Änglarna 

Via Ann Albers, 10 september 2023 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

Allt som ni har manifesterar i era liv, avsiktligt eller inte, kan vändas till något bra. Även de mest oönskade situationer som ni oavsiktligt har tillåtit eller attraherat kan vändas till er fördel. Sjukdomar kan leda till en förbättrad livskvalitet i framtiden. Den bedrövligaste relation ni har upplevt kan driva er djupare in till att älska er själva. En älskades död kan sätta igång en andlig resa och ert eget uppvaknande till mystiska förmågor.  

Har ni skapat detta obehag för att sätta igång er tillväxt och era lärdomar? Inte riktigt, kära ni. Medan det fanns tillfällen när ni och andra själar bestämde er för att hjälpa varandra att växa på ett tufft sätt, kastade Gud er aldrig ner i mörkret så att ni kunde finna ljuset. Änglarna leder er aldrig in i utmanande situationer så att ni kan hitta er styrka. Ni – genom era beslut att dansa med andra själar – och genom er vibration, attraherar och tillåter vibrationella matchningar. Det är så enkelt. I verkligheten är ert mest utmanande jobb att kringgå gamla tillstånd, vilket lär er att agera först. När ni lär er att ändra er vibration först, kommer ert liv att fortsätta utvecklas med ständigt ökande lätthet. 

Anta att ni vill ha en relation. Ni känner er desperata. Ni har velat ha en ett tag nu, men ingenting händer. Ni utstrålar frustration, rädsla och tvivel. I er frustration går ni med i en dejtingsite och börjar jakten. I bästa fall attraherar ni ingen. Det är mer troligt att ni drar till er andra frustrerade individer, som vill att ni ska få dem att må bättre. Ni hittade vibrationella matchningar. Trots nuvarande frustration kan ni ändra er vibration och vända detta till något bra. Ni kan återvända till kärleken och fokusera på den kärlek ni vill dela med er av, och på så sätt förändra allt.  

Anta att ni efter år av instängda känslor, självkritik och upprördhet, utvecklar en sjukdom. Ni fick inte denna sjukdom för att utveckla styrka eller för att hela och hjälpa andra. Ni stängde av den kärlek som försökte flöda till er vid många små tillfällen, vilket så småningom tog hårt på kroppen. Det är ungefär samma sak som om ni skulle stänga av vattnet till era växter. De skulle så småningom börja vissna. Men här är de goda nyheterna; ni kan ändra er vibration till en kärleksvibration, och i den frekvensen kan även de allvarligaste sjukdomarna förvandlas till en djup och vacker verklighet.  

Ett svårare scenario är när någon ni älskar dör eller går igenom en svår tid. Ni skapade inte deras verklighet. Ni kom samman i en ömsesidig vibration av kärlek och en önskan om expansion och tillväxt. Var och en av er har valt – medvetet eller inte – att anpassa er till olika verkligheter och därmed skapa olika resultat. Ni kontrollerar inte deras vibrationer eller deras val, och de kontroller inte era.  

Så här är ni, dragna till varandra av kärlek och en önskan om utveckling. Tänk om ni hade ställt in er på kärlek och skapat en lättare väg. Kanske var de så hårda mot sig själva att enda sättet att utvecklas var att lämna denna hjärna och kropp bakom sig och återvända till själens härlighet. Kanske bestämde de innan födelsen att lämna tidigt och katalysera utveckling för alla. Ni har alla växt och utvecklats.

Även detta kan förvandlas till något gott, kära ni. Ju mer ni kan vända er bort från obehagliga känslor genom att istället fokusera på hur mycket ni älskar, hur magnifik er kärlek är och hur mycket ni bryr er – desto mer kommer ni att känna en koppling till era nära och kära i anden. Om ni kan uppskatta kärleken i ert eget hjärta, kommer ni att känna deras kärlek för er. På samma sätt är det när ni har en vän eller familjemedlem som lider, fokusera på er kärlek, deras ljus och allt som är bra i livet. Ni kommer att bli en stark och positiv energi om ni kan göra detta. Er påverkan kommer inte från ord eller handling, utan snarare från att ni befinner er på en plats av säker tro på deras godhet och eventuella framgång.  

Oavsett hur bra eller utmanande ert liv är, kommer er inställning till kärlek att förändra er verklighet, och vända även den svåraste situation till något bra. Bry er tillräckligt mycket om er själva för att sträcka er efter det som känns bättre – en tanke i taget – och genom att “vara” kommer ni att skapa mer gott än allt “görande” i världen kan skapa för er. 

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

Översättning Ulla Krogh