Ett meddelande från Änglarna via Ann Albers, 10 augusti 2019

Ett meddelande från Änglarna via Ann Albers,

10 augusti 2019

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

Så många av er känner världens oro. Det manifesteras i ångest, lynnighet, intolerans, otålighet och rädsla, samt en mängd andra känslor som kan sammanfattas med orden – ur balans. Ni känner er sådana eftersom ni är känsliga, och er värld är ur balans.

Det är en tid då ni alla börjar känna, på djupare nivåer, att ni verkligen är En. Inom var och en av er finns energierna som er värld innefattas av – inte i er fysiska kropp, utan i den del av er eviga ande, som når ut till oändligheten. Ni kan antingen bidra med er Frid och Kärlek till massans medvetenhet, eller så kan ni dras in i kaoset.

Föreställ er att ni är en våg på havet. På ytan kämpar ni med alla vågorna runt er, vare sig det handlar om samarbete eller motarbete. Om ni skulle sjunka lite djupare ner i havet, så skulle ni känna de djupa strömmarna från de andra vågorna, några svagare, andra starkare. Om ni skulle gå ännu djupare ner, så skulle ni bara känna själva havets djupa fridfullhet. Ju närmare ytan ni kommer, desto mer oroade och påverkade skulle ni vara, av de andra vågorna.

På samma sätt blir det när ni tittar på det yttre i er värld, ni ser och upplever kaos. Det förekommer nu en intensiv konflikt mellan det ni kallar krafterna av ljus och mörker, eller som vi hellre säger, mellan de av sanning och de av illusion. Det finns mängder av arga själar, men också många som arbetar för att vara kärleken och friden i världen. På jorden, när det finns motstridiga krafter, som till exempel då varma och kalla fronter kolliderar, då blir det storm. Likaledes förekommer det många stormar på er jord just nu – skjutningar, politisk oro osv. Ni känner dessa stormar i era kroppar och sinnen.

Men det finns goda nyheter. Precis som att det fridfulla djupet i havet alltid finns där, oavsett om det är en solig dag eller inte, eller om en orkan pågår på ytan, så finns Friden och Närvaron av det Gudomliga inom ert eget djup, som väntar på ni ska sjunka ner i det och slappna av i dess omfamning, och komma till ytan mer uppfriskade och mer motståndskraftiga mot livets stormar. Ju mer tid ni tar er för att ansluta till Kärleken, i vilken form som helst, desto mer blir ni ett bidrag till världen och desto mer tippar ni balansen i massmedvetenheten mot ljuset.

Ta er tid i tystnad. Känn kärleken i era hjärtan. Andas djupt och be det Gudomliga och era änglar att höja upp er, och fylla er med denna kärlek. I detta utrymme blir ni ett källsprång, en fontän av kärlek som strömmar ut i, och välsignar er värld. Tillsammans med Kärlekens energi, kära ni, blir ni världens ljus. Då och först då, kommer livets stormar att gå förbi er, medans ni, precis som i orkanens öga, förblir i lugnet.

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna

Översättning: Maggan

 

You may also like...