Änglarna via Ann Albers, 14 oktober, 2017

Änglarna

via Ann Albers

14 oktober, 2017

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Er planet Jorden fortsätter att växa, kära ni, i hög grad på samma sätt som ni gör det. Hon tänjer sitt medvetande till större kärlek. Hon skakar och har utbrott för att frigöra energier som är täta och har fastnat. Hon, liksom ni, önskar låta kärleken flöda genom varje por och ådra i sin himmelska kropp, men likt er, så är det ibland nödvändigt med rörelse, tillväxt och förändring. Hon älskar er väldigt mycket. Hon vill aldrig såra er. Hon varnar er innan katastrofer inträffar och hon försöker skapa stillsamma rörelser.

Hursomhelst, så är hon beroende av det kollektiva medvetandet. Ni, den mänskliga rasen, är celler på kroppen till denna Jord. Er energi finns inuti hennes och hennes energi finns inom er. När det kollektiva medvetandet alltför länge har härbärgerat uppdämd energi, måste hon släppa den för er. När hon står i färd med att få ett utbrott, kan ni känna som om även ni gör det, om ni ännu inte har höjt er till ett mer naturligt och friare flöde i energier och emotioner inom era egna hjärtan.

Detta är inte Armageddon. Detta är en tid av otrolig och snabb tillväxt på er Jord. Mänsklighetens emotionella energier har alltför länge blivit nertryckta, uppdämda och hållits inombords. Tårarna har inte fått gråtas ut. Hjärtana har inte fått dela med sig. Eldarna i passionerade självuttryck har inte tillåtits brinna. Moder Jord gör det för er. Lyckligtvis stämmer inte detta för alla av er.

Vi är medvetna om att så många på denna lista har arbetat flitigt med att känna era känslor, öppna era hjärtan och ta er underbara känslighet upp till ytan. Er Moder Jord tackar er. Ni är i minoritet och ändå utgör ni en kraftfull healing-balsam. Likt artärer som förblir otäppta, låter ni hennes kärlek flöda. Ni låter Guds kärlek strömma igenom henne, genom er, och in till den mänskliga rasen. Ni är de som är villiga att överlämna er till någonting större.

Detta är varför det nu, mer än någonsin, är av yttersta vikt att förstå att Källan, det Gudomliga, Gud, hur ni än önskar namnge den Skapande Intelligensen i Universum, älskar er bortom allt som ni någonsin ens kan finna ord för. Det är inte uteslutande ni som är ansvariga för att få era liv att fungera. Om ni så fruktar för er säkerhet, eller inte vet hur ni ska kunna betala en räkning, så är Skaparen medveten om ert varje andetag, för Källan andas inom er och genom er.

Skaparen ges uttryck i fysisk form genom er, kära ni. Andas nu. Ni låter Gud andas i mänsklig form. Väldigt mycket på samma sätt som era fingrar överlämnar sig själva till er vilja för att hålla en annan hand, så kan ni överlämna er till era egna hjärtan, för det är därinne som ni kan känna Skaparens kärlek pulsera genom er och bli en skapelse, och från skapelsen in till er.

Om ni har en räkning att betala men känner en önskan att ta er en kopp kaffe, gå ta er en kaffe och kanske ni möter någon med underbara nya idéer. Om ni önskar en relation, men har en önskan att sticka iväg och vara för er själv någonstans, gör det, fastän det inte låter vettigt, för det är på resan som ni kanske finner er själv, eller till och med hittar någon annan. Ha tillit till er själva. Lita på era hjärtan. Ha tillit till livets dans och den Kärlek som vägleder er.

Detta är inte världens ände, utan snarare en storslagen och strålande tid för uppvaknande. I likhet med många födslar, förekommer det expansioner av kärlek och kontraktioner av rädsla. Ni kan känna dessa och så många andra förnimmelser. Fall inte ner i fruktan kära ni … Flyt på era egna känslors vågor och ha tillit till vägledningen inombords.

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna.

 

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...