Änglarna via Ann Albers, 15 augusti 2021

Änglarna
Via Ann Albers, 15 augusti 2021
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Föreställ er att ni har en trädgård. Tänk er sedan att varje gång ni uppmärksammar en av plantorna får den näring, vatten och mycket solsken. Om ni fokuserade på era frukter och grönsaker skulle de mogna till en härlig skörd. Om ni fokuserade på ogräset skulle det växa lika ivrigt. Bara genom er fokusering skulle ni själva bestämma vad ni vill ska växa i er trädgård.
Tänk er att ni, bara för ett ögonblick, fokuserar på era tomater och ser dem mogna till underbara frukter, och sedan ser ni ogräset … och uh oh, ser det växa. Flytta snabbt ert fokus tillbaka till de andra plantorna och se dem växa. Är ni mer tillfredsställda med att se era plantor växa och mogna, eller blir ni gladare av att se ogräset växa?
Ni vet svaret, mina kära. Ni är alltid lyckligare när ni fokuserar på det goda som växer i era liv, snarare än att frukta det som skulle kväva er.
Tänk på er värld som denna trädgård. Det finns människor, idéer, övertygelser som producerar underbar frukt i era liv. Det finns otaliga sätt som världen erbjuder er saker som glädjer er. Det finns människor som gör fantastiska arbeten. Det finns vänliga själar som stilla ler mot främlingar i affären. Det finns änglar som levererar saker som ni behöver. Det finns människor som hjälper naturen, arbetar med välbefinnande, inspirerar andra, skapar bilar som fungerar i harmoni med ert hjärta. Det finns fåglar som sjunger, träd som blommar, gräs som gror, havsvågor som reser sig och faller tillbaka. Ert hjärta slår, era lungor andas, stjärnor som stiger upp och solen som går ner … otaliga nöjen och njutningar.
Det finns åtskilliga underbara saker som ni kan fokusera på för att utvidga era hjärtan och känna glädje över, och vara medvetna om den Gudomliga kärlekens födslorätt, som är tillgänglig för er i varje givet ögonblick.
Vi kan inte säga detta tillräckligt ofta. Det ni fokuserar på förstärker ni. Så välj ert fokus noga. Om ni ser hur många som dör varje dag, kom ihåg, att det finns också en större majoritet av 7 miljarder människor som lever och mår bra. Kan ni glömma statistiken, och istället flytta ert fokus på den andliga sanningen om att det finns Gudomligt ljus, Gudomlig kärlek, lycka och välmående som slumrar inom alla själar och som bara väntar på att få komma fram? Ni skulle kunna läka de sjuka om ni kunde fokusera på detta ljus i stället för att fokusera på deras sjukdomar. Ni skulle kunna läka er själva om ni fokuserade på detta inre ljus, istället för på det som drabbar er.
Vi vet att många av er får utstå smärtsamma dömanden för att ni väljer att följa er inre kompass hellre än att göra vad familj, vänner och andra vill att ni ska göra, inom många områden i era liv. Det är inte lätt. Men även här kan ert fokus göra skillnad. Kommer ni att vattna frukten inom dessa personerna, eller kommer ni att vattna ogräset? Ni kan fokusera på deras negativa drag och smärtsamma dömanden, eller så kan ni fokusera på den kärlek som ligger bakom – och på det faktum att även de vill kanna sig säkra, friska och lyckliga och vill samma sak för er.
Om ni kan se under ytan och fokusera på ljuset inom en person eller situation, då kommer ni att stödja tillväxten och expansionen av kärlek, som kommer att bära frukt i era liv och i världen på så många sätt.
Er värld föder sig själv, som vi har sagt så många gånger. En mor i födslosmärtor känner sammandragningarna och hon har möjlighet att fokusera på smärtan, eller att fokusera på något annat – vacker musik, sina kära, andningen, eller på det fantastiska lilla liv som finns inom henne.
Ni är som denna moder nu. Ni är som en Gudomlig trädgårdsmästare. Ni känner sammandragningarna och ni lägger märke till både frukterna och ogräset. Men ni kan fokusera på det som ni vill ska växa. Kan ni kännas vid världens smärtor och problem – naturligtvis kan ni det eftersom de är en del av den tidigare manifesterade verkligheten – och sedan snabbt flytta er uppmärksamhet till att vattna det som ni vill ska växa?
Kan ni känna av allt kaos, men ändå välja att känna frid i ert eget liv och i ert hjärta och tacka för alla miljarder människor som är friska, och för dem som arbetar för att hjälpa andra och det faktum att ni har tvål och rinnande vatten, och alla andra underbara saker i era liv?
Kan ni sluta vattna ogräset hos dem som dömer er och istället “vända andra kinden till” som Jesus sa, genom att vända er uppmärksamhet någon annanstans. Ni kan antingen fokusera på vänligare själar, eller, om de som dömer er är viktiga personer i ert liv, kan ni fokusera på den kärlek som finns bakom deras rädsla. Ni kan säga: “Jag är tacksam för att du bryr dig så mycket om mig, och jag vet att du älskar mig och vill att jag ska vara lycklig och frisk. Tack för att du bryr dig så mycket om oss båda.” Och om de fortsätter att argumentera kan ni helt enkelt säga: “Jag älskar att du lyssnar på din guide och jag är glad att jag lyssnar på min, och vi är kanske inte på samma sida där, men vi är åtminstone på samma sida med vår kärlek. Låt oss be Gud, som vägleder oss båda, att hjälpa oss att reda ut det.” Om ni slutade att vattna ogräset och istället vattnade med kärlekens frukter, skulle ni bli förvånade, kära ni, över hur lätt saker och ting skulle förändras.
Vi vet att det är svåra tider för många av er, men vi ser också hur många av er har vuxit enormt under den här tiden. Det är så många av er som flitigt arbetar med femte dimensionens verklighet, och som har blivit mer försiktiga med sin vibration och gör vad ni kan för att hålla fokus på det som känns bäst. Ni väljer att mer och mer fokusera på det som ger er glädje. Mina kära, Kärlek finns hos varje person och i varje situation och bara väntar på att bli sedd, erkänd och vattnad. “Vattna inte ogräset” med ert fokus. Fokusera istället på allt det vackra och ert liv kommer att bli en rik skörd av kärlek!
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...