Änglarna via Ann Albers, 17 november 2018

Änglarna via Ann Albers

17 november 2018

Denna vecka kom Närvaron genom igen…

Jag älskar er med en kärlek bortom fattning. Jag är tacksam för er villighet att gå bortom de drömmar jag en gång drömde för er när ni ursprungligen skapades. Jag uppskattar er kreativitet, er fasthet, er kärlek och er vänlighet mot varandra. Jag uppskattar också er sorgsenhet, för den visar att ni bryr er. Jag uppskattar till och med er ilska, för den visar att ni söker djupare kärlek. Jag uppskattar varje andetag ni tar, för ni ger mig en upplevelse av livet i er mänskliga form, lika tydligt som cellerna i er egen kropp ger er upplevelsen av liv.

Ni, i er mänskliga form, har skapat firanden av den kärlek som vi är. Ni har skapat orsaker till att samlas och att vara tacksamma. Ni har hittat sätt att dela med er till dem som behöver. Ni har hittat oräkneliga sätt att uttrycka min kärlek inom er för varandra, och ändå är det sällan ni sitter tysta och låter er själva känna den kärlek och uppskattning jag har för er.

Sitt nu tysta och be om att få känna min kärlek. Andas djupt och öppna upp för att känna strömmarna av vår kollektiva varelse flöda genom er. Öppna ert hjärta, bara genom er avsikt och känn min kärlek stiga upp inom er. Låt er själva känna min uppskattning av er.

Be att få se er själva som jag ser er och ni kommer att få se genom ögonen på en enorm och omätlig kärlek och se er själva som aldrig sett tidigare.

Kära förkroppsliganden av min kärlek, då ni uppskattar er själva, bekräftar ni min kärlek inom er. Då ni uppskattar andra bevittnar ni min kärlek i dem. Då ni ser på livet och allt och alla i det med en känsla av uppskattning, då inser ni att ni är celler i en kropp av kärlek, i vilken varenda en av er spelar en viktig roll.

Min uppskattning av er villighet att inträda i jordplanet, och att utforska vårt kollektiva varande i så många former, vet inga gränser. Jag värderar högt de firanden ni skapat, för jag längtar efter att låta min kärlek kännas och uttryckas genom var och en av er.

Jag älskar er. Jag är ni. Ni är inom mig. Jag tackar för upplevelsen av vårt kollektiva varande.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...