Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 1 juli

Änglarna, 1 juli 2017

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Ni ser alla på varandra genom fönstret av era egna perspektiv. Ni försöker helt enkelt att finna ut vilka ni är i livets spegel. ”Vilken del av det Gudomliga pusslet är jag”, frågar ni er. Ni lär er svaret genom att observera andra, och lär er vad som ger genklang och vad som inte gör det.

Ni har befogenhet att leva i en mycket expansiv och vacker verklighet, eller i en mycket begränsad, inskränkt och trångsynt verklighet. Ni kan njuta av att lära er om andra människors åsikter, eller så kan ni slösa bort er dyrbara livskraft genom att vara orättvisa och döma dem.

Vi menar inte att ni måste vara överens med varje människa, eller hålla med om varje åsikt. Långt därifrån.

Vi föreslår helt enkelt att ni blir observatörer av livet, istället för dess domare. När ni iakttar livet, ser ni det som ett barn ser det, och som Gud ser det. Ni ser vad som händer omkring er med förundran. Ni säger inte: ”Så här borde det inte vara! Det är fel! Hur tänker de?” I stället säger ni: ”Det är fascinerande. Jag gillar det här eller jag tycker inte om det där. Jag håller med om det här, men inte om det där.” Ni äger er egen åsikt, utan att klandra någon annan.

När ni är öppnar upp för andras sätt att se på saker, blir ni lite som ett barn på zoo. Ni tittar på alla olika varelser och deras olika beteenden med en känsla av förundran och fascination. Ni blir nyfikna. Varför beter sig folk som de gör? Varför tänker de som de gör? Vad tycker jag om? Hellre än att döma så observerar ni. Ni lär er om världen omkring er. Ni lär er om skillnaderna mellan er. Ni lär er om er själva också, när ni börjar kännas vid era egna egenskaper, på gott och ont. Ni tycker om en del av dem, men inte alla. Ni behöver inte känna er skyldiga eller ens rättfärdiga er känslor. Ni fortsätter bara med ert liv och tillbringar mer tid med dem ni gillar.

På så sätt kan ni också observera människor utan att döma. Ni kan älska ljuset inom varje människa, även om ni inte tycker om personligheten eller beteendet hos vissa. Ni behöver inte döma, kränka eller fördöma dem. Skulle ni döma ut vaniljglass bara för att ni själva föredrar choklad? Naturligtvis inte. Ni skulle helt enkelt säga: ”Jag tycker om glass men föredrar choklad.” På samma sätt kan ni säga: ”Jag älskar ljuset som finns inom alla människor, men en del driver mig till vansinne, så låt mig flytta fokus till dem som jag tycker bättre om.

Mina kära, er värld är ett fantastiskt centrum för mångfald i skapelsens stora projekt. Det var tänkt att vara så. Ljuset som bor inom er klär sig i många olika former på er planet. Älska det ljuset och det faktum att det uttrycker sig på så många olika sätt. Tillåt sedan er själva, utan fördömande eller rättfärdigande, att helt enkelt umgås med dem ni tycker om. På så sätt låter ni er själ ”vara” och hitta sin naturliga passform i den större livsplanen.

Ni blir bundna till dem ni dömer. Ni är andligt fria när ni tillåter alla själar, inklusive er själva, rätten att vara.

Gud Välsigne er. Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...