Änglarna via Ann Albers, 29 april, 2017

Änglarna, 29 april 2017

Via Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Ni är i en gudomlig dans med hela Universum. Om ni kunde ser er själva skulle ni känna er som vågor på havet. Allt ni gör påverkar alla andra, på samma sätt som alla andra påverka er.

Om en liten våg rör sig, påverkar den knappast de större vågorna. De är förankrade djupt i själva havets strömmar och rör sig genom den större källan, från vilken de är födda. Om en större våg rör sig, kan den lätt påverka de mindre vågorna.

På samma sätt kan en person eller ideologi med stark energi lätt påverka dem som inte är så djupt förankrade i sina egna hjärtan och sinnen.

Det är därför många av er har känt er oroliga på senare tid. Vågorna av osäkerhet och rädsla i världen är mycket starka för närvarande. Om ni inte är ordentligt förankrade i ett fridfullt sinne och ett kärleksfullt hjärta, kan ni lätt känna energierna av massans medvetande.

Om å andra sidan ni förblir förankrade i er anknytning till den Gudomliga Kärleken, ansvariga för ert eget sinne, och styrs av ert eget hjärta, då kan inte massans medvetande – ens med dess kaos och rädsla – påverka er. Ni kommer att förbli i en underbar, fridfull verklighet, guidade i trygghet och glädje.

Ni kan ta hand om era egna sinnen. Vilka tankar lyfter upp er? Vilka tankar talar om för er vad ni vill skapa, snarare än vad ni vill undvika? Uppmuntra de tankar som tjänar er. Bekräfta de andra och släpp dem.

Knyt an med det Gudomliga genom att så ofta som möjligt fokusera på kärlek. Fokusera på människor ni älskar, idéer ni gillar, drömmar ni älskar och även saker ni älskar. Kärlek är en vibration som gör er magnetiska för det som är bra och sant.

Slutligen, lyssna till ert eget hjärta i stället för allt som pågår i världen. Om något känns rätt för er, kommer det att leda er längs er lektionsplan på Jorden, på ett mycket bättre sätt än om ni alltid försöker att ”räkna ut” vad ni ska göra.

Ni har ansvar för er egen verklighet. Världen kommer att dra er hit och dit. Den kommer att försöka dra in er i sin rädsla och sitt kaos. Men ni kan bemästra era sinnen, lyssna till ert hjärta och knyta an till Kärlek och därmed väljer ni en vänlig, kärleksfull och fredlig verklighet.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

You may also like...