Änglarna via Ann Albers, 13 januari 2024 

 

Änglarna 

Via Ann Albers, 13 januari 2024 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

Universum är obegränsat. Ingen dröm eller önskan är för stor, för liten eller för lättsinnig för det Gudomliga. Ingen bön ignoreras. Ingen bön bes för döva öron. I samma ögonblick som ni har en kärleksfull önskan, börjar det Gudomliga och era änglar att vägleda er mot den. Ert jobb är att låta oss hjälpa er, och att vara i en vibration som är tillräckligt hög för att ta emot vår vägledning.  

Det finns många anledningar till varför ni inte får det ni ber om, och de har alla att göra med er villighet att vara i ett mottagligt tillstånd. Det Gudomliga undanhåller inte kärlek. Era änglar nekar er inte vägledning. Men tänk på denna analogi. Även om rören tillhandahåller vattnet, kommer inget vatten att rinna om ni inte vrider om kranen. Även om kärlek flödar hela tiden, måste ni öppna er “kran” för att kunna ta emot den från himlen. 

Rädsla och tvivel håller er i en vibration som gör det svårt för er att uppfatta er vägledning. En av de främsta anledningarna till att ni tvivlar på att ni kommer att få det ni vill ha är att ni, på en djupare nivå, tvivlar på er egen värdighet.  

Tidigare generationer lärde er att lägga era känslor åt sidan eller att lägga undan era drömmar och “leva i verkligheten.” Det fanns de som övertygade er om att era drömmar inte var “tillräckligt viktiga” för att motivera Gudomlig uppmärksamhet. Kära ni, många på er planet visste inte bättre. Som ett resultat övertygade de er om att ni inte skulle be om “för mycket.” Det här var ett “fint sätt” att tala om för er att ni inte var värdiga det ni drömde om. 

De människor som spred dessa andliga osanningar visste inte bättre. De var inte elaka för det mesta. De var helt enkelt rädda för att om ni bad om det ni önskade skulle ni bli besvikna,eller genom att följa era drömmar skulle ni beröva dem deras egna.  

De förstod helt enkelt inte hur Universum fungerar. De kände inte till vibrationslagarna. De visste in att Skaparen kan uppfylla allas drömmar och önskningar så elegant att alla blir lyckliga. En del tyckte att ni var själviska som bad om mer. De kände inte till eller förstod den Gudomligas obegränsade kärlek. 

Det fanns många som tyckte att de måste spela Gud och tillfredsställa era önskningar, och när de inte kunde det, övertygade de er om att ni bad om “för mycket.” 

Kära ni, vad är “för mycket?” Är det ett visst pengabelopp? Eller ett visst antal böner per dag? Är det för mycket att be om mer när ni redan har tillräckligt, eller att be om mer när andra har för lite? Hur definierar ni för mycket? När ni tänker på det är tanken på att definiera “för mycket” absurd när ni pratar om det Gudomliga, eftersom det Gudomliga inte har några begränsningar. Det Gudomliga är gränslöst. 

Istället för att oroa er för om ni ber om “för mycket” eller inte, skulle vi vilja uppmuntra er att helt enkelt vara ärliga och autentiska i era böner. Sluta oroa er för om ni ber om “för mycket” eller inte, och be istället om vad ni ärligt vill ha. Drömmer ni om att gå till stranden trots att ni precis har kommit hem från bergen? Be om hjälp med att uppnå det. Vill ni ha mer pengar trots att ni lever ett bra liv? Be om hjälp med att manifestera de saker ni vill lägga till i era liv. Vill ni ha mer men får dåligt samvete för att ni vet att andra har så mycket mindre? Vill ni leva i fred, även om den drömmen verkar långt borta? Kära ni, ni kan inte ta något från andra genom era böner, oavsett hur många eller hur storslagna de är. Gud är oändlig. 

Skaparen är inte en mänsklig person med begränsad tid och resurser. Även om era föräldrar eller er maka/make kanske inte kan ge er den uppmärksamhet ni vill ha, så kan denGudomlige det. Medan era lärare inte fysiskt kunde ge alla barnen i klassrummet uppmärksamhet, kan den Gudomlige uppmärksamma var och en av de 8+ miljarder människorna på er jord. Medan människor har budgetar och begränsningar, har den Gudomliga inte det. Så även om människor skickar er signaler om att ni begär för mycket av dem, så känner den Gudomlige inte till någon sådan begränsning.  

Ni har hört uttrycket “be och du ska få.” Vi skulle säga: “Be, tro, och vet att ni är värdiga, och ta sedan emot. När ni ber era änglar om hjälp, tar ni inte ifrån någon annan deras hjälp. När ni ber den Gudomlige om mer, tar ni inte inget från någon annan. När ni, som ett oskyldigt barn, med glädje drömmer om en lista med önskningar, njuter vi av er glädje och vilja att skapa kärlek. Vi sätter genast igång med att försöka vägleda er.  

Det finns ingen anledning att “osjälviskt” beröva er själva de skapelser ni verkligen önskar. Vi vill att ni ska vara “ert äkta jag” och vara rotade i ert sanna “Jag.” Vill ni ha hjälp med att hantera ert schema idag? Be om hjälp! Var villiga att tro att det kan ske. Om ni ber om skydd och tror tillräckligt för att ta emot det, kommer ni att bli guidade runt alla utmaningar eller faror. Om ni ber om överflöd och tror tillräckligt för att ta emot det, kommer ni att vägledas att med glädje släppa in det i ert liv.  

Kära ni, era frågor tar ingenting ifrån någon annan. Så be om hjälp, kramar, ekonomi, saker, känslor, helande och all den hjälp ni önskar. Släpp dem sedan. Sluta försöka ta reda på om ni förtjänar dem, om det kommer att hända, när det kommer att hända och hur, för om ni oroar er för hur ni ska kunna uppfylla er egna böner, kommer det att stå i vägen för er. Ni kan inte uppfatta kärleksfull vägledning medan ni fokuserar på oro. Ni kan inte höra visshetens viskningar när ni känner tvivel.  

Om ni, som de små barnen, kommer ihåg er värdighet, skulle ni be, tro, förvänta er och förutse att era drömmar går i uppfyllelse. Ni skulle njuta av era dagar medan ni vet att den Gudomliga alltid är med er, och alltid uppmuntrar er att lyssna på ert hjärta och följa glädjens väg. 

Kära ni, vi älskar er. Vi hedrar er vilja att kalla den oändliga informationen för olika kärleksfulla namn i era liv. Ni kan aldrig be om för mycket när er önskan är av kärlek. Var som små barn – oskyldiga, ärliga och upprymda över att se era drömmar ta form. 

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

 

 

 

Översättning Ulla Krogh  

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *