Änglarna via Ann Albers, 25 juli 2021

Änglarna
Via Ann Albers, 25 juli 2021
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Ta några minuter efter att ni har läst våra ord. Hur vill ni att ert liv ska se ut när ni går vidare? Vilka vill ni vara? Vad vill ni ha? Hur vill ni leva era dagar? Hur skulle det kännas? Fundera på dessa frågor i några minuter.
En del av er vet med stor säkerhet vad ni vill. En del av er vet i detalj vad ni vill, medan andra bara vet känslan de vill uppleva. Båda är bra. Var och en av er kommer att ha varierande grader av detaljer om era drömmar, och det är okej. Om ni tittar in i ert hjärta, kan ni identifiera vad det är ni vet att ni vill ha. Ni vill vara lyckliga. Ni vill känna er trygga. Ni vill ha vissa saker och situationer. Ni vill känna och bete er på ett visst sätt. Ni vill leva ert liv i nåd. Ta er tid, och om ni vill, gör en lista över vad ni vill … så många saker, villkor, och/eller situationer som ni kan tänka er. De kan vara så allmänna eller specifika som ni själva vill.
När ni granskar er lista, se då till att varje önskan inspirerar er och får er att må bra när ni tänker på den. Försöka att undvika att formulera saker negativt. Till exempel om ni skrev, ”Jag vill vara skuldfri”, är det fortfarande ett fokus på skuld och för de flesta av er kommer det att minska er vibration. Vad sägs om, ”Jag vill leva ett liv där jag har mer än tillräckligt?” Vilken tanke, vilket uttalande får er att må bättre, mer levande och mer inspirerade? Testa det här. ”Jag vill inte vara ensam!” kontra ”Jag vill ha ett glädjande samskapande partnerskap, där vi passar ihop som hand i handske och hjälper varandra att utvecklas och växa i glädje.”
Vilken tanke känns bäst? Vilket exempel känns mer som kärlek?
När ni går igenom er lista, läs varje uttalande högt för er själva. Blunda och upprepa det för er själva. Var ärliga med hur ni känner. När ni säger: ”Jag vill ha ett trevligt och glatt partnerskap” finns det då en sorglig eller sarkastiskt känsla av ”eller hur” i er vibration? Ändra i så fall er intention tills ni känner er inspirerade av känslan i den, även om ni måste säga: ”Jag tänker känna mig mer hoppfull om ett partnerskap. Jag tänker föreställa mig exempel på bra relationer.” Dessa tankar kanske känns mindre skrämmande, och därför mer inspirerande för tillfället. Ni kan alltid ändra era intentioner och utvidga dem, men ni måste antingen hitta intentioner som inspirerar till högre vibrationella känslor, eller hitta andra sätt att hitta högre vibrationella känslor, därför att det är alltid er vibration som bestämmer vad ni drar till er eller tillåter.
Ni vet allt det här. Ni vet att när ni mår bra och är i en hög vibration flyter allting på i era liv. När ni mår dåligt eller gör något dumt och faller in i en lägre vibration, står ni i vägen för det goda som vill flöda in i ert liv.
Vi föreslår inte att ni ska undvika er känslor. Ibland måste ni älska er själva tillräcklig för att arbeta er igenom en negativ känsla, innan ni kan höja er vibration. Ibland måste ni vältra er lite i den, innan ni kan gå vidare. Ibland måste ni ta ut den på någon annan för att se att den inte fungerar innan ni kan återta er inre styrka. Det är okej! De här sakerna är en del i den mänskliga upplevelsen och ni lär er av dem.
Men när ni utformar era avsikter för det liv ni vill leva, se då till att ni kan må bra av dem, i annat fall skulle det vara klokt att göra era avsikter lite mer trovärdiga för att kännas bra. Då kan ni bit för bit, utöka era önskningar när ni lär er att känna er mer och mer hoppfulla om dem.
Era änglar vill att ni ska få allt gott som ni önskar er. Vi vet hur vi ska guida er till själva kärnan av alla saker ni vill ha i perfekt nåd. Ni kanske inte får den ”form” ni önskar, eftersom ni ibland önskar er saker som inte riktigt är vad ni tror att de är. Ibland önskar ni er ett jobb eller ett hus som inte matchar vibrationen hos det ni verkligen önskar. I de fallen leder vi er till en perfekt vibrationell matchning.
När ni är i en hög vibration kan ni uppfatta er vägledning. När ni är i en lägre vibration matchar ni människor i världen som är i ett liknande tillstånd. När det finns en vibrationell röra kommer förhållandena att ändras och ni kommer att vägledas någon annan stans.
Er vibration tillåter eller blockerar allt ni önskar. Gör en lista över era önskningar och se till att ni mår bra av var och en av dem. Om inte, dra er tillbaka lite grand och skapa dem lite i taget tills era framgångsrika mini-manifestationer visar för er att Gud bryr sig, och att vi i himlen alltid kommer att arbeta, på alla sätt vi kan, för att guida er på vägen till era drömmar.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...