Änglarna via Ann Albers, 16 april 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 16 april 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Andas. Slappna av för en stund och öppna helt enkelt upp för vår kärlek. Slut ögonen i några minuter, föreställ er att ni öppnar upp ert hjärta i avsikt att ta emot den stadiga ström av kärlek och energi som vi alltid riktar mot er. Om ni vill, vänd era handflator uppåt och föreställ er att när kärlek och ljus flödar in i er strömmar den också ut från er och in i er värld, och till alla som är i nöd.
Ju mer ni öppnar er för att ta emot, desto mer kärlek kommer det att flöda till och genom er. I ert mottagande ger ni. I ert givande får ni.
Det bästa ni kan göra för er själva och er värld just nu är att upprätthålla er upplevelse av kontakten med Källan genom bön, meditation, att ge er uppmärksamhet åt det som är bra och vackert, vänliga handlingar, njuta av era liv, skratta, sjunga, göra det ni älskar, andas och ta emot vår kärlek.
Det finns många som, just nu, upplever så mycket smärta att de inte kan känna någon kärlek. Kan ni göra det i deras ställe? För varje val ni gör påverkar ni helheten. Varje tanke ni tänker stärker en vibration som ger en dominoeffekt genom hela mänskligheten. I slutändan har varje själ det enskilda ansvaret att anpassa sig själva till valets vibration, men när ni förstärker kärlekens vibration blir det lättare för andra att vara kärleksfulla, och mycket svårare för dem att välja hat.
Varje handling av vänlighet förstärker vibrationerna av vänlighet och gör det lättare för andra att vara snälla. Varje handling av medkänsla förstärker vibrationerna av medkänsla, vilket gör det lättare för andra att vara medkännande. Varje bön för dessa som är förlorade i mörkret skapar ett starkare ljus, som så småningom kommer att lysa upp deras själar – i detta livet eller i ett senare liv.
Ert ljus kan vara vändpunkten för en själ som är förlorad i mörkret. Er vänlighet mot en främling kan vara det som hindrar dem från att skada någon i en trafikolycka senare den dagen. Era böner för någon som är förlorad i hat och mörker, kan vara den ljusstråle som äntligen når deras hjärta och får dem att brista ut i tårar och vilja göra något bättre. Er medkänsla för någon ni ser på nyheterna, kan vara den lugnande energi som hjälper dem att känna sig värdiga kärlek och hjälp.
Varje gång ni slutar klaga och istället söker lycka, höjer ni er själva och kollektivet lite högre över stridens vibration.
Varje gång ni undviker att engagera er med någon som vill argumentera, höjer ni er själva och kollektivet lite högre över stridens vibration.
Varje gång ni undviker att förringa eller kritisera era egna val, höjer ni er själva och kollektivet lite högre över stridens vibration.
Varje gång ni slutar att se livet som en kamp och helt enkelt hanterar det som finns till hands, höjer ni er själva över stridens vibration.
Det finns otaliga små, kärleksfulla val ni kan göra under dagen för att tjäna mänskligheten, för att stödja fred, vänlighet och kärlek, och för att höja er själva över de kaotiska vibrationer som för närvarande är mycket starka på er planet.
Kära vänner, var snälla mot er själva. Acceptera er själva som ni är, och sträva efter något bättre. Fokusera så mycket som möjligt på saker, tankar, människor och situationer som lyfter upp er. Det finns så mycket smärta, hat och lidande i världen, men det finns också kärlek, medkänsla och vänlighet och ju mer ni fokuserar på det, desto mer förstärker ni det.
Det spelar ingen roll vad ni bevittnar i världen mina kära, besluta er för att hålla fast vid kärleken. När ni tvivlar på den, fokusera på något eller på någon tanke ni kan älska.
Världen behöver er nu. Ni gör skillnad. Ge inte upp kärleken. Den strömmar till er hela tiden. I samma ögonblick ni öppnar upp för den i någon form – det kan vara uppskattning av en fågelsång, den blå himlen eller ett mål mat ni äter – öppnar ni också upp och låter den flöda genom er och in i den kollektiva världsvibrationen. Ni håller på att förändra er värld, ett kärleksfullt ögonblick i taget.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...