Änglarna via Ann Albers, 11 juli 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 11 juli 2022
Mina kära vänner vi älskar er så mycket.
Det finns en hel del rädsla på er planet just nu, när världen sakta inser att inga försök att kontrollera andra kan garantera er lycka, er säkerhet eller ert överflöd. Efter att i århundraden ha försökt att kontrollera det yttre, är det dags för er att börja inse var er sanna makt finns.
Hur kommer det sig att vissa människor seglar genom tuffa ekonomiska tider med sin rikedom intakt? Hur kommer det sig att en person befinner sig mitt i skottlinjen, medan andra runt omkring inte gör det? Hur kommer det sig att en person känner sig fri i sinnet, medan andra känner träldom?
Svaret är, var och kommer alltid vara det här – er vibration ligger till 100 % bakom vad ni drar till er eller tillåter i era liv. Era tankar skapar era känslor vilka också är mottagare av kemiska cocktails i kroppen. Kemin i era celler skapa olika energetiska utstrålningar och ni sänder ut en signal lika tydligt som en telefonsignal, och blir därmed en mottagare för allt annat som matchar denna signal.
Ni kom till det här livet i vetskap om att ni var fria att skapa, oavsett de yttre situationerna eller omständigheterna. Ni kom i vetskap om att ni kunde välja från livets buffé och fokusera, med stor förväntan, på vad ni skulle välja. Ni visste att dessa tankar av förväntan skulle skapa känslor av glädje, och de skulle skapa en kemi i kroppen som i sin tur skulle avge energier som skulle ”slå er en signal” till den verklighet ni ville skapa.
Ni hade inga illusioner innan födelsen om att ni var utlämnade till världen. Ni visste att ni var fria.
Men här på Jorden, efter århundraden av prägling som har gått i arv, har ni blivit hjärntvättade, tränade och indoktrinerade i ett trossystem att ni är utlämnade till omvärldens nåd och onåd. Det här kommer för alltid att göra er rädda, missnöjda och arga. Denna uppfattning om att ni är kontrollerade orsakar stort kaos i era hjärtan, eftersom ni på djupet VET att ni är vibrationsmottagare. Era själar vet att ni är fria.
När era mänskliga tankar och övertygelser inte överensstämmer med vad er själ och det Gudomliga vet är sant, mår ni dåligt. När era mänskliga tankar och övertygelser stämmer överens med vad er själ och det Gudomliga vet är sant, känner ni er fantastiska. Vanligtvis är det en blandning av båda som pågår inom er – ni håller med er själ om vissa ämnen och inte om andra.
Till exempel, när ni tänker på någon eller något ni tycker om, är ni helt överens med er själ som ser alla saker och alla varelser som värdiga kärlek. Kärlek känns fantastiskt! Oavsett om ni älskar en person, en bit choklad eller en vacker blomma, i det ögonblicket av ren, villkorslös kärlek är ni och det Gudomliga 100 % i linje och ni mår storartat!
På samma sätt är det när ni känner er fria att välja era tankar, känslor och er vibration, och därför känner ni er kraftfulla. Ni mår bra. Ni och det Gudomliga är 100 % i linje med varandra.
Tvärtom, när ni känner er begränsade eller bundna av andras agerande eller val, känner ni oro, ilska eller frustration. Ni kämpar mot det som er själ vet är sant. Ni kämpar mot kärlek. Ni kämpar och argumenterar mot er själs vetskap om sin egen frihet, och ni mår inte så bra av det. Likaså när någon bär sig illa åt och ni inte kan fokusera på något annat, mår ni dåligt. Er själ och det Gudomliga älskar alltid alla själar och fokuserar på vilka de verkligen är och förstärker bara kärleken inom dem, oavsett hur djupt den är begravd under dåligt uppförande.
Ibland, mina kära, förstår vi att det är svårt att känna djup ovillkorlig kärlek. Men ni kan alltid välja att älska er själva och fokusera på något eller någon bättre. Ni kan fokusera på det ni önskar, snarare än vad känner att någon annan tar ifrån er. Ni kan fokusera på de saker, människor, lösningar, situationer och resultat som känns bra. Ni behöver inte må bra av dåligt beteende. Ni måste helt enkelt rikta ert fokus på något som känns bättre, för då är ni, er själ och det Gudomliga på samma ruta. I den verkligheten mår ni bra. Ni går mot allt som ni önskar.
Medan vissa skulle säga att vi förnekar ”verkligheten”, är vår sanning att vi förespråkar ett fokus på den sanna verkligheten som finns bakom det ni kallar ”verklighet.” Vi förespråkar fokus på kärlek, ett fokus på det goda som finns inom alla varelser och bakom alla situationer.
Ge inte bort er makt till andra. Det finns många som villigt skulle ta den. De osäkra vill att ni ska tro att de har makt över er för att de inte har kontakt med sin egen sanna makt. Köp inte deras historier. De sårade vill att ni ska tro att de kan skada er, så att ni kan hålla dem sällskap i deras elände. Fall inte för det. Det finns otaliga saker som håller på att hända i er värld, där de som inte är i samklang med sin själ och det Gudomliga vill att ni ska tro att ni är lika maktlösa som de känner sig, men ni är allt annat än maktlösa.
När ni vet hur ni ska rikta era tankar mot saker som känns bra, börjar ni få kontroll över er kemi, er energi och allt som ni attraherar eller tillåter i era liv. Ni är kraftfulla. Låt inte världen övertyga er om att ni är något mindre. Låt inte världen övertyga er om att ni inte är fria. Ni är så mycket mer än det och en fridfull, riklig, harmonisk verklighet är er att fokusera på och uppleva. Genom att göra det, genom att tillåta er själva denna skönhet och nåd, blir ni ett ljus för världen.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...