Änglarna via Ann Albers, 13 juni 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 13 juni 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
I er värld idag har så många av er blivit skakade, upprörda och ledsna över det till synes slumpmässiga våldet som har brutit ut.
Hur ska man kunna förstå vad som verkar vara en meningslös förlust av liv? Hur kan man känna sig trygg i en otrygg värld? Hur ska man kunna lita på att man kommer att vara säker, eller att ens barn kommer att vara trygga? Vi hör era rop, kära barn. Viktigare är att vi ser att ni strävar efter att inte känna hat, eller bli sårade eller ännu värre, en önskan om att försöka slå tillbaka. Vi ser att ni strävar efter att älska och att leva era liv i glädje, trots några av de riktigt tuffa saker ni ser hända i er värld.
Så hur kan ni lita på att ni kommer att vara säkra? Tillit, kära ni, är inte blind tro på den yttre världen, inte heller är det blind tro på en annan själ. Tillit är istället en biprodukt av er egen kontakt med det Gudomliga.
I samband med denna Kärlek kan ni lita på er vägledning. I en kärleksvibration kan ni lita på era känslor, för i de högre vibrationerna är era känslor er vägledning. I en Kärleksvibration kan ni vara säkra på att ni är älskade, beskyddade och vägledda i harmoni och glädje.
I en högre vibration kan ni lita på er själva.
Vi säger inte att ni ska lita blint på eller hänsynslöst misstro den yttre världen. Villkor och individer varierar från ögonblick till ögonblick. Snarare säger vi att om ni väljer att leva i en kärleksfull vibration, kan ni lita på er själva. Ni kommer att veta, i varje givet ögonblick, vad och vem som är rätt för er och vem eller vad som inte är det.
I en kärleksfull vibration kan ni lita på att när en idé eller en person är kärleksfull, kommer det att kännas rätt för er. I en hög vibration, när ni får en inte-så-bra känsla, kan ni lita på att er själ styr er i andra riktningar.
Så, mina kära, när ni känner frustration, ilska, hjälplöshet och den sorg som så många känner just nu, påminn er själva om att ”Jag är ansvarig för min vibration och i en högre vibration behöver jag inte vara rädd. Jag behöver inte känna mig hjälplös eller vara fast i ilskan. Jag är kraftfull och kan föreställa mig och bli vägledd att leva i harmoni, nåd, i lugn och ro och glädje. Jag kan vara en del av den förändring jag vill se.”
När ni ser den till synes meningslösa förlusten av liv, kom ihåg att de som går vidare, bortom sina fysiska kroppar, inte känner sig det minsta ledsna. Dessa små änglar som nyligen lämnade er planet, firar sina framgångar. De firar förverkligandet av sina planer före födseln att vara en del av det storslagna uppvaknandet, och uppmanar mänskligheten att ägna mer uppmärksamhet åt dem som är skadade, att älska de förvirrade lite mer och att minnas att alla i slutändan är oskyldiga – födda ur Guds Hjärta och alltid strävande efter att återvända till den Kärleken.
Be för deras familjer, för det är de som behöver er kärlek. Deras små änglar i himlen är mycket medvetna om både deras smärta och deras förutbestämda vägar. Dessa familjer behöver er medkänsla och er kärlek nu. Även om ni aldrig möter en enda av dem personligen, kommer era kärleksfulla vibrationer att beröra deras hjärtan. De är också en del av ett uppvaknande.
Besluta er för att inte hata de förlorade, de ensamma och de sårade i denna värld. Be hellre om att deras själar lyfts upp till en större kärlek. Om ni ser någon be om ursäkt för sitt beteende, fråga Gud vad ni behöver göra? Ni kanske får ett ”ingenting.” Ni kanske blir inspirerade att ge dem ett leende eller att göra mer, men i varje fall, med kärlek i era hjärtan, kommer ni att bli vägledda.
Med kärlek i hjärtat är ni inte bara trygga, kära vänner, utan ni är en del av ett team av briljanta, ljusfyllda själar på den här planeten, som väcker upp världen genom ert ljus, er kärleksfulla vänlighet och era böner. Ni är en del av en massiv grupp av själar som inser behovet av att alla själar ska bli älskade och omhändertagna. Det är dags att stoppa cyklerna av att hata de hatfulla, såra de sårande och istället stärka och inleda en ny era av kärlek.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...