Änglarna Via Ann Albers, 21 november 2020

Änglarna

Via Ann Albers, 21 november 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Aldrig tidigare på er planet har människan så starkt framfört sina åsikter, idéer och önskningar. Ni har alltid haft krig och meningsskiljaktigheter, men här och nu, med er ökade förmåga att kommunicera och dela med er genom er teknologi, har var och en av er möjlighet att låta världen veta vilka ni är och att dela era övertygelser med varandra.

Livet är en buffé rik på upplevelser, ideologier och frekvenser. Ni kan välja vad ni vill ha från det stora utbudet. I era far- och morföräldrars generation hade de flesta människor blivit utsatta för en extremt begränsad uppsättning ideologier från familj, samhälle, kyrka och arbete. Ni å andra sidan har kunnat utforska världen! Ni har ett oändligt större förråd att välja ur, och precis som en person som väljer från en buffé, ger det er en större möjlighet att ta reda på vad det är ni tycker om, vilka ni är och hur ni vill framstå inför världen.

Er uppgift i all denna uppståndelse är inte att förändra någon annan, eller att tvinga på dem er vilja. Det är inte att fixa eller utbilda dem ni inte håller med, utan snarare att dyka djupt in i er själva och finna det där stilla, lugna centrumet för er egen personliga sanning. Vilka är ni? Vad tror ni på? Vad vill ni uppleva i era liv? Vad vill ni skapa? Hur vill ni framstå inför världen?

Är ni en älskare eller slagskämpe? Är ni en trädgårdsmästare eller en grävmaskin? Tycker ni om att skriva poesi, baka, uppfinna nya tekniker, racerbilar, flygplan, ta hand om djur … eller miljoner andra upplevelser ni kan skapa? Vill ni vara en fredsbevarare eller en som underblåser orons lågor; läkaren eller plågoanden, en som tar ansvar för sin egen energi, eller en som ger bort sin makt till alla andra omkring sig?

Vi dömer ingen här i himlarna. Var och en av er får välja essensen av vad ni vill skapa och hur ni vill uppleva ert liv. Var och en av er kommer att välja den väg som skapar den tillväxt er själ vill uppleva. Var och en av er kommer att finna att exakt den vibration som ni utstrålar speglas tillbaka till er, så att ni kan lära, urskilja och välja en ny vibration om ni vill uppleva något annat.

Er upplevelse av livet behöver inte bero på vad omvärlden gör. Den behöver inte bero på någon annans överenskommelse. Den behöver inte bero på om världen eller andra agerar eller tänker som ni önskar att de gör. Er upplevelse av livet beror bara på de vibrationer ni utstrålar. Ni kommer alltid att ta emot och se det som ni fokuserar på. Det här är meningen med frasen ”Sök och du ska finna. Knacka och dörren ska öppnas.”

Om ni inte tycker om det ni ser, ändra ert fokus. Ni har makten. Tänk tankar som ger er glädje. Flytta ert fokus från omvärlden, förutom i den mån ni hittar saker att fokusera på som inspirerar er att känna passion, entusiasm och kärlek. Fokusera på de saker som stimulerar er och flytta ert fokus bort från de beteenden och själar som inte är i samklang med er. Om ni är ledsna, finn tankar som tröstar er.

Ni behöver inte döma någon eller någonting. Ni behöver inte rädda eller fixa någon för att må bättre. Ni behöver bara vara uppmärksamma på det som känns bra och vad som inte gör det, för att välja var ni ska placera ert fokus. En radio kan inte ställas in på både AM och FM samtidigt. På samma sätt kan ni inte tona in på det som känns bra och det som inte känns bra på samma gång.

Er fria vilja att välja de tankar som ger er kärleksfulla känslor är er själs största frihet på Jorden. Vi rekommenderar alltid att ni fokuserar på det som är i samklang med er, eftersom det är det som kommer att kännas kärleksfullt, inspirerande och glädjefyllt och det som kommer att vara i harmoni med er sanning.

Vi älskar er. Vi uppmuntrar er kärleksfullt och försiktigt till de här tankarna som känns kärleksfulla och snälla mot er själva. Vi uppmuntrar er bestämt att ge mindre av er makt till den yttre världen och mer makt till er inre värld. Ni simmar i ett hav av vibrationer, ni utstrålar vibrationer, och ni tar emot som vibrationer. Vi vill hjälpa er med att flytta bort ert paradigm från ett tredimensionellt tänkande, där ni måste manipulera och förändra den yttre världen för att ge er själva en känsla av trygghet, överflöd, kärlek och glädje, till en femdimensionell verklighet där ni helt enkelt anpassar er till dess vibrationer och därmed drar dem till er.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket

Änglarna.

 

 

Översättning Ulla Krogh

 

You may also like...