INGET KAN FÖRÄNDRA GUDS PLAN, 17 januari, 2024

INGET KAN FÖRÄNDRA GUDS PLAN
2024-01-17
Älskade ni!
Rädslan känner inte till den Gudomliga Planen. Dessutom finns det ingen okunskap, eftersom varje inkarnerad själ i sitt undermedvetna har all information om vem den är. Glömskans slöjor är en del av den Gudomliga Planen i denna skola av själar. Det är alltså möjligt att själen i varje inkarnation får uppleva nya lärdomar, om den aldrig upplevt något liknande i sina tidigare liv.
Den nuvarande inkarnationen blir den sista under slöjorna här på denna planet. Du känner det även om ingen berättar det för dig, för din själ vet. Du hade tillgång till hela programmet för Jorden och dess mänsklighet, från början till slut av cykeln i dualitet. Redan före den första inkarnationen här tog du del av detta program, och hade inga svårigheter att kunna förstå.
Du visste att du skulle ha obegränsad support under denna långa ensamma väg. Dina val skulle avgöra vilka hinder du skulle möta i varje inkarnation. Det såg till och med för lätt ut! Och det är det faktiskt. Det skenbara problemet existerar endast för att vårt medvetande och själen är begränsade av kroppen i den tredje dimensionen.
Den Gudomliga Planen för Jorden och dess mänsklighet är så vidsträckt och mångsidig, att vårt medvetande, fortfarande begränsat av slöjorna, inte kan förstå. Men det skulle räcka för alla att veta att den inte kan ändras av någon eller något som har tillgång till vår planet.
I många tusen år har de mörka utomjordiska entiteterna försökt ta kontroll över vår planet och dess mänsklighet. Även om du inte minns, innan du ens accepterade denna jordiska upplevelse, så visste du att de fallna änglarna fortfarande var aktiva i denna kvadrant av Vintergatans Galax.
Dessa onda varelser hade för avsikt att dominera och styra de uppstigande världarna, och förhindra att själarna som finns där stiger upp. Vi har redan sagt att allt detta representerade de outtröttliga interplanetariska krigen, särskilt i Orions arm, som vårt solsystem tillhör.
Även de krafter som motarbetar Ljuset, hur obegripligt det än kan verka för ett begränsat mänskligt sinne, ingår också i den Gudomliga Planen. Jag kommenterade detta i ett inlägg här för några år sedan. Att tillåta dessa onda rasers närvaro på Jorden skulle ge dem en möjlighet att rädda sig själva och kunna återuppta sin väg tillbaka till ljuset.
Så närvaron av sådana varelser på Jorden, trots att det medförde mer för själarna här, har också höjt graden av den erfarenhet de upplevde. Inget är förgäves! Den Gudomliga Planen tillåter oändliga möjligheter, men den tappar aldrig kontrollen över flocken. Den försäkran har varje själ fått tillsammans med sitt jordprojekt.
Någon sa: “men varför har ingen berättat detta tidigare?”Jag svarar då: för att du alltid visste; du kunde bara inte komma ihåg. Detta är också en del av planen. Eftersom vi är i den sista upplevelsen av vikt före slutet av cykeln, så befriar sig vårt medvetande sakta från glömskans slöjor, och det gör det möjligt för de som vaknar att börja minnas och förstå Skaparens plan.
Uppenbarligen kommer de som inte gör uppstigningen inte att återfå sitt ursprungliga medvetande, för de är ännu inte redo att avsluta sin resa. De kommer att fortsätta lärandet i världar av prövningar och försoning, så som det hittills har varit här på Jorden. Allt för fulländningen av Guds plan.
Att förstå den Gudomliga Planen frigör den förkroppsligade själen från alla rädslor, alla trauman och alla svårigheter. Ja så är det! Befrielsen, när medvetandet förstår att inget och ingen kan ändra ditt eget projekt i reinkarnationerna. Om det inte vore så skulle livet i det fysiska bli ett lotteri, där varje persons öde skulle bero på tur.
Den Gudomliga Planen låter varje själ ha en fri vilja, i varje situation, i varje ögonblick medan den är inkarnerad, och i varje period mellan liven, det vill säga i Astralplanen när den inte är inkarnerad och utformar ett eget projekt för nästa inkarnation. Detta är också en del av den större planen. Så vi kan säga att du är den Gudomliga Planen i miniatyr. Du är den där pusselbiten, och utan den blir hela pusslet ofullständigt.
Dagens ämne i korthet, du behöver bara två saker: HA TILLIT OCH SPELA DIN DEL. Har man tillit så upphör nästan alla svårigheter att existera. Och om du gör din del är uppstigningen säkrad. I motsats till vad vi har letts att tro under eoner, kan inget och ingen stoppa individuell uppstigning. Inget och ingen kan ändra Guds plan. Inget och ingen kan ändra din egen Själs plan.
Kom ihåg att Mörkret skapar ingenting. Det skapar bara hinder så att LJUSET inte kommer fram till en viss punkt, för att ett mörker dyker upp. Och mörker är helt enkelt frånvaron av Ljus. Lys upp din omgivning! Lys upp din väg ! Lys upp stigen för de som går bredvid dig! Mörkret kan inte stå emot Ljuset, för i Ljuset finns de helt enkelt inte.
Det enda Mörkret kan göra är att skrämma dig, och det bara om du tillåter det. Eller skulle rädslan för mörkret vara så vanlig hos många människor, är det inte bara en metafor för rädsla som mörkret har ingjutit i mänskligheten genom århundradena? De hot de fortfarande försöker komma med mot de inkarnerade, är inget annat än ett meningslöst försök att försena deras definitiva tillbakadragande från Jorden. Du kan bara ändra din egen själsplan, men inte ändra den Gudomliga planen för mänskligheten på Jorden. Ha tillit! När man slutar vara rädd för mörkret kommer Mörkret inte längre existera.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!
May be a doodle

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *