Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 26 mars

Anglarna Ann Albers

Meddelande från Änglarna

26 mars 2016

Kanaliserat av: Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

Fira! Det finns ett så fantastiskt ljus och kärlek som strömmar in till er planet jorden vid denna tidpunkt! Detta katalyserar fantastisk förändring och inspirerar verkligen stort kaos när de kompaktare energierna som en gång i tiden låg sovandes nu blir fullständigt upprörda.

Nu kan man inte längre härbärgera känslor som man inte ännu har varit villig att ta itu med. Nu kan människor inte längre så lätt förbli tysta när de känner att deras hjärtan rörs…eller skadas. Nu kan inte längre mörkret existera i hemlighet, för ”Allt som är gömt skall avslöjas”, kära ni!

Om ni slänger upp fönstren och släpper in solskenet och vindar flödar in i rummet som har varit mörkt, dammit och sovande, skulle ni skapa alla sorters kaos innan saker och ting hade satt sig i ett nyare och bättre tillstånd. Så är det också när mängden ljus och kärlek som nu flödar in till er planet, att ni ser hjärtan som rörs…och såras, olikt något tidigare.

Var varsamma med er själva. Ni kommer alla att känna känslor som ni tidigare har ignorerat. Ni komer att känna en nytändning av passioner och drömmar, kanske även en nytändning av frustrationer och rädslor över att ni aldrig kommer få det ni vill. Ni kommer att känna er mer påstridiga än vanligt och mindre toleranta mot ovänligt beteenden och mer benägna att göra plötsliga förändringar.

Var vänliga mot er själva. Energin för att skapa era drömmar är mycket starkare än någonsin, men så är även energin som skapar era rädslor. Välj klokt ert fokus. När ni vaknar på morgonen, säg tack! Föreställ er den bästa möjliga dagen. Be era änglar och det Gudomliga om hjälp i allt ni önskar att uppnå. I samma sekund som ni har en negativ tanke, motverka den genom att överlämna er till det bästa möjliga resultatet!

Föreställ er jättestora vågor av kärlek som för er mot det som ni fokuserar på! Vågorna är starkare för kärleksfullt fokus, svagare för rädslofyllt fokus, tack och lov och rör helt och hållet upp dem som inte har något själsligt fokus. Som om ni vore på en strand, förberedda och redo att surfa, vill dessa vågor föra er till kärlekens stränder! Så var vaksamma på era tankar, kära ni. Rikta dem mot era drömmar, er frid, er glädje, er kärlek.

Gudomlig Kärlek finns inom er, alltid och med Gud är sannerligen allting möjligt. Ni behöver inte veta hur ni ska uppfylla era hjärtans önskningar. Ni behöver bara veta att det Gudomliga gör det.

Gud Välsignar Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

  • Änglarna

Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...