Änglarna via Ann Albers, 10 april 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 10 april 2022
Mina kära  vänner, vi älskar er så mycket.
Ni har ett uttryck på Jorden som vi älskar: ”Tro är att tro på osynliga saker.” De flesta skulle hålla med om den definitionen. Några få förstår verkligen djupet av dess innebörd eller betydelse för att skapa er värld.
Tro är att tro på osynliga saker. Sann tro gör att ni avger en vibration som matchar er önskan så mycket att ni drar den till er.
När ni har sann tro smutsar ni inte ner ert energifält med tvivel, rädsla, brist på medvetenhet, eller ett behov av att veta när/var/hur.
Riktig tro är att tro med hela sitt hjärta, sinne och själ på Gud, det goda och det önskade resultatet. Sann tro låter er njuta av nuet, samtidigt som ni ivrigt ser fram emot den väntande framtiden, lika mycket som ett barn ivrigt väntar på sina julklappar.
Sann tro är faktiskt ett val att delta i skapelsen.
Den enda utmaningen är att ni inte kan fejka tro. Ni kan inte säga: ”Oh ja, jag tror, men jag är orolig.” Era ord säger att ni tror, men er vibration säger att ni tvivlar. Ni kan inte säga: ”Jag tror att jag kommer att möta en underbar partner” samtidigt som ni ofta tänker eller pratar om relationer i ert förflutna som inte fungerade. Era ord säger en sak, medan ert fokus och er vibration säger något annat. Om ni verkligen har sann tro skulle ni se framåt mot er framtid med stor förväntan, istället för att förstöra er glädje genom att titta tillbaka. Ni skulle vibrera i nivå med era önskningar och se fram emot dem, och därmed dra dem till er.
Vi vet att det är svårt för många av er att tro på saker ni inte har några bevis för. Ni har fått lära er att bara tro på det ni kan se och bevisa, och detta tänkesätt stödjer inte skapandet av någonting nytt. I själva verket skulle det få er att gå runt i cirklar och främst fokusera på det ni kan se eller bevisa. Utan tro skulle vetenskapen inte gå framåt. Utan tro skulle nya uppfinningar inte vara möjliga. Ni skulle fortfarande leva utan elektricitet, om tron inte hade funnits i hjärnorna hos dem som var engagerade i denna möjlighet. Utan tro ger människor upp sina till synes omöjliga drömmar.
Er värld skulle vara en sorglig och tråkig plats utan dem som har tro, eftersom de har en önskan och en vilja så stark att den tvingar dem att tro på det de ännu inte kan se.
Utan tro skulle er värld redan vara i krig i en mycket större skala. Fortsätt att tro på mänsklighetens godhet och kraften i bön och positivt tänkande. Tillräckligt många av er har tro på en lösning, även om det verkar omöjligt nu kan det förhandlas fram. Tillräckligt många av er har haft tillräckligt med tro på framtiden för att skapa massiva förändringar, även under de sista månaderna. Er tro förflyttar berg!
Påminn er själva ofta att ”Tro är att tro på osynliga saker.” Ni måste tillåta er själva att se framåt mot det som kommer, så att ni kan få vägledning. Ni måste lägga undan tillfällig otålighet och lita på den perfekta timingen. Ni måste hitta överflödet, kärleken och det goda i nuet, så att ni inte fruktar brist, ensamhet och smärta i framtiden. Sann tro föds ur stark önskan och stark vilja. Sann tro är inte passiv. Sann tro är en tro så stark att den förändrar hur ni uppfattar och lever ert liv.
Kära ni, det är er kollektiva tro på en ljusare framtid som skapar den framtiden just nu. Många av er börjar njuta av era liv igen. Många av er börjar känna frid genom att vila, sova eller titta på molnen. Många av er lyssnar på ert hjärta och byter arbete eller skär ner på det, till exempel. Så många av er lever i tron på en bättre värld, och denna tro inspirerar och leder er att skapa den.
Det finns tillfällen när det ni ser framför er nu, kommer att testa er tro i framtiden. När ni hör historier eller ser foton av död och förstörelse, gör ert bästa för att tro på att livet återigen reser sig ur askan. Föreställ er att vackra byggnader skapas ur spillrorna, och framtida parker istället för dagens förstörelse, där barn och djur är fria och kan leka säkert. Tro på denna osynliga framtid, mina kära, för varenda en av er som gör det, ger den kraft.
Er tro på en bättre och ljusare värld kommer att manifesteras. Ni kan inte undvika att se nuet, men ni kan tro på något mer. Om ni blir inspirerade av att titta på vad som pågår i världen, gör det då. Ni blir vägledda. Vissa av kommer att bli vägledda att ignorera kaoset och helt enkelt vara en vibrationslykta för fred. En del av er vägleds att titta på och vidta åtgärder – kanske be eller donera pengar till välgörenhet. Andra kommer att vägledas att titta efter den kärlek som växer fram. Var och en av er vägleds på olika sätt, men alla vägleds att ha tro – tro på kärlek, tro på gnistan av ljus i alla människors hjärtan, tro på att era böner gör nytta och tro på att när ni tror på osynliga saker, hjälper ni till med att skapa dem i era liv och i er värld.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...