Peggy Black och “teamet” ~ Ett Spel av Medvetandeevolution, 16 april 2022

Peggy Black och “teamet” ~ Ett Spel av Medvetandeevolution, 16 april 2022

 

15 april 2022 via e-post

Vi har berättat att detta är en tid med oöverträffade möjligheter, att allas ögon fokuserar på er planet. Mänskligheten på er planet har stor möjlighet att vakna upp ur illusionen. Många verkligheter och dimensioner tittar på, för det som händer nu kommer att påverka helheten; kommer att påverka verkligheterna och dimensionerna. Det som händer här kommer att påverka den galaktiska familjen.

Vi börjar med att berätta att det finns mycket arbete att göra. Vi kommer också att säga att det pågår mycket arbete över hela världen. Det finns de som vaknar och ser sig omkring med nya ögon. Det finns de som vaknar med rädsla och förvirring. Det finns de som är vakna och medvetna. Det är era händer som kommer att nå ut till de andra som är redo.

Vi har kallat på er Ljusa Varelser och de som är lika er, för det är ert ljus, er energi, er utstrålning som föregår er. Det här är tider med stora förändringar och förändringar på er planet. Det sker på alla nivåer. Ni kan känna det.

Massmedvetandet har kontrollerats genom rädsla från era religioner, era ledare, era system och era skolor. Det har varit programmen, vibrationerna som har erbjudits och lärts ut. Alla har fått lära sig att separera, ha fördomar, att hata, bruka våld, känna misstro och brist. Det är det underliggande hos er planet.

 

Varje människa, varje varelse, har möjlighet att inse sin gudomlighet, sin förbindelse med helheten, sin förbindelse med det gudomliga sinnet. Varje människa, varje varelse har i varje ögonblick, i varje skifte, möjligheten att förändra och öka kopplingen.

Man kan fortsätta att öka på rädslan, misstroendet och fördomarna genom sina tankar, ord, handlingar och ageranden, eller så kan man hävda sin gudomlighet, sin helhet, sin tillhörighet till allt, sin tillhörighet till enheten. Detta är vad som sker i detta ögonblick här på er planet. Man observerar från många riken … på grund av ovissheten om utfallet.

Varje individ är avgörande för planen, för uppvaknandet. Varje individ har ett ansvar att som galaktiska medborgare inse vilka de är, och kliva in på den plats som utstrålar kärlek och tacksamhet. Överallt finns det de som vaknar till detta syfte. Detta är ett evolutionärt medvetandeskifte, det är avgörande för er planets överlevnad.

Alla blir mer medvetna om den totala anknytningen. Ert internet fungerar som ett exempel på kommunikation, precis som kommunikationen av energi från andra dimensioner. Jorden är som en reflektion av de energetiska mönstren och de geometriska formerna, som bärs av frekvenserna, vibrationerna genom dimensionerna.

Tänk inte så mycket på dimensionerna som uppåtgående, utan mer som sammanslutna, den ena inuti den andra, och var och en påverkar i sin tur den andra. Det som händer i galaxen ger krusningar från stjärnornas rörelser och manifesteras på er planet. Det som händer på er planet är krusningar från massmedvetandet, vilket tas emot av galaxen. Allt är ett.

Ni som människor, med kroppar; bär inom er en reflektion av stjärnorna, månen och solen. Ni bär på en aspekt, en reflektion, ett galaktiskt interface. Kom ihåg att detta är ett evolutionsspel, ett medvetandespel, ett spel som låter alla energetiska signaturer upplevas. Ni, som människor, är de mest sofistikerade, raffinerade, högt utvecklade sonder som kan designas. Ni samlar information, känner, upplever och expanderar ständigt från det Gudomliga Sinnet. Planeten Jorden har varit en underbar förlängning av det Gudomliga Sinnet.

 

Människokroppen är tillsammans med anden ett interface med alla möjligheter, alla känslomässiga upplevelser, alla tankeformer, och detta är den otroliga resan och möjligheten som icke-fysiska varelser längtar efter att få delta i. Ni är de utvalda för att vara med i vågen, denna gruppupplevelse. Det Gudomliga Sinnet expanderar ständigt genom er och era upplevelser.

Den mänskliga kroppen i förening med anden, har förmågor som inte ens har avslöjats vid denna tidpunkt. Det finns sådana vars förmågor är mer synliga, och de kallas era avatarer, er Kristus. Alla människor likadana kopplingar, samma förmågor, samma egenskaper och samma program, för att arbeta med energi och med denna fysiska verklighet på ett mer avancerat, medvetet, vaket sätt. Målet är att realisera och aktivera de latenta förmågorna, för att anpassa gruppenergin och gruppsinnet med galaxen och moder jord, allt i ett energiflöde, ett exempel på ihopflätade verkligheter.

Vi, och många som vi, kontaktar de “mottagliga”, och uppmuntrar denna förändring inombords.

Varje individ ansluter till medvetandets grid. De adderar rädslan eller kärleken. Det är alltid ett val. Varje gång ni väljer rädsla, oro, misstro, fördomar eller dömande, så hjälper ni det gamla paradigmet att stanna kvar. Varje gång ni väljer kärlek, glädje, tacksamhet eller andra högre vibrationella känslor, hjälper ni det nya paradigmet att manifesteras.

Det här är ett spel. Vi är inne i slutspelet och det är en jämn match. Den har spelats  i tusentals år. Er jord och alla livsformer har lidit och är nära total förstörelse.

 

Det finns kosmiskt stöd som hjälper mänskligheten att vakna. Det finns koder som aktiveras inom varje varelse, varje människa. Medvetenheten växer. Det har från illusionen påståtts att ni är maktlösa, för att väcka er. Ni är alla mästare; högt kvalificerade, skickliga varelser, som täckt sig med kroppar och klivit in i en dimension, en verklighet, ett spel … för att som alkemister förvandla energin.

Det Gudomliga Sinnets energimedvetande vibrerar, rör sig, skiftar och flödar genom allt.

Var och en är ansvarig för att vakna, och förstå sin del i detta energetiska flöde. Var och en är ansvarig för de tankar, känslor och handlingar de lägger ut i denna grid. För ni fram rädsla, hat och kaos ~ eller glädje, kärlek och frid?

Vad ni sänder ut är ert eget val. Träna på att bara skicka ut ert bästa. Träna på att andas, gå, sova och interagera med glädje, kärlek och frid.

Bjud in och kalla fram gudomligt stöd, för att omvandla händelser och energi som är negativ och missvisande, skadlig och hatfylld. Fokusera era böner och energi,  skicka sedan energin av kärlek och ljus, för det kommer att transformera allt.

Börja med att älska er själva. Börja med att hedra er själva. Älska och hedra sedan andra.

Vi badar er i vår kärlek och vi hedrar de ni är. Var i Frid Kära Ni, “teamet”

 

 

©2022 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

Översättning: Maggan

You may also like...