv och andra inte alltid är enkelt. Ni utvecklar den där ”muskeln” lite i taget till en början med, väljer att ta hand om er själva, att acceptera er själva, att vara snälla mot er själva och sedan ökar ni era ”vikter” genom att älska andra – även de som är svåra att tycka om.

Älska ljuset inom dem, mina kära. Ni behöver inte ens tycka om personligheten eller beteendet. Se och bevittna ljuset hos andra genom att använda er fantasi – ert inre öga. Föreställ er att de själar som sårar och förvirrar er, har ett mycket stort ljus som utgår från deras hjärta. Föreställ er sedan att detta ljus expanderar med dem, omfamnar dem och upplöser illusionen om deras smärta och lidande, tills de också kan känna den kärlek som flöda in i deras kroppar.

Ni har ett syfte – nu och för alltid. Även i era mörkaste stunder, er djupaste sorg, i er mest våldsamma ilska, försöker ni återknyta till kärleken. Om ni inser detta, kommer den minsta handling i era liv att fyllas med kärlek. Diska er disk med kärlek. Packa er lunch med kärlek. Skicka ett mejl med en välsignelse och en önskan om kärlek till mottagaren. Betala era räkningar, välsigna dem och tacka för att ni har pengar att betala dem med.

Den minsta, enklaste handling eller tanke som utförs med kärlek, är större än de generösaste bidrag som ges.

Vi ser ert syfte och ert ljus hela tiden. Vår service till er är att vittna om sanningen om er varelse, så att ni också kan kliva in i det ljuset och uppleva dess sällhet och bli ljuset, vägen och sanningen för dem som ännu inte är där.

Gud Välsigne Er. Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...