Änglarna via Ann Albers, 13 april 2019

Änglarna, 13 april 2019

Via Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

I varje sekund av varje dag, vägleds ni av den kraft som har skapat Universum. Med varje andetag får ni en unik impuls från Skaparen, som guidar er mot ert hjärtas sannaste önskningar på den mest kärleksfulla och glädjefyllda vägen.

På ungefär samma sätt som nervsystemet förmedlar meddelanden från varje cell i kroppen till hjärnan, och sedan transporterar tillbaka dess instruktioner till varje cell, finns det ett vibrationellt system av kommunikation i Universum som vägleder var och en av er till en mer kärleksfull och harmonisk samverkan med livet.

Ert energifält är er sändare och er mottagare. Era kärleksfulla tankar och önskningar ger ett starkt ljus. Era oroliga eller rädslobaserade tankar ger en mycket svagare signal. Er ilska är en högljudd signal som ofta ”knuffar bort” föremålet för er ilska. Er vänlighet är en lugn och strålande krusning som rör sig i ständigt expanderande cirklar. Er glädje bubblar genom skapelsen och berör alla som är villiga att ta emot den. Er avundsjuka/svartsjuka är en energi som drar ihop ert energifält tätt omkring er och blockerar skapelsens signaler.

Även om alla dessa energier går ut till Universum, svarar Skaparen endast på era kärleksfulla energier. Er ilska, er rädsla, er avundsjuka/svartsjuka och er girighet förblir obesvarade signaler, förutom från andra människor.

Det betyder inte att ni ignoreras i er smärta och negativitet – långt därifrån. Istället reagerar Skaparen och änglarna på de kärleksfulla energier som helt enkelt är missriktade genom er negativitet.

Även bakom de negativa signalerna, hör och svarar vi och Källan på ert rop på kärlek. När ni är rasande, ser vi er längtan efter kärlek. När ni är ledsna, ser vi er önskan om tröst. När ni är avundsjuka/svartsjuka ser vi er önskan om att skapa.

Vi svarar genom att försöka älska er, trösta er och vägleda er till att lära känna er själva som en kraftfull skapare. Mänskligheten och den materiella världen kommer att vibrationellt dansa efter er pipa, men vi gör inte det. Vi dansar bara med er kärlek, oavsett hur subtil den än är.

Er vägledning kommer i enkla intuitiva impulser – en känsla av att gå och göra någonting nu, eller ringa till någon. Det kan komma i form av en tanke som dyker upp i huvudet – en god idé, en fras eller en röst. Det kan komma i en känsla – en känsla av att något är precis rätt för er. Vägledningen är neutral, kärleksfull och kan komma ”ur tomma intet” när ni är i ett fridfullt sinnestillstånd. Många av er får er vägledning medan ni kör, tar en dusch eller när ni gör något ni tycker om som får er att slappna av.

Om ni missar er vägledning, kommer den tillbaka, igen och igen, tills ni erkänner den och antingen handlar efter den eller ber om en alternativ vägledning. Vi tvingar er aldrig att lyssna. Vi erbjuder bara idéer. Om ni inte tycker om dem så erbjuder vi nya. Vår kärlek är ovillkorlig.

Även om ni aldrig uttrycker en enda önskan, så skulle ni ändå bli guidade till det mest kärleksfulla liv ni kan få.

Medan mänskligheten och den materiella världen kan spegla er negativitet tillbaka till er, återspeglar vi bara er skönhet, er briljans, er sanning, er kärlek, er vänlighet, er önskan att uttrycka er, er erfarenhet och förmåga att skapa. Fokusera på dessa saker och ni kommer att märka att vi leder er på ett fantastiskt sätt. Fokusera på era sanna önskningar med kärlek, och ni kommer att vara öppna för de signaler som alltid och för evigt är tillgängliga för er … med varje andetag.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...