Änglarna via Ann Albers, 5 september, 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

Ni har hört och svarat på kallelsen. Ni har arbetat hårt för att bli ombud för fred, kärlek och hopp i en värld i nöd. Många av er har lyssnat på våra rekommendationer dessa senaste veckor och övat på en vibration av frid. Ni har strävat efter att vara kärlek när och varhelst ni kan. Ni har fångat er själva när ni fokuserar på vad som är fel i världen och skiftat – en tanke i taget – mot en bättre och ljusare framtid. Ni har, inte bara villigt, utan kraftfullt kunnat hjälpa himlen med att skapa vibrationell förändring.

Det kommer att ta tid att se de fenomenala effekterna av ert arbete i den yttre världen. Även med ert internet, era nyheter och era sociala medier ser ni en så liten del av vad som pågår ”därute”. Ni ser de nyheter som får rubriker, men får inte se alla goda nyheter. Ni ser kaoset men ser sällan de oräkneliga själar som samarbetar för att lyfta upp och hjälpa andra människor, djuren och er moder jord. Ni ser striderna och splittringen men har inte alltid tillgång till de vackra berättelserna om kärlek och samarbete som slår broar mellan kön, ras, ålder och bekännelse. Det är sant att er värld är i ett tillstånd av kaos och oro, men den är också i ett tillstånd av exempellös tillväxt och expansion.

Ni får välja vad ni fokuserar på och i och med det valet skiftar ni vad ni kommer att uppleva i ert personliga liv.

Alltid när ni känner er upprörda, sorgsna, ilskna eller frustrerade på den yttre världen, stanna upp, gör en paus. Säg er själva, ”Jag väljer att fokusera på något som känns bättre”. Tänk på en person ni älskar. Tänk på en fin möbel ni älskar. Tänk på en plats ni älskar, ett barn ni älskar, eller ett husdjur ni älskar. Tänk på allt och alla ni älskar överhuvudtaget. Fokusera sedan på varför ni älskar denna sak eller varelse.

Flöda ut kärlek ofta, mina kära.

När ni flödar ut kärlek tillåter ni den kärleksfulla Kraften från Källan flöda genom er och in i er värld. Ni kan älska något som redan existerar, något från ert förflutna, eller – som en kraftfull skapelsehandling – ni kan älska något ni vill se i er framtid.

Flöda ut kärlek så ofta ni kan. Gör det till en vana. Tänk på det som ett spel, för det är i sanning det enda spel som spelar roll. Se hur ofta och hur kraftfullt ni kan flöda kärlek mot någon eller vad som helst, genom att välja att bara ge det kärleksfull uppmärksamhet och uppskattning, även om det bara är helt privat i ert eget hjärta och era egna tankar. Ju mer kärlek ni kan flöda, desto högre vibration lever ni i, och desto bättre kommer ert personliga liv att bli, oavsett vad den yttre världen gör. Då ni utövar flödande kärlek kommer ni att känna hur ni själva expanderar, känner er lyckligare, friskare och med mer överflöd – först på insidan, sedan speglat i er yttre värld – därför att allt det är biprodukter av att leva i en högre, lyckligare, mer kärleksfull vibration.

Ni kan älska en känsla av frid som kommer från att tänka fridfulla tankar. Ju mer ni älskar den känslan av frid, desto mer kan Källan som flödar genom er förstärka friden i ert personliga liv och i er värld.

Ni kan älska en känsla av välmående som kommer från att tänka på hur underbart det är att känna sig stark och vital. Ju mer ni älskar den känslan av välmående, desto mer kan Källan som flödar genom er förstärka välmåendet i er kropp, ert liv och er värld. Då frekvensen av välmående förstärks måste frekvensen av sjukdom minska.

Ni kan älska en känsla av harmoni genom att fokusera på hur naturen fungerar i samarbete, eller på hur cellerna i er kropp, eller delarna i er bil, fungerar i samarbete. Då ni fokuserar på den känslan av harmoni kan Källan inom er förstärka och spegla den vibrationen av harmoni i både ert personliga liv och i er värld.

Genom att välja tankar som får er att känna frid, glädje, kärleksfullhet, harmoni, styrka och vitalitet, skiftar ni er energi på ett kraftfullt sätt som får dessa underbara kvaliteter från det Gudomliga att flöda till er, genom er, in i ert liv och in i världen. Detta är ”ljusarbete” som allra bäst, och det gagnar både er och er värld.

Många kommer att säga emot och hävda att det är bra att må bra, men att vi behöver riktig förändring i världen. Vi håller med om att ni behöver gripbar förändring! Vi vet dock att hållbar transformerande förändring kan katalyseras av, men är aldrig ett resultat av, hat, ilska, rädsla, girighet eller någon av de lägre vibrationerna. Hållbar förändring åstadkoms av själar som passionerat älskar sin sak. Hållbar förändring sker när en person bestämmer sig för att älska en lösning, att älska sin medmänniska, älska djuren, älska jorden, att älska, älska, älska med en passion för att skapa mer kärlek, frid, harmoni, lätthet etc. Från detta kommer KÄRLEK född inne i mänskliga hjärtan och inspiration från det Gudomliga till själar som önskar skapa yttre förändring.

Fortsätt ert goda arbete, kära vänner. Älska, älska, älska och flöda kärlek när och varhelst ni kan. Fokusera på frid inombords. Fokusera på harmoni. Fokusera på att må bra och skapa, skapa, skapa den värld och det liv ni vill se i er inre värld.

När ni gör det kommer ni att märka att ni mår bra även om världen ser skrämmande ut.

Ni kommer att känna frid, även när det råder kaos.

Ni kommer att känna harmoni, nåd, lätthet och flöde i era personliga liv även när det verkar vara så mycket oro.

Ni kommer att uppleva känslor av trygghet även om den yttre världen inte erbjuder det.

Ni är ljusarbetarna, kära vänner. Det är genom era kärleksfulla hjärtan som det Gudomligas Kärlek tillåts flöda in i er värld. Det är genom era kärleksfulla hjärtan som ni väljer att leva ”i världen men inte av den” – i en högre vibrationell verklighet som kan skifta den yttre världen, istället för att befinna er i dess nåd.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket-

-Änglarna

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...